Nye veje med teknologien

DTU’s nye Skylab er førende inden for samarbejde med danske virksomheder om at finde innovative teknologiske løsninger på tidens største udfordringer

DTU Skylab's nye bygning er tre etager høj og organiseret omkring en stor, central developerhal. Foto: Kaare Smith

Ingen i DTU’s nye Skylab-bygning har fast kontor, fortæller centerchef Mikkel Sørensen. Formålet er at få forskere, studerende og medarbejdere til at støde på hinanden på tværs af de faggrænser, der i en traditionel uddannelsesarkitektur almindeligvis adskiller folk. Møder på tværs skaber en ”intens dynamik, hvor det bliver naturligt at lære af hinanden”, som Mikkel Sørensen siger, og det er blandt andet her, nøglerne skal findes til den teknologiske innovation og det iværksætteri, som DTU Skylab gennem de sidste seks år har gjort til sin kerneydelse.

DTU er et levende laboratorium for innovation og iværksætteri. Foto: Kaare Smith
Det åbne hus giver mulighed for møder på tværs af faggrænser. Foto: Kaare Smith
Bygningen er fleksibelt designet, så den kan ombygges, hvis behovet opstår. Foto: Niels Nygaard
Facaderne på bygningen er i perforeret aluminium i forskellige farver. Foto: Niels Nygaard
Med 90.000 besøg i 2019 havde man brug for mere plads. Her den nye café. Foto: Niels Nygaard
Studerende og forskere har nu fået god plads til at bygge og teste idéer. Foto: Kaare Smith

Den nye Skylab-bygning på DTU’s campus i Kgs. Lyngby er opført med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 80 mio. kr.

For få m2 til den store efterspørgsel
På baggrund af et lille pilotprojekt etablerede DTU tilbage i 2014 sit første Skylab som innovationshus for studerende i en af de eksisterende campusbygninger. Ud over at skabe rum for studerendes innovative teknologiprojekter var målet at facilitere samarbejder mellem stedets studerende og det etablerede erhvervsliv uden for universitetet. Visionen var at fremvise DTU’s teknologiske innovationskraft og samtidig inspirere virksomheder med innovation på dagsordenen til at henvende sig med problemstillinger, som de havde brug for løsninger på.

Den bæredygtighedscertificerede bygning er også forsynet med tagterrasse. Foto: Niels Nygaard Den bæredygtighedscertificerede bygning er også forsynet med tagterrasse. Foto: Niels Nygaard

Ved opstarten i 2014 estimerede DTU, at Skylab ville tiltrække i omegnen af 8.000 brugere gennem døren om året, men fem år efter i 2019 ramte man den svimlende sum af 90.000, hvilket gjorde det tydeligt for enhver, at bygningen ikke længere havde kapacitet til at honorere den enorme efterspørgsel.

Developerhal og nye laboratorier
I den nye smukke bygning tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter A/S har man med Mikkel Sørensens ord endelig fået et hus, der understøtter de værdier og forskelligartede aktiviteter, som Skylab danner ramme om. 

Fra den centrale developerhal er der kig til værkstedsnicher. Foto: Niels Nygaard Fra den centrale developerhal er der kig til værkstedsnicher. Foto: Niels Nygaard

Bygningen har en størrelse på 2.800 m2 og mere end fordobler hermed Skylabs samlede areal. Den er tre etager høj og organiseret omkring en stor, central developerhal i grundplan, hvor studerende og forskere i modsætning til tidligere nu har både plads og tid til at bygge og afprøve deres idéer fra raketkonstruktioner og droner, der kan energihøste, til forsøg med svampe til brug i byggebranchen. ”Det, der er fælles for projekterne, er, at de er relativt teknologitunge, vi er jo et teknisk universitet, det er det, der er vores force”, understreger Mikkel Sørensen.

Ovenlyset strømmer ned i den store åbne hal, hvorfra der er kig op til bygningens andre etager og funktioner. Rundt om hallens mange aktiviteter ligger laboratorier og garager, hvor de studerende kan opbevare deres projektmaterialer.

På balkonen er arbejdspladser og masser af ovenlys. Foto: Niels Nygaard På balkonen er arbejdspladser og masser af ovenlys. Foto: Niels Nygaard

”Tidligere havde vi ikke biologiske laboratorier, vi havde et fødevarelaboratorium, et kemisk laboratorium, et metalværksted samt et digitalt laboratorium med 3D-printere. Men med vores nye GMO-laboratorium kan vi nu involvere det biologiske i meget højere grad, og endelig har vi fået et multilab, som skal arbejde i interfacet mellem biologi og eksempelvis elektronik”.

Den nye DTU Skylab-bygning er den første på DTU, som er bæredygtighedscertificeret efter DGNB Guld, den er designet, så den har et minimalt energiforbrug, og er fleksibel, så den kan ombygges til nye formål, hvis det bliver behovet i fremtiden.

Hvilke problemer løser det?
DTU Skylab er et levende laboratorium i ordets bredeste betydning. Studerende og forskere kan få plads og tid til at udvikle deres projekter og teste, om de rummer potentiale til en startup-virksomhed, som det er Skylabs kernekompetence at understøtte. De projekter, der får plads i Skylab, er blevet screenet for deres impact, forklarer Mikkel Sørensen: ”Når man søger ind i vores acceleratorprogram, er vores grundlæggende tilgang, at vi indkredser, hvad det er for problemer, projekterne reelt løser”. Projekterne parres herefter med de rigtige fagfolk på området, som coacher projekterne videre.

Når man søger ind i vores acceleratorprogram, indkredser vi, hvad det er for problemer, projekterne reelt løser.
Mikkel Sørensen, Centerchef, DTU Skylab
Stadigt flere studerende laver egne startup-virksomheder. Foto: Kaare Smith Stadigt flere studerende laver egne startup-virksomheder. Foto: Kaare Smith

Gennem de sidste seks år har man set en enorm vækst i startup-virksomheder blandt yngre studerende. Med den nye og langt større bygning vil DTU gerne prioritere at skabe gode vilkår også for yngre forskere, ph.d.-studerende og dem på postdocniveau.

En anden aktivitet, der fylder i Skylab, er at etablere virksomhedssamarbejder. DTU er med helt i front, hvad angår samarbejde mellem universitetet og industrien, og flere af Skylabs programmer er derfor også møntet på, at virksomheder og erhvervsliv præsenterer studerende og forskere for aktuelle udfordringer, som der skal udvikles innovative løsninger til. Synergieffekten af den type samarbejde er et højt læringsudbytte og startup-muligheder for studerende og forskere blandet med reelle teknologiske løsninger til gavn for de involverede virksomheder.

Et åbent hus
Med den nye bygning har Skylab fået et ekstra auditorium på 254 m2, der har karakter af fleksibel arena, som kan kalibreres efter typen af de aktiviteter og arrangementer, der skal afholdes.

Et stort auditorium er designet som en fleksibel arena til forskellige aktiviteter. Foto: Uffe Frandsen Et stort auditorium er designet som en fleksibel arena til forskellige aktiviteter. Foto: Uffe Frandsen

Ifølge Mikkel Sørensen lagde DTU Skylab sidste år hus til over hundrede arrangementer, herunder pitch events, startup talks og hackathons, og ambitionen er at være ’et åbent sted’, hvor mennesker udefra med interesse for teknologisk innovation kan lægge vejen forbi. ”Vi afholder rigtig mange åbne arrangementer, så hvis vi har en keynote speaker eller en succesfuld iværksætter, der taler om ny teknologi, så skader det jo ikke Skylab, at der kommer nogle udefra, som kan få glæde af at lytte med”.

De unges engagement i verden
Den enorme interesse for det, som DTU Skylab tilbyder studerende, forskere og erhvervsliv, og som har resulteret i en eksponentiel vækst i antallet af brugere og besøgende, tilskriver Mikkel Sørensen ikke mindst de store udfordringer, verden aktuelt står over for i forhold til klimaforandringer og de behov for bæredygtige løsninger, de afføder. Derfor har meget af det, der udvikles og afprøves i Skylab, også fokus på bæredygtighed. ”Det, vi ser her, er den unge generations ønske om at engagere sig. Det er noget, som virkelig ligger dem på sinde. Så spørgsmål om klima og bæredygtighed fylder utrolig meget i Skylab og vil også gøre det fremadrettet, er jeg sikker på”.

Redaktionen afsluttet oktober 2020

Tags

Naturvidenskab Nybyggeri Teknisk udstyr Universiteter