Kvalitetsløft af spejderhytter i hele landet

Fremtidens Spejderhytte. Illustration: LETH & GORI

Illustration: LETH & GORI

Rundt i landet står i omegnen af 1.200 hytter, som hver uge samler godt 100.000 børn og unge, der er medlem af en lokal spejdergruppe eller en FDF-kreds. Mange af hytterne er af ældre dato og skal i de kommende år enten renoveres eller skiftes ud.

For at støtte op om rammerne for spejderlivet har Den A.P. Møllerske Støttefond i samarbejde med Spejderne og FDF igangsat et arbejde, der skal bidrage til et kvalitetsløft af spejderhytter over hele landet og inspirere lokale foreninger til at træffe bæredygtige valg, når der i de kommende år skal renoveres eller bygges nyt.

I den ene del af projektet har en række arkitekter i 2023 været indbudt til at komme med forslag til en bæredygtig spejderhytte af høj kvalitet, som rummer de mest nødvendige basisfunktioner og kan fungere som mødested og base for aktiviteterne i det fri. Det har resulteret i at arkitektfirmaet LETH & GORI sammen med Rønnow Arkitekter og VEGA Landskab har vundet arkitektkonkurrencen om Fremtidens Spejderhytte. I konkurrencen har de deltagende arkitektfirmaer udarbejdet forslag til en kompakt og bæredygtig spejderhytte, der understøtter fællesskab og aktivitet i naturen.

For Den A.P. Møllerske Støttefond er det afgørende, at flere børn og unge i fremtiden vælger spejder- eller FDF-livet. Det forudsætter gode fysiske rammer, og derfor vil op til 25 lokale foreninger efter ansøgning få doneret en af de nye hytter af Fonden. Efterfølgende vil tegningsmaterialet blive frit tilgængeligt for alle, som ønsker at opføre Fremtidens Spejderhytte.

Med LETH & GORIs forslag til Fremtidens Spejderhytte nytænkes den klassiske spejderhytte i både form og funktion. Hytten åbner sig mod omgivelserne, trækker naturen ind og inviterer hyttens brugere til at være udenfor. Hytten, der primært er bygget af træ, er kompakt og rummer de mest nødvendige basisfunktioner for en spejderforening. Undervejs i arkitektkonkurrencen var spejderledere, børn og unge en del af arbejdet.

Interesserede spejdergrupper og FDF-kredse vil fra den 1. december 2023 kunne ansøge Den A.P. Møllerske Støttefond om at modtage en helt ny spejderhytte. Det skal ske via Fondens ansøgningsportal.

I den anden del af projektet er afsat en pulje til bæredygtig renovering, som kan forlænge levetiden på eksisterende hytter.

Sidst i november 2023 fik de sidste 27 foreninger meddelt en bevilling fra Renoveringspuljen i puljens 2. runde.

I alt har 68 foreninger modtaget bevilling fra Renoveringspuljen til bæredygtig renovering af eksisterende hytter i 2023. Bevillinger for i alt 14,26 millioner kroner.

Bevillingernes fordeling: 23 til DDS, 15 til FDF, 20 til KFUM, 3 til DGP, 7 til øvrige og samarbejdende foreninger.

Geografisk fordeling: København, Sjælland og øerne: 26; Fyn: 4; Nordjylland: 17; Midtjylland: 15, Sydjylland: 7.

Projektpartnerne er Den A.P. Møllerske Støttefond, Spejderne, Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne samt FDF.

FAKTA

PROJEKT: Kvalitetsløft af spejderhytter i hele landet
ORGANISATION: Den A.P. Møllerske Støttefond, Spejderne, Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-Spejderne samt FDF
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 80 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond