Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg

Motivationen er høj hos de unge i fritidsjobindsatsen i Svendborg. En midtvejsevaluering viser bl.a., at deltagerne lærer meget af deres fritidsjob. Foto: Gregers Kirdorf/Domea.dk

Svendborg Kommune arbejder målrettet med en fritidsjobsindsats, der skal motivere sårbare unge til at få en uddannelse og ruste dem til arbejdsmarkedet. Brugen af fritidsjob som en måde at bryde negativ social arv er centralt for Den A.P. Møllerske Støttefond, som støtter det fireårige projekt.

Projektets målgruppe er unge i alderen 13-18 år fra kommunes udsatte boligområder. Typisk er de skoletrætte, mangler et netværk eller deres forældre er lavtuddannede eller uden job. 220 unge skal visiteres i perioden, og målet med projektet er, at minimum 198 skal i fritidsjob og fastholde det i mindst seks måneder.

En del af projektet er to fritidsjobsambassadører, som ud fra de unges ønsker og evner matcher dem til job på arbejdspladser og samtidig fungerer som mentorer i opstartsfasen.

FAKTA

PROJEKT: Helhedsorienteret fritidsjobindsats i Svendborg
ORGANISATION: Den boligsociale helhedsplan i Svendborg
OMFANG: 220 udsatte unge
PERIODE: 2018-2021
STØTTE: 3.810.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 681.000 kr.
ANDEN STØTTE: Svendborg Kommune 887.000 kr.
SE MERE: hopijob.dk og Midtvejsevaluering

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ

EVALUERING

Læs den afsluttende evaluering her