Kræftpatienternes Hus i Grønland

Et rådgivnings- og foreningshus for kræftramte og pårørende i Grønland har modtaget en bevilling på 10 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden.

Kræftpatienternes Hus kommer til at ligge tæt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, hvor al kræftbehandling i Grønland finder sted. Det giver patienterne mulighed for at få rådgivning og støtte tæt på behandlingsstedet.

A.P. Møller Fonden støtter først og fremmest opførelsen af Kræftpatienternes Hus i Nuuk for at bidrage til bedre rammer for den afgørende rådgivning af grønlandske kræftpatienter, som alle står i en sårbar livssituation.

Ambitionen er, at Kræftpatienternes Hus skal være centrum for indsatsen mod kræft i Grønland. Huset skal understøtte forebyggelse og tidlig diagnostik samt sikre mere sammenhæng i behandlingsforløbet. Huset vil både rumme fysiske og digitale rådgivningstilbud, så også borgere i bygder og yderdistrikter kan bruge huset.

Projektet ledes af Neriuffik, den grønlandske landsforening for kræftpatienter, og Kræftens Bekæmpelse. Efter opførelse ejes Kræftpatienternes Hus af Neriuffik.

Ud over A.P. Møller Fonden har Knæk Cancer, Landsindsamlingen i Grønland og statens nordatlantiske pulje støttet projektet. Det grønlandske selvstyre har stillet grunden til rådighed og givet midler til at nedrive den nuværende bygning.

Byggeriet er planlagt til at gå i gang i 2023.

Fakta

PROJEKT: Opførelse af Kræftpatienternes Hus i Grønland
ORGANISATION: Neriuffik, den grønlandske landsforening for kræftpatienter, og Kræftens Bekæmpelse
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 10 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Knæk Cancer, Landsindsamlingen i Grønland og den nordatlantiske pulje
LÆS MERE: Pressemeddelelse