Gennemgribende restaurering af Børsen

Børsen står overfor en gennemgribende restaurering, som skal føre den ikoniske bygning tilbage til dens oprindelige udtryk. Foto: Ehrhorn-Hummerston

Christian IV’s Børsbygning i København er en af landets mest ikoniske bygninger. Nu står den markante renæssancebygning overfor en omfattende restaurering. Restaureringen skal rette op på en uhensigtsmæssig renovering af bygningen i 1800-tallet og føre facaden tilbage til dens oprindelige udtryk – og dermed sikre bygningen for eftertiden.

Restaureringen realiseres blandt andet med en bevilling på 40 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond, samt 25 mio. kr. fra hhv. Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden og Realdania.

Som en del af projektet vil Dansk Erhverv aktivt fortælle om, hvordan man restaurerer og vedligeholder en bygning som Børsen. Formidlingsindsatsen har til formål at øge interessen for at tage en uddannelse indenfor de klassiske håndværk.

Restaureringen består af tre hoveddele: Et nyt kobbertag på hele bygningen, udskiftning af facadens mursten og restaurering af bygningens mange sandstensudsmykninger. Det verdensberømte dragespir kan holde mange år endnu og skal blot efterses. Restaureringsarbejdet forventes at vare i 5-6 år.

Fakta

PROJEKT: Restaurering af Børsen
ORGANISATION: Dansk Erhverv
PERIODE: 2022 – cirka 2027
STØTTE: 40 mio. kroner fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: 25 mio. kr. fra hhv. Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Novo Nordisk Fonden og Realdania. Dansk Erhverv, Salling Fondene, A/S Dampskibsselskabet Orient’s Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Slots- og Kulturstyrelsen.