Kvalitetsløft af spejderhytter i hele landet

Foto: Frederik Clement

Rundt i landet står i omegnen af 2.000 hytter, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller en FDF-kreds. Mange af hytterne er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud.

For at støtte op om rammerne for spejderlivet har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med spejderne og FDF igangsat et arbejde, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

I den ene del af projektet indbydes en række arkitekter i løbet af 2023 til at komme med forslag til en bæredygtig spejderhytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri. Fonden vil efterfølgende støtte opførelsen af hytter til ca. 25 lokalforeninger.

I den anden del af projektet afsættes en pulje til bæredygtig renovering, som kan forlænge levetiden på eksisterende hytter.

Projektpartnerne er Den A.P. Møllerske Støttefond, Spejderne, Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne samt FDF. 

FAKTA

PROJEKT: Kvalitetsløft af spejderhytter i hele landet
ORGANISATION: Den A.P. Møllerske Støttefond, Spejderne, Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne samt FDF
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 80 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond