Helhedsorienteret fritidsjobindsats

Håndholdt fritidsjobindsats baner vejen for udsatte unge i Svendborg Kommune

Motivationen er høj hos de unge i fritidsjobindsatsen i Svendborg. En midtvejsevaluering viser bl.a., at deltagerne lærer meget af deres fritidsjob. Foto: Gregers Kirdorf/Domea.dk

En tjans i fritiden giver penge på lommen og styrker unges sociale, faglige og personlige kompetencer. Det viser flere undersøgelser, og Svendborg Kommune arbejder derfor målrettet med en fritidsjobindsats, der skal motivere sårbare unge til at få en uddannelse og ruste dem til arbejdsmarkedet. Midtvejsevalueringen af ’Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg’ viser gode takter.

Bygger på en succes
Projektet står på skuldrene af en vellykket pilotindsats, der i 2016-2017 fik unge fra sociale boligområder i fritidsjob. Her fik 60 ud af 64 unge job, og 73 % af dem fastholdt jobbet i mere end tre måneder.

I en vellykket pilotindsats fik 60 ud af 64 unge et fritidsjob. Foto: Jørgen Poulsen I en vellykket pilotindsats fik 60 ud af 64 unge et fritidsjob. Foto: Jørgen Poulsen

På baggrund af de flotte resultater besluttede Svendborg Kommune at systematisere de virksomme greb og udbrede metoden til andre fagpersoner og flere skoler. Ved projektets start udtalte Mette Østerberg, sekretariatsleder for Fællessekretariatet – Boligsocial Helhedsplan:

”Vi møder mange unge i boligområderne, som er vokset op i familier, hvor forældrene ikke har uddannelse eller er på arbejdsmarkedet. De unge skal vi støtte op om og give nogle muligheder, og her er fritidsjob bare et fantastisk redskab”.

Brugen af fritidsjob som en måde at bryde negativ social arv på er centralt for Støttefonden, der har prioriteret det fireårige projekt under fokusområdet ’Udsatte unges fritidsjob eller iværksætteri’.

Gode takter
Projektets målgruppe er unge i alderen 13-18 år fra kommunens udsatte boligområder. Typisk er de skoletrætte, ikke-uddannelsesparate, mangler netværk, eller deres forældre er lavtuddannede eller uden job. 220 unge skal visiteres i perioden, og minimum 198 skal i fritidsjob og fastholde det i mindst seks måneder.

På hopijob.dk kan unge få hjælp til at søge fritidsjob, og virksomheder kan melde sig til projektets jobbank. På hopijob.dk kan unge få hjælp til at søge fritidsjob, og virksomheder kan melde sig til projektets jobbank.

Først ved projektafslutningen i 2021 bliver de unge målt på deres udvikling i uddannelsesparathed, men midtvejsevalueringen viser gode takter. 65 unge er visiteret, og de har fået i alt 82 fritidsjob. 81 % har beholdt jobbet i mindst seks måneder. Samtidig mener størstedelen af deltagerne, at de har lært meget af fritidsjobbet, og efter tre måneder i job svarer 84 %, at de er blevet bedre til at tale med mennesker, de ikke kender. 70 % svarer, at de er blevet bedre til at arbejde sammen med andre, og at de har lært at tage ansvar for opgaver. En ung deltager forklarer:

“Jeg møder til tiden og passer mine vagter. Jeg er meget mere seriøs med de ting, jeg laver. Det er fedt. Jeg tror, at det bliver meget lettere for mig at finde et nyt job, fordi nu ved jeg, hvordan det er at have et job.”

De deltagende unge har vist sig at være meget motiverede, og fritidsjobvejledningen er allerede nu en del af UU-vejledernes redskabskasse i kommunen.

Ambassadører bygger bro
Projektet har ansat to fritidsjobambassadører, der arbejder med base på de lokale skoler. Ud fra de unges ønsker og evner matcher de dem til job på arbejdspladser og fungerer som mentorer i opstartsfasen. De står også for kontakten til virksomheder og forældre, og de sikrer dermed, at alle støtter op om beslutningerne, og at indsatsen passer til den enkelte.

To fritidsjobambassadører matcher unge med lokale virksomheder. Foto: Jørgen Poulsen To fritidsjobambassadører matcher unge med lokale virksomheder. Foto: Jørgen Poulsen

Indtil videre er 35 virksomheder med i et lokalt erhvervsnetværk, ligesom en nyoprettet digital jobbank (hopijob.dk) er fælles platform for virksomhederne, de unge, fritidsjobambassadørerne og kommunens UU-vejledere.

Forankring og udbredelse
Der er stor opbakning til projektet, som gennemføres i et samarbejde mellem UU Sydfyn, Boligsocial Helhedsplan, Familie og Uddannelse, erhvervslivet og tre lokale skoler. Aktørerne lægger et stort arbejde i at få projektet forankret efter dets afslutning, og kommunen prioriterer, at projektets metoder udbredes lokalt og nationalt ved at opsamle, dele og formidle erfaringer og viden.

Tags

Sociale indsatser