Danmarks ældste teater ved Christiansborg Slot skal restaureres og museets udstillingsfaciliteter samt formidling moderniseres. Foto: Hofteatret

Over de kongelige stalde på Slotsholmen ligger Danmarks ældste teater – Hofteatret. Hofteatret blev bygget efter ønske af Christian VII og havde sin første forestilling i 1767.

Trods mange mindre istandsættelser gennem årene, har et kvart årtusindes virke sat sine spor på, og teatret har behov for en gennemgribende restaurering. Bygningen vil nu blive istandsat med respekt for teatrets lange historie og dets betydning for danske teater- og kulturhistorie. Foruden en nænsom istandsættelse af det historiske interiør, bliver der etableret nyt indgangsparti med café og butik med udsigt til Christiansborg, og publikumsfaciliteter og sceneteknik bliver moderniseret. Teatermuseets formidling vil få et løft med nye udstillinger, som giver de besøgende et levende indblik i både Hofteatret og dansk teaterhistorie.

Med den gennemgribende restaurering sikres teatrets opretholdelse og aktiviteter i fremtiden.

Restaureringen fortsætter frem til december 2022.

FAKTA

PROJEKT: Restaurering, ombygning og nyindretning af Teatermuseet i Hofteatret samt opbygning af ny udstilling og formidling
STED: Hofteatret ved Christiansborg Slot, København
PERIODE: 2018-2022
BYGHERRE: Slots- og Kulturstyrelsen og Teatermuseet i Hofteatret
STØRRELSE: 1.440 m2
STØTTE: 35 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
LÆS MERE: Teatermuseet