Et af DTU Cens syv specialiserede elektronmikroskoper er det flere meter høje ATEM, der kan analysere et materiales sammensætning på atomniveau. Foto: DTU Cen

Her ses f.eks. et “kort” over strukturen i stål, som bruges i byggeindustrien: Farverne viser, hvordan stålets enkelte korn vender og dermed dets egenskaber. Foto: DTU Cen

En forsker arbejder ved Tecnai T20 G2, en såkaldt “arbejdshest” af et elektronmikroskop, der kan bruges bredt i studiet af forskellige materialer. Foto: DTU Cen

De følsomme mikroskoper står på massive betonsokler, i nøje kontrolleret indeklima og med akustiske plader på væggene for at minimere støj og vibrationer. Foto: DTU Cen

Quanta FEG Scanning Electron Microscope (SEM) bruges i studiet af biologiske, bløde og flydende materialer ved hjælp af bl.a. vakuum og meget lave temperaturer. Foto: DTU Cen

F.eks. er denne støvfanger fra en anemone set med SEM-mikroskopet. Rundt om støvfangeren ses blomsterbladene som koniske former. Foto: DTU Cen

Billederne er ofte smukke og intuitive. Her endnu et SEM-billede af en tynd skive fra en åls muskelcelle. Foto: DTU Cen

Centeret har 21 ansatte fra 12 lande, der tæller nogle af de dygtigste mennesker i verden til at betjene de avancerede mikroskoper. Foto: DTU Cen

DTU’s Center for Elektronnanoskopi er et center for elektron nanoscopi (CEN). DTU Cen entret blev indviet i 2007 efter en donation fra Fonden.

På CEN findes der flere elektronmikroskoper, hvoraf flere er særdeles avancerede og tillader materialeforskning og materialekarakteristik på allerhøjeste niveau. Bygningen, der huser Center for Elektronnanoskopi samt de syv elektronmikroskoper, er specialdesignet til formålet, fordi forstørrelser på nanoniveau ikke tåler rystelser, lydvibrationer, luftstrømme eller temperatursvingninger.

Således hviler selve bygningens fundament på et leje af særligt vibrationsdæmpende sand, og hvert af de følsomme mikroskoper står på en massiv betonsokkel. For at undgå elektrisk støj sker elforsyningen til bygningen via en unik kabelføring i loftet, og laboratoriernes indeklima er nøje kontrolleret for temperatur, luftfugtighed og luftstrømme. Alle lokaler har akustiske plader på væggene for at minimere lydvibration. Samtidig ligger centeret 50 meter væk fra andre bygninger for yderligere at undgå enhver form for støj.

Muligheden for at granske materialer på nanoniveau spiller en afgørende rolle i moderne materialeforskning. Ved hjælp af elektronnanoskopi kan man finde ud af et givent stofs præcise komposition og egenskaber. Det er muligt at designe nye materialer med bedre egenskaber, som for eksempel stærkere og lettere bygningsmaterialer eller mere effektive katalysatorer. Også inden for biologisk forskning og fødevareproduktion er elektronnanoskopi et vigtigt redskab.

FAKTA

PROJEKT: Etablering af Center for Elektronnanoskopi
STED: Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby
PERIODE: 2006-2007
BYGHERRE: Danmarks Tekniske Universitet
ANTAL:  7 elektronmikroskoper
STØTTE: 103 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDET: Siden 1974 er der til DTU (tidligere Danmarks Tekniske Højskole) ydet støtte til Laboratoriet for Elektronik, Polyteknisk Flyvegruppe, Polyteknisk Forenings Autogruppe, Polyteknisk Skibsbygningsforening, Center for avanceret støberiteknik, Nul-Kryds De Studerendes Forening, Institut for Byggeri og Anlæg, Institut for Mekanisk Teknologi, samt Institut for Mikro- og Nanoteknologi. Den A.P. Møllerske Støttefond har siden 2012 bl.a. støttet Center for Arktisk Teknologi.