Enghaveparken er blevet renoveret som led i en omfattende skybrudssikring. Foto: Jens Lindhe

Arne Jacobsens to læskure er blevet renoveret. Foto: Jens Lindhe

Musikpavillonen er restaureret og det originale kobbertag er bevaret. Foto: Jens Lindhe

Et relief i hvælvingen, den eneste dekoration i musikpavillonen, er også renoveret. Foto: Jens Lindhe

Enghaveparken har fået en hockeybane, der også fungerer som skybrudssikring. Foto: Jens Lindhe

Ved hovedindgangen er to pavilloner genopført efter de originale tegninger. Foto: Jens Lindhe

Enghaveparken har siden 1929 været en vigtig grøn oase på Vesterbro. Parken er i perioden 2014-2016 blevet renoveret og omlagt, så den i dag også fungerer som skybrudssikring ved at opsamle regnvand i et nyt underjordisk reservoir og en forsænket hockeybane.

Som led i renoveringsprojektet blev der også foretaget restaurering af parkens musikpavillon, de to flankerende læskure med spåntag og espalier og de oprindelige fem indgangspartier samt tilføjelse af to nye, som i form og materiale korresponderer med de øvrige.

Den danske arkitekt Arne Jacobsen har været med til at udforme Vesterbros oase. I 1928 blev han som nyuddannet arkitekt ansat hos Københavns Stadsarkitekt. Her fik han ansvaret for at udforme bygningselementerne til Enghaveparken, som på det tidspunkt var ved at blive anlagt. Ud over musikpavillon og læskure stod den unge arkitekt for at lave parkens fem indgangspartier, samt to butiksboder, der blev revet ned i 1970 på grund af slitage.

FAKTA

PROJEKT: Bygningsrenovering og etablering af nye indgange
STED: Enghaveparken, København
PERIODE: 2014-16
BYGHERRE: Københavns Kommune
RÅDGIVENDE ARKITEKT: Bente Lange Arkitekter
RÅDGIVENDE INGENIØR: Eduard Troelsgaard Rådgivende Ingeniør A/S
STØTTE: 10,9 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Københavns Stadsarkiv