Geocenter Danmark

En seismisk undersøgelse foretaget af GEUS i Havnsø med den type udstyr, som bevillingen fra A.P. Møller Fonden skal bruges til. Foto: Geocenter Danmark

Geocenter Danmark har modtaget 20 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden. Bevillingen går til indkøb af landseismisk udstyr, som for eksempel speciallastbiler, seismiske vibratorer og geofoner. Det nye udstyr vil gøre det muligt at indsamle bedre data om Danmarks undergrund og fremtidssikre den geofaglige forskning blandt andet til gavn for den grønne omstilling.

Danmark råder i dag ikke over landseismisk udstyr til at foretage de nødvendige undersøgelser. Når der skal foretages målinger, lejes udstyr og teknikere i blandt andet Polen og Sverige, hvilket medfører store omkostninger og et stort koordineringsarbejde.

En landseismisk undersøgelse foregår ved hjælp af speciallastbiler, der udsender vibrationer, som tilbagekastes af lagene i undergrunden og opfanges af geofoner – en form for mikrofoner, der lægges på og ved vejen. Dataene, som undersøgelsen genererer, giver et detaljeret billede af undergrundens geologiske strukturer, og om undergrunden egner sig til for eksempel CO2-lagring, geotermi og energilagring.

Fakta
Geocenter Danmark er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau og består af fem institutioner:

  • De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
  • Institut for Geoscience ved Aarhus Universitet
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet
  • Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet
  • Globe Instituttet ved Københavns Universitet

Geocenter Danmark og universiteterne vil stå for driften og vedligeholdelsen af det nye landseismiske udstyr.

Fakta

PROJEKT: Indkøb af nationalt, landseismisk udstyr
ORGANISATION: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
PERIODE: 2023
STØTTE: 20 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden