DTU CEN

Et af DTU Cens syv specialiserede elektronmikroskoper er det flere meter høje ATEM, der kan analysere et materiales sammensætning på atomniveau. Foto: DTU Cen
Her ses f.eks. et "kort" over strukturen i stål, som bruges i byggeindustrien: Farverne viser, hvordan stålets enkelte korn vender og dermed dets egenskaber. Foto: DTU Cen
En forsker arbejder ved Tecnai T20 G2, en såkaldt “arbejdshest" af et elektronmikroskop, der kan bruges bredt i studiet af forskellige materialer. Foto: DTU Cen
De følsomme mikroskoper står på massive betonsokler, i nøje kontrolleret indeklima og med akustiske plader på væggene for at minimere støj og vibrationer. Foto: DTU Cen
Quanta FEG Scanning Electron Microscope (SEM) bruges i studiet af biologiske, bløde og flydende materialer ved hjælp af bl.a. vakuum og meget lave temperaturer. Foto: DTU Cen
F.eks. er denne støvfanger fra en anemone set med SEM-mikroskopet. Rundt om støvfangeren ses blomsterbladene som koniske former. Foto: DTU Cen
Billederne er ofte smukke og intuitive. Her endnu et SEM-billede af en tynd skive fra en åls muskelcelle. Foto: DTU Cen
Centeret har 21 ansatte fra 12 lande, der tæller nogle af de dygtigste mennesker i verden til at betjene de avancerede mikroskoper. Foto: DTU Cen

DTU's Center for Elektronnanoskopi er et center for elektron nanoscopi (CEN). DTU Cen entret blev indviet i 2007 efter en donation fra Fonden.

På CEN findes der flere elektronmikroskoper, hvoraf flere er særdeles avancerede og tillader materialeforskning og materialekarakteristik på allerhøjeste niveau. Bygningen, der huser Center for Elektronnanoskopi samt de syv elektronmikroskoper, er specialdesignet til formålet, fordi forstørrelser på nanoniveau ikke tåler rystelser, lydvibrationer, luftstrømme eller temperatursvingninger.

Således hviler selve bygningens fundament på et leje af særligt vibrationsdæmpende sand, og hvert af de følsomme mikroskoper står på en massiv betonsokkel. For at undgå elektrisk støj sker elforsyningen til bygningen via en unik kabelføring i loftet, og laboratoriernes indeklima er nøje kontrolleret for temperatur, luftfugtighed og luftstrømme. Alle lokaler har akustiske plader på væggene for at minimere lydvibration. Samtidig ligger centeret 50 meter væk fra andre bygninger for yderligere at undgå enhver form for støj.

Muligheden for at granske materialer på nanoniveau spiller en afgørende rolle i moderne materialeforskning. Ved hjælp af elektronnanoskopi kan man finde ud af et givent stofs præcise komposition og egenskaber. Det er muligt at designe nye materialer med bedre egenskaber, som for eksempel stærkere og lettere bygningsmaterialer eller mere effektive katalysatorer. Også inden for biologisk forskning og fødevareproduktion er elektronnanoskopi et vigtigt redskab.

Tags

Byggeri og restaurering Videnskab