FRAK

Grønne fritidsjobs hjælper udsatte unge med at bryde den negative sociale arv

Arbejde med grønne opgaver forbereder unge på arbejdsmarkedet, giver dem praktiske færdigheder og styrker deres personlige og sociale udvikling. Foto: FRAK

Unge med fritidsjobs har bedre chancer for at holde sig ude af kriminalitet, gennemføre en uddannelse og få et godt fremtidigt arbejdsliv. Fritidsjobs kan på den måde være med til at bryde den negative sociale arv – og det er en gevinst for både samfundet og den enkelte. Udsatte unge har dog sværere ved at få og håndtere fritidsjobs end andre, og derfor har Fritidsakademiet FRAK iværksat indsatsen ’Ukrudt – grønne fritidsjobs til byens rødder’.

Unge fra Københavns Nordvestkvarter omdanner en boldbane til en køkkenhave i foråret 2017. Foto: FRAK

Et godt afsæt til voksenlivet
Projektet giver unge fra udsatte boligområder erfaring med grønne opgaver, såsom naturpleje, produktion af fødevarer og anlæg. Arbejdet forbereder de unge på arbejdsmarkedet, giver dem praktiske færdigheder og styrker deres personlige og sociale udvikling. Målet er, at de unge bliver i stand til at varetage et ordinært fritidsjob og derigennem få et godt afsæt til voksenlivet. I alt skal 275 unge deltage i fritidsjobindsatsen og efterfølgende brobygges til almindelige fritidsjobs.

Projektet ligger inden for Støttefondens fokusområde ’Udsatte unges fritidsjobs og iværksætteri’ og understøtter et ønske om, at flere udsatte unge bryder den negative sociale arv.

Den A.P. Møllerske Støttefond har derfor doneret 11 mio. kr., så FRAK kan gennemføre projektet og dokumentere dets effekt.

Ny grøn indsats
Fritidsakademiet FRAK blev etableret i 2015 og har siden hjulpet unge med at komme ind på fritidsjobmarkedet.

Projektets unge kommer også ud i landet, som da en gruppe drenge lavede naturpleje for Naturstyrelsen ved Horsens Fjord. Foto: FRAK

Gennem FRAK bliver de unge hyret til at løse forskellige praktiske arbejdsopgaver, som giver dem øget selvværd, ansvarsfølelse, netværk samt kendskab til arbejdsmarkedets regler og sociale normer. Med indsatsen ’Ukrudt’ er der fokus på grønne opgaver, og de unge kan for eksempel hjælpe med at anlægge grønne arealer i byen, være med til at producere madvarer ud af spiseligt ukrudt eller komme på ture i skoleferierne, hvor de kan bidrage til at vedligeholde naturarealer rundt om i landet.

Foreløbig er der særligt gode erfaringer med sodavand, brygget på ukrudt. En evaluering fra 2019 peger på, at ukrudtsbrusen giver de unge en konkret og særlig erfaring, som styrker deres vej ind på arbejdsmarkedet. De unge arbejder med produktion af et produkt fra start til slut, og det giver dem en udpræget følelse af ejerskab. De påtager sig ansvar, og de oplever at være bedre rustet i forhold til viden, arbejdskompetencer, modenhed og netværk. Produktet giver en stolthed, og sankning og salg giver de unge mulighed for at opleve andre bydele og møde andre mennesker på tværs af sociale skel.

Foruden den praktiske arbejdserfaring vil de grønne opgaver også give de unge sunde naturoplevelser og erfaring med udeliv, som er helt ukendt for mange af dem.

Naturplejeture har også vist sig at give de unge nye kompetencer, hvor de både oplever værdien af at tjene egne penge og af deltage i et fællesskab i naturen. Turene har dog også vist sig svære at afvikle, og aktiviteten er nedtonet i projektets senere faser.

Tidlig indsats for byens unge
Indsatsen er rettet mod unge i aldersgruppen 13-17 år fra København med særligt fokus på de udsatte boligområder på Amager, i Valby, Nordvest og øvrige Nørrebro. De fleste kommer fra familier med begrænsede ressourcer, og mange tilbringer store dele af deres hverdag i gademiljøer.

Indsatsen har fokus på unge fra udsatte boligområder, hvoraf mange tilbringer store dele af deres hverdag i gademiljøer. Foto: FRAK

For at vende den negative udvikling er det nødvendigt at starte arbejdet med de unge allerede, når de er i 13-årsalderen. Hermed kan de unge nå at blive klar til at kunne passe et ordinært fritidsjob, når de fylder 15 år, hvor de fleste fritidsjobs tillades fra.

De unge rekrutteres primært gennem kommunale aktører, såsom boligsociale helhedsplaner, væresteder, skoler mv., men FRAK rekrutterer også direkte fra gaden.

Bæredygtighed, effekt og muligheder
Et sideløbende mål med indsatsen er, at FRAK udvikles fra at være en forening til at blive en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed, som blandt andet får sin indtjening fra arbejdsopgaver for kommuner, boligforeninger og private.

Projektet følges og evalueres af Den Sociale Kapitalfond, SocialRespons og Kooperationen. Evalueringen har fokus på at dokumentere den værdi, som indsatsen skaber for de unge – men undersøger også, hvilken samfundsøkonomisk gevinst indsatsen kan skabe, og hvilke kommercielle muligheder der ligger i de produkter, de unge er med til at producere.

Status sommeren 2020 er, at 234 unge indgår i indsatsen, heraf er 71 kommet i fritidsjob. Unge i grupper har tilsammen afviklet 8.091 arbejdstimer. Indtil videre er omsætningen på højde med det planlagte.

FAKTA 

PROJEKT: Ukrudt – grønne fritidsjobs til byens rødder
ORGANISATION: Fritidsakademiet FRAK
OMFANG: Minimum 275 unge
PERIODE: 2017-2021
STØTTE: 11 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 3 mio. kr.
ANDEN STØTTE: Københavns Kommune 1,7 mio. kr.
SE MERE: Fritidsakademiet, Delevaluering 2018 og Evaluering 2019

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ