Udvidelse af Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved SDU

Illustration: Cubo Arkitekter

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet for Produktionsteknologi blev oprettet i 1997 som et resultat af et samarbejde mellem Lindøværftet og Odense Universitet – siden 1998 Syddansk Universitet (SDU). Formålet var at udvikle avanceret produktionsteknologi, herunder robotter, til skibsbyggeri. Dette med inspiration fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) og Churchill College i Cambridge. Instituttet ændrede navn til Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (MMMI) i 2006 efter en fusion med Odense Teknikum. I dag er det en del af Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU.

MMMI har en stor rolle i udviklingen af det fynske “roboteventyr”. Den fynske robotklynge består af flere hundrede virksomheder, mange af dem samarbejder med eller har udspring fra MMMI. En tredjedel af den danske robotindustri er lokaliseret på Fyn, herunder en virksomhed som Universal Robots.

Siden 1999 har MMMI haft til huse i en bygning doneret af A.P. Møller Fonden (50 millioner kroner). Bygningen blev tegnet af arkitektfirmaet Henning Larsen Architects og blev indviet af skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller den 31. maj 1999.

Siden dengang er instituttets mange forsknings- og undervisningsaktiviteter steget, og omfatter nu også områder som sundhedsinformatik, energiinformation og droneteknologi. Som følge af denne vækst blev den eksisterende bygning for lille.

Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget 100 millioner kroner til en udbygning, som blev indviet den 23. november 2023 af Fondens bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla. Bygningen er tegnet af arkitektkonkurrencens vinder arkitektfirmaet Cubo Arkitekter. Den har plads til 600 studerende, forskere og undervisere, som blandt andet får adgang til flere værksteder, møderum, fællesarealer og et kreativt innovationsområde kaldet ”Dream Lab”.

A.P. Møller Fonden donerede i 2022 90 millioner kroner til MMMI til at opføre en ny bygning til kaldet Large Scale Production ved Lindø, hvor der er mulighed for at arbejde med robotteknologi til store konstruktioner, såsom offshore-anvendelser. EUs regionalfondsmidler har bidraget til udstyret til bygningen. Også i dette projekt har der været afholdt en arkitektkonkurrence, som blev vundet af arkitektfirmaet Christensen & Co.

FAKTA

PROJEKT: Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
STED: Odense
PERIODE: 2018-2023
AREAL: 4.500 m2 fordelt på 4 etager
ANTAL BRUGERE: 600 studerende, forskere og undervisere
MILJØ & KLIMA: DGNB Guld certificeret bygning
BYGHERRE: Bygningsstyrelsen
ARKITEKT: CUBO Arkitekter (efter konkurrence)
HOVEDENTREPRENØR: TC Anlæg
STØTTE: 100 mio. kr. i 2018 fra Den A.P. Møllerske Støttefond
SAMLET BUDGET: 141 mio. kr.
SE MERE: Syddansk Universitet