Gennemgribende restaurering af Børsen

Foto: Ehrhorn-Hummerston

Tirsdag den 16. april 2024 brød Børsen i København i brand og store dele af den historiske 400 år gamle bygning er nu ødelagt. Projektets nuværende status er ukendt, da der først skal dannes et fuldt overblik over situationen og skaderne efter branden.

Projektbeskrivelsen for Fondens donation fra 2022 følger nedenunder:

Christian IV’s Børsbygning i København er en af landets mest ikoniske bygninger. Den markante renæssancebygning var i fuld gang med en omfattende restaurering, da branden opstod.

Den igangværende restaurering skal rette op på en uhensigtsmæssig renovering af bygningen i 1800-tallet og føre facaden tilbage til dens oprindelige udtryk – og dermed sikre bygningen for eftertiden.

Restaureringen støttes med en bevilling på 40 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond og flere andre fonde.

Som en del af projektet skal Dansk Erhverv aktivt fortælle om, hvordan man restaurerer og vedligeholder en bygning som Børsen. Formidlingsindsatsens formål er at øge interessen for at tage en uddannelse indenfor de klassiske håndværk.

Restaureringen af Børsen består af tre hoveddele: Et nyt kobbertag på hele bygningen, udskiftning af facadens mursten og restaurering af bygningens mange sandstensudsmykninger. Det verdensberømte dragespir skulle blot efterses.

Restaureringsarbejdet var oprindeligt vurderet til at vare i 5-6 år.

FAKTA

PROJEKT: Restaurering af Børsen
ORGANISATION: Dansk Erhverv
PERIODE: 2022 – cirka 2027
STØTTE: 40 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden og Realdania. Dansk Erhverv, Salling Fondene, A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Slots- og Kulturstyrelsen.