Foto: Anne Prytz Schaldemose

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Foto: Anne Prytz Schaldemose

Bispebjerg Hospitals Helende Haver

Den ældste del af Bispebjerg Hospital er tegnet af arkitekt Martin Nyrop i samarbejde med havearkitekt Edvard Glæsel i årene 1907-15. Haveanlægget består af en række pavilloner i nationalromantisk stil, som spiller tæt sammen med et forløb af haver, der rummer mangeartede rumligheder og oplevelser. Oprindeligt er det over 100 år gamle haveanlæg planlagt som terapeutiske patienthave, der kunne understøtte hospitalets behandling med fredfyldte haveoaser og rig beplantning.

I 2017 var haveanlægget præget af tidens tand i en sådan grad, at en restaurering af de fredede haver var nødvendig for at kunne beskytte havernes mange fredningsværdier og bevare havernes bidrag til patienternes heling. Restaureringsprojektet stod på i perioden 2017-2022 og har været tro mod de oprindelige intentioner.

Igennem tiden er haverne blevet ændret en del, og meget af den oprindelige beplantning er blevet udskiftet med anden flora eller græsarealer. Nu er Bispebjerg Hospitals Helende Haver genskabt med samme store planterigdom, som Glæsel havde anlagt haverne med. De nye blomster, træer og buske giver haverne en blomstringsperiode over hele året og tilfører haverne forøget biodiversitet.

Derudover er haveanlægget gjort mere tilgængelig for navnlig patienter med opgraderede stisystemer og adgangsforhold. Med de nye adgangsforhold kan sengeliggende palliative patienter og kørestolsbrugere også benytte de fredfyldte, grønne oaser.

Klimatilpasning og skybrudssikring har ligeledes været en del af projektet.

Haverne er åbne for patienter, pårørende, ansatte og den øvrige offentlighed.

FAKTA
PROJEKT: Restaurering og revitalisering af Bispebjerg Hospitals Helende Haver
ORGANISATION: Bispebjerg Hospital
ARKITEKTER: Erik Brandt Dam Arkitekter og Charlotte Skibsted Landskabsarkitekter
PERIODE: 2017-2022
STØTTE: 35 mio. kr. til restaureringen og 1,3 mio. kr. til arkitektkonkurrencen. Begge bevillinger fra Den A.P. Møllerske Støttefond