DTU Skylab er et levende laboratorium for innovation og iværksætteri. Foto: Kaare Smith

Det åbne hus giver mulighed for møder på tværs af faggrænser. Foto: Kaare Smith

Bygningen er fleksibelt designet, så den kan ombygges, hvis behovet opstår. Foto: Niels Nygaard

Facaderne på bygningen er i perforeret aluminium i forskellige farver. Foto: Niels Nygaard

Med 90.000 besøg i 2019 havde man brug for mere plads. Her den nye café. Foto: Niels Nygaard

Studerende og forskere har nu fået god plads til at bygge og teste idéer. Foto: Kaare Smith

DTU etablerede tilbage i 2014 sit første Skylab som innovationshus for studerende i en af de eksisterende campusbygninger. Udover at skabe rum for studerendes innovative teknologiprojekter, var målet at facilitere samarbejder mellem stedets studerende og det etablerede erhvervsliv uden for universitetet. Visionen var at fremvise DTU’s teknologiske innovationskraft og samtidig inspirere virksomheder med innovation på dagsordenen til at henvende sig med problemstillinger, som de havde brug for løsninger på.

I 2020 blev DTU Skylab udvidet med 2.800 m2. Det nye DTU Skylab er tegnet af Rørbæk og Møller Arkitekter A/S og er tre etager høj og organiseret omkring en stor, central developerhal i grundplan. I develophallen har studerende og forskere – i modsætning til tidligere – nu både plads og tid til at bygge og afprøve deres idéer fra raketkonstruktioner og droner, der kan energihøste, til forsøg med svampe til brug i byggebranchen.

Den nye DTU Skylab-bygning er den første på DTU, som er bæredygtighedscertificeret efter DGNB Guld.

FAKTA

PROJEKT: Opførelse af ny bygning
STED: Danmarks Tekniske Universitet, DTU Skylab
PERIODE: 2019-2020
BYGGERI: 2.800 m2
BYGHERRE: DTU
ARKITEKT: Rørbæk & Møller Arkitekter
INGENIØR: EKJ Rådgivende Ingeniører
STØTTE: 80 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SAMLET PROJEKTSUM: 99 mio. kr.
SE MERE: DTU Skylab