Gennem træningsforløb i den lokale faktabutik kan deltagerne i 'Coop Crew' få kompetencer til et fritidsjob eller en elevplads i en detailbutik. Foto: Coop

Udsatte unge klarer sig ofte dårligt i grundskolen og har svært ved senere at gennemføre en ungdomsuddannelse og få tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidsjobs kan være vejen til at bryde den negative sociale arv og kan styrke udsatte unges chancer for at klare sig godt i voksenlivet. ’Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid’ er en seksårig indsats, som består af undervisning og praktiske øvelser, der ruster unge til at varetage et fritidsjob inden for detailbranchen.         

Bedre chancer i livet
Fritidsjobs styrker unges motivation og kompetencer i forhold til at påbegynde og gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarkedet. Samtidig forebygger fritidsjobs kriminalitet og anden risikoadfærd. Formålet med indsatsen er at ruste udsatte unge til at få et fritidsjob og derigennem opnå bedre chancer i livet. Initiativet matcher dermed Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Udsatte unges fritidsjobs og iværksætteri’, som støtter unges mulighed for at bryde den negative sociale arv. 

Praktik, opfølgning og forældreinddragelse
Over seks uger skal de unge lære om kundeservice, kassebetjening, ergonomi, frugt og grønt, kontrol og opfyldning af varer.

De unge lærer bl.a. kassebetjening i det seks uger lange forløb. Pressefoto: Siine Fiig / Coop

I slutningen af forløbet bliver de unge trænet i at skrive en ansøgning, udforme et CV og gå til jobsamtale. Efter træningsforløbets seks moduler er der en opfølgningsfase, hvor læringen fra forløbet holdes ved lige og integreres i de unges hverdag. Opfølgningen kan både foregå på hold og som individuelle samtaler.

Forældrene klædes sideløbende på til at kunne støtte op om de unges udvikling gennem møder og workshops. Forældrenes inddragelse skal bidrage til, at de unge får den nødvendige opbakning hjemmefra og fastholdes i forløbet.

Fritidsjob eller elevplads
Undervisningen gennemføres af medarbejdere fra ungdomsskolen og ansatte i den lokale faktabutik. Sammen skal de understøtte de unge i at udvikle de nødvendige kompetencer. Målet er, at de unge, der deltager i forløbet, bliver i stand til at bestride et fritidsjob som servicemedarbejder eller varetage en elevplads i en detailbutik.

Coop Crew er baseret på et pilotprojekt i Gladsaxe og udrulles nu i 23 kommunale ungdomsskoler. Foto: Coop

3.776 unge i træning
I løbet af den seksårige projektperiode skal op mod 3.776 unge i alderen 14-18 år gennemføre træningsforløbet. Forventningen er, at minimum halvdelen af de unge efterfølgende får et fritidsjob. Initiativet er rettet mod unge, der har sociale eller psykiske vanskeligheder, kommer fra et belastet hjem eller har dårlige oplevelser med skole- og uddannelsessystemet.

Fokus på forankring hos alle aktører
Coop Crew er baseret på et pilotprojekt, der blev gennemført i Ungdomsskolecentret i Gladsaxe. Ungdomsskoleforeningen ønsker med denne indsats, i samarbejde med detailkæden Fakta, at udrulle indsatsen i 23 kommunale ungdomsskoler. For at sikre, at de positive effekter af initiativet fastholdes over tid, indeholder projektet et selvstændigt mål om at understøtte forankring hos alle de deltagende aktører.

Evaluering
Projektets resultater dokumenteres solidt via registeranalyse, der kombineres med virkningsevaluering. Ambitionen er at undersøge, om indsatsen fører til bedre skolegang og ændring i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre blandt de unge. Evalueringen vil desuden belyse, om indsatsen påvirker de unges tilknytning til job og uddannelse på længere sigt. Endelig vil evalueringen sætte fokus på, hvordan fritidsjobindsatsen implementeres mest hensigtsmæssigt. Dette vil blandt andet kunne bruges i forbindelse med udbredelse af indsatsen efterfølgende.

FAKTA

PROJEKT: Coop Crew – Når fritid bli’r til fremtid
ORGANISERING: Ungdomsskoleforeningen
PERIODE: 2019-2025
OMFANG: 3.776 udsatte unge
STØTTE: 27,6 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 0,5 mio. kr.
ANDEN STØTTE: Ungdomsskoler fra hele landet 8,6 mio. kr., fakta 1 mio. kr.
SE MERE: Coop Crew   

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ