Et romantisk parkanlæg indrammer Øregaard Museum, der blev bygget som landsted i 1806-1808. Foto: Ole Haupt

Havestuen er Øregaards historiske hjertekammer og er indrettet med møblement og genstande fra husets oprindelsestid. Foto: Ole Haupt

Originale muslingeskaldekorationer åbenbarede sig i havestuens to ovnnicher under renoveringen. Nederst til højre det færdigrenoverede rum. Foto: Ole Haupt

Det farvearkæologiske arbejde i restaureringen har givet nyt kendskab til datidens farveholdning. Foto: Ole Haupt

Den gennemgribende renovering omfatter bl.a. sikkerhedsinstallationer, udstillingslys, brandsikring og klimaanlæg. Foto: Ole Haupt

Øregaard Museum er et kulturhistorisk vidnesbyrd fra slutningen af den florissante periode, som var karakteriseret ved stigende velstand for borgerskabet. Huset blev bygget i 1806-1808 som landsted for skibsreder og handelsmand Johannes Søbøtker.

Museet har efter en gennemgribende renovering fået genskabt bygningens oprindelige klassicistiske udtryk samt moderniseret udstillingsforhold.

Under restaureringen af museet dukkede enestående dekorationer fra huset oprindelsestid frem, heriblandt et svunget klassicistisk lyremotiv kaldet ”grotesker”. Muslingeskaldekorationer og de originale farver på både dekorationer, træværk og vægge tonede også frem. Ved at bruge særlige typer maling, har man fået det oprindelige udtryk frem i huset igen.

Det har været centralt for restaureringen at skabe moderne sikkerhedsinstallationer, udstillingslys, brandsikring og klimaanlæg. De opdaterede faciliteter betyder, at museet kan tilbyde udstillinger af højere kvalitet, nyere kunst samt særudstillinger.

FAKTA 

PROJEKT: Renovering af Øregaard Museums hovedbygning
STED: Landstedet Øregaard, Hellerup
PERIODE: 2008-2010
ARKITEKT: Wohlert Arkitekter
STØTTE: 13,4 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Gentofte Kommune
SE MERE: Øregaard Museum