Foreningen FISKEN

Lokal fritidsjobformidling skal få udsatte unge på ret kurs

I fritidsjobformidlingen kan unge få hjælp til at afklare jobønsker og motivation, skrive ansøgninger og udfærdige CV, og de ældre unge mellem 18 og 24 år tilbydes en mentor. Foto: Foreningen FISKEN

Kulbanekvarteret i Valby har gennem de seneste år haft stigende problemer med ungdomskriminalitet og utryghed, ligesom mange af de unge i kvarteret har svært ved at komme i gang med uddannelse og job.

For mange unge risikerer at ende i hjemløshed, kriminalitet og misbrug, men der er solid dokumentation for, at denne kurs kan ændres gennem adgang til fritidsjobs. Foreningen FISKEN vil derfor iværksætte en indsats i kvarteret og hjælpe udsatte unge med at få et fritidsjob. Dermed får de bedre chancer for at bryde den negative sociale arv og opnå et godt liv. 

Bæredygtig udvidelse af jobformidlingsindsats
FISKEN har siden 2008 formidlet fritidsjobs til udsatte unge på Vesterbro i København og vil nu udvide sin fritidsjobindsats med en ny afdeling i Kulbanekvarteret. Donationen fra den A.P. Møllerske Støttefond skal understøtte etableringen af den nye afdeling, og projektperioden spænder over seks år, så FISKEN får tilstrækkelig tid til at forankre indsatsen. 

Til gavn for de unge, lokalområdet og samfundet
Kulbanekvarterets unge har selv efterlyst bedre muligheder for fritidsjobs. Et fritidsjob giver praktiske og menneskelige erfaringer, som de unge kan bruge i skolen, i deres sociale liv, og når de senere skal vælge en karrierevej. 

At bidrage på en arbejdsplads styrker de unges selvværd, viser erfaringerne fra Vesterbro. Foto: Foreningen FISKEN At bidrage på en arbejdsplads styrker de unges selvværd, viser erfaringerne fra Vesterbro. Foto: Foreningen FISKEN

At bidrage på en arbejdsplads styrker de unges selvværd, og de får viden om arbejdsmarkedet, herunder sociale koder og betydningen af personlig fremtoning, ligesom motivationen til at tage en uddannelse højnes. Fritidsjobbene forebygger desuden kriminalitet. 

Fritidsjobindsatsen er dermed til gavn for både den enkelte unge, for trygheden i lokalområdet og for samfundet generelt. Derfor har Den A.P. Møllerske Støttefond doneret omkring 3,5 mio. kr. til FISKEN.

Projektet hører under Støttefondens fokusområde ’Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri’. 

Hjælp til jobsøgningen
FISKENs fritidsjobformidling tilbyder udsatte unge personlige samtaler, hvor blandt andet de unges jobønsker og motivation afklares. De unge kan derudover få hjælp til at skrive ansøgninger og udfærdige et CV, og de ældre unge mellem 18 og 24 år tilbydes en mentor, der både har et beskæftigelses- og uddannelsesfokus. Foreningen oplyser også om regler og rettigheder på arbejdspladsen og hjælper de unge med at få et indblik i skattesystemet. Endelig opsøger FISKEN lokale virksomheder og formidler kontakten til de unge. En række frivillige jobvejledere bidrager til foreningens arbejde. 

FISKEN er ude og gøre opmærksom på tilbuddet, hvor de unge er - her til Valby Games i sommeren 2017. Foto: Foreningen FISKEN FISKEN er ude og gøre opmærksom på tilbuddet, hvor de unge er - her til Valby Games i sommeren 2017. Foto: Foreningen FISKEN

Rekruttering
Fritidsjobformidlingen er et frivilligt tilbud, som de unge selv skal opsøge. For at gøre opmærksom på tilbuddet og opbygge en relation til de unge afholder projektlederen jobkurser på skoler, i ungdomsklubber og andre steder, hvor de unge er.

De unge har også mulighed for at få vejledning gennem FISKENs Facebook-side, hvor ledige stillinger løbende bliver slået op.

Målet er at formidle minimum 205 fritidsjobs til unge i alderen 13-24 år i løbet af projektperioden.                                                                                         

Forankring og bæredygtighed                    
Efter projektperioden forankres indsatsen som en varig del af Foreningen FISKENs Fritidsjobformidling. FISKENs arbejde finansieres blandt andet af tilskud fra Børne- og Ungeforvaltningen i Københavns Kommune, som også har investeret i et samlet områdeløft af Kulbanekvarteret.

Allerede fra projektets start indleder Foreningen et samarbejde med de lokale aktører i området og sikrer på den måde, at der skabes ejerskab i lokalmiljøet. Stærke lokale relationer til erhvervslivet, andre ungeaktører, de unge og deres forældre skal være med til at understøtte indsatsens overlevelse efter projektets afslutning. 

Socialt Udviklingscenter SUS giver FISKEN strategisk sparring med særligt fokus på at sikre økonomisk bæredygtighed og forankring, ligesom indsatsen følges af en ekstern evaluator.

Tags

Socialindsatsen