Visualisering: C.F. Møller Architects og EFFEKT

I 2023 får Svendborg et maritimt kraftcenter, som skal trække mennesker, kompetencer og liv til byen: Det ny SIMAC.

I de nye bygninger vil SIMAC uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv inden for industrien og energisektoren. I de nye rammer vil undervisning, forskning, ny teknologi og samarbejde med erhvervslivet kunne udfolde sig under samme tag.  

Som det førende, maritime uddannelsescenter, skal SIMAC bidrage til at fastholde Danmarks internationale førerposition inden for de maritime erhverv.

Visualisering: C.F. Møller Architects og EFFEKT

Det ny SIMAC bliver desuden en væsentlig komponent i udviklingen af Svendborgs havn, der skal sikre, at Danmarks bedst bevarede industrihavn også i fremtiden er en levende havn. Med en central placering bliver SIMAC bindeleddet mellem fortiden, byen, studerende, innovation, maritime erhverv, højteknologiske virksomheder og fremtiden.

Fakta
SIMAC blev etableret som en selvejende statslig uddannelsesinstitution i 2001, som en fusion af Kogtved Søfartsskole, A.P. Møller Maersk værkstedsskole, Svendborg Maskinmesterskole og Svendborg Navigationsskole. I dag er SIMAC et førende, maritimt uddannelsescenter som uddanner maskinmestre, skibsførere og skibsofficerer. SIMAC udbyder også en række kurser inden for de maritime og tekniske områder.

FAKTA

PROJEKT: Opførelse af det ny SIMAC
ORGANISATION: Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC Fonden)
STED: Svendborg Havn
ARKITEKT: C.F. Møller Architects (totalrådgiver) og EFFEKT
PERIODE: 2014-2023
STØTTE: 100 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Grunden til byggeprojektet er købt af Svendborg Kommune. Derudover 10 mio. kr. fra Dampskibsselskabet Orient’s Fond, samt støtte fra blandt andet Den Danske Maritime Fond, Lauritzen Fonden, Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond og Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond.
LÆS MERE: SMUC Fonden