Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg

Motivationen er høj hos de unge i fritidsjobindsatsen i Svendborg. En midtvejsevaluering viser bl.a., at deltagerne lærer meget af deres fritidsjob. Foto: Gregers Kirdorf/Domea.dk

Svendborg Kommune arbejder målrettet med en fritidsjobsindsats, der skal motivere sårbare unge til at få en uddannelse og ruste dem til arbejdsmarkedet. Brugen af fritidsjob som en måde at bryde negativ social arv er centralt for Den A.P. Møllerske Støttefond, som støtter det fireårige projekt.

Projektets målgruppe er unge i alderen 13-18 år fra kommunes udsatte boligområder. Typisk er de skoletrætte, mangler et netværk eller deres forældre er lavtuddannede eller uden job. 220 unge skal visiteres i perioden, og målet med projektet er, at minimum 198 skal i fritidsjob og fastholde det i mindst seks måneder.

En del af projektet er to fritidsjobsambassadører, som ud fra de unges ønsker og evner matcher dem til job på arbejdspladser og samtidig fungerer som mentorer i opstartsfasen.

Tags

Sociale indsatser