I LERETS SUPERLIGA

Udvidelse af CLAY Keramikmuseum Danmark giver plads til både moderne keramisk kunst og historisk samling

Porcelæn, stentøj, fajance... på CLAY kan man komme tæt på keramisk kunst fra 1700-tallet og til i dag. Foto: Thomas Mølvig
Med en ny tilbygning har museet fået bedre plads til den enestående samling. Foto: Kjaer & Richter A/S
Nedgravet i museets parkanlæg dukker den nye bygning ud af skrænten ned mod Lillebælt. Foto: Kjaer & Richter A/S
Rødbrune og rustrøde tegl beklæder facaden, i tråd med museets identitet. Foto: Thomas Mølvig
Museets hovedbygning, en fredet herskabsvilla, er også renoveret inden genåbningen. Foto: CLAY
Også i museets café kan man opleve samlingen: Her er der nemlig udsigt til Skulpturparken. Foto: Thomas Mølvig
Blandt de større værker er Peter Brandes' bemalede krukker, der i en af åbningsudstillingerne kan ses i dialog med Thorvald Bindesbøll. Foto: Thomas Mølvig
I alt 1.500 m2 udstilling giver plads til at vise dele af en stor gave fra Royal Copenhagen (th.) og andre betydningsfulde samlinger, bl.a. Veistrup-samlingen (tv.). Foto: Thomas Mølvig

Med åbningen i maj 2015 af CLAY Keramikmuseum Danmark i totalt nyrenoverede og udvidede rammer har Middelfart og Fyn fået et museum, der er rykket op i de danske museers superliga. Udvidelsen betyder også, at Nordens eneste specialmuseum for nutidig keramisk kunst har mulighed for både at vise omfattende særudstillinger og samtidig at præsentere et langt større udsnit af sin egen enestående og stadigt voksende samling.

Overvældende publikumsinteresse

Interessen for at se det nyåbnede museum har været overvældende, fortæller Pia Wirnfeldt, museets konstituerede leder.

Med over 5.000 gæster den første måned er det genåbnede museum kommet godt fra start. Foto: Thomas Mølvig Med over 5.000 gæster den første måned er det genåbnede museum kommet godt fra start. Foto: Thomas Mølvig

Hidtil har museet haft omkring 18.000 besøgende om året. Men allerede i løbet af den første måned har over 5.000 besøgende lagt vejen forbi for at se de tre udstillinger, der markerer åbningen. Det drejer sig om "Pragtstykker" fra museets egen samling af moderne keramisk kunst. 1.000 af de mest betydningsfulde dele fra museets historiske samling, som er skænket af Royal Copenhagen. Og endelig en særudstilling med kunst skabt af to af keramikkens danske mestre fra hver sin ende af det 20. århundrede, nemlig samtidskunstneren Peter Brandes, der viser sine store bemalede krukker, og Thorvald Bindesbøll, der i 1880'erne revolutionerede keramikken som kunstnerisk udtryksmiddel.

Når man skal bygge i fredede omgivelser

Både parkanlægget og den gamle herskabsvilla, hvor det oprindelige museum holder til, er fredede. Placeringen af den bygningsmæssige udvidelse ned til Lillebælt og strandlinjen stiller også helt specielle krav til de arkitektoniske løsninger.

Fra den nye pavillon har museets besøgende en betagende udsigt over Lillebælt. Foto: Thomas Mølvig Fra den nye pavillon har museets besøgende en betagende udsigt over Lillebælt. Foto: Thomas Mølvig

Arkitektvirksomheden Kjaer & Richter A/S, der i 2009 vandt arkitektkonkurrencen, løste viften af udfordringer med et forslag, hvor den nu opførte tilbygning delvist er nedgravet.

Størstedelen af det nye byggeri, som rummer de store udstillingsområder på i alt 1.500 m2, ligger derfor skjult under parkens græstæppe og i skrænten ned mod Lillebælt. Fra parksiden ser man blot den pavillonlignende overetage, der giver de besøgende første parket til den betagende udsigt over Lillebælt. Pavillonen bliver brugt som loungeområde og til en række aktiviteter, foredrag, koncerter og erhvervsarrangementer.

Ler og keramik i det arkitektoniske udtryk

Helt i tråd med museets identitet er der til nybyggeriet valgt tegl i smukke rødbrune og rustrøde farver som gennemgående facadebeklædning. De lange, håndlavede tegl går igen ved en lysåbning ned til udstillingsområdet og i en støttemur i parken. Der er også mere utraditionelt brugt tegl på pavillonens udvendige sol- og lysafskærmning, hvor brede dekorative teglsten i samme nuancer som facadebeklædningen er placeret på afskærmningens lodrette "persienner".

Lodrette "persienner" beklædt med teglsten fungerer som en utraditionel sol- og lysafskærmning. Foto: Thomas Mølvig Lodrette "persienner" beklædt med teglsten fungerer som en utraditionel sol- og lysafskærmning. Foto: Thomas Mølvig

"Tegl opleves jo ellers som et tungt materiale, men ved at montere dem på de høje lodrette lameller foran glasvæggene kan husets facade varieres mellem et let og tungt udtryk alt efter, om lamellerne står åbne eller er lukket for", forklarer ledende arkitekt Peter Sand fra Kjaer & Richter A/S om afskærmningen.

Undergrunden hæver op

På grund af jordbundsforholdene har det krævet stor ingeniørmæssig ekspertise at bygge under jorden. Undergrunden består af lillebæltsler, der har den særlige egenskab, at det svulmer op, når man graver overfladejorden bort, forklarer rådgivende ingeniør Jan Bjørnskov.

"Tager man ikke højde for det, vil trykket nedefra føre til bygningsskader. Derfor hviler nybyggeriet alene på randfundamenter. Under gulvet er der en halv meter luft, så den ubelastede lillebæltsler nu kan udvide sig, uden at det skaber problemer", siger Jan Bjørnskov.

Sideløbende med nybyggeriet er den gamle hovedbygning renoveret, så de mange fine detaljer står næsten, som da arkitekten Johan Daniel Herholdt i 1857 skabte herskabsvillaen. Den historiske bygning huser i dag hovedindgang, billetsalg, garderobe, butik, café og administration. Men selvfølgelig også det lyse og stilrene trappeforløb, der via villaens nederste plan forbinder det gamle museum med det nye udstillingsområde.

Unik gave startskud til udvidelsen

Museet har i løbet af de seneste år modtaget flere betydningsfulde samlinger, bl.a. Erik Veistrup-samlingen og PEM-samlingen. Men når CLAY kan åbne som et helt nyt museum på i alt 2.600 m2, skyldes det gaven fra Royal Copenhagen. Forudsætning for donationen var nemlig, at museet fik plads til at vise dele af samlingen, og det er den del af aftalen, der er realiseret bl.a. med bidrag fra A.P. Møller Fonden på 15 mio. kr.

Keramik er ikke blot store skulpturer og pragtvaser: Her en lille broche af Bing & Grøndahls navnkundige formgiver Effie Hegermann-Lindencrone. Foto: CLAY Keramik er ikke blot store skulpturer og pragtvaser: Her en lille broche af Bing & Grøndahls navnkundige formgiver Effie Hegermann-Lindencrone. Foto: CLAY

Samlingen, der består af op mod 55.000 enkeltdele, går helt tilbage til fabrikkens start i 1775 og er både kunstnerisk og kulturhistorisk unik. De fineste stykker fra 1770'erne, kostbarheder fra Flora Danica- og Hejrestellene, store skulpturer og pragtvaser fra mange epoker. Man møder også moderne designere som Gertrud Vasegaard og navnkundige formgivere som Effie Hegermann-Lindencrone og Fanny Garde, begge ansat på Bing & Grøndahl fra 1886. Det repræsentative udsnit på omkring 1.000 dele af Royal Copenhagen-samlingen udstilles i det såkaldte skatkammer i det nye udstillingsområde. Og CLAY bruger i høj grad museumssamlingen som et historisk fundament, der kan sætte den moderne kunstkeramik i perspektiv, for museets primære opgave bliver fortsat at præsentere dansk og international kunst, kunsthåndværk og design efter 1950.

Navneskiftet til CLAY

Da udvidelsesprojektet gik i gang, hed museet Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus, sådan som den gamle herskabsvilla fortsat gør, men undervejs blev det besluttet at ændre museets navn til CLAY, det engelske ord for 'ler'.

"Det nye navn udspringer af museets historie. Museet blev etableret i 1994 af fem danske medlemmer af den internationale kunstnergruppe Clay Today. Men ordet 'ler' henviser ligeledes til den gennemgående komponent i keramikken, hvad enten det drejer sig om porcelæn, stentøj eller fajance, og dermed til museets specialfaglige identitet", forklarer konstitueret museumsleder Pia Wirnfeldt, der har været stedets souschef og museumsinspektør i fem år. Hun peger samtidig på, at navnet understreger museets internationale udsyn, og at det nye navn skal understøtte den øgede internationale interesse omkring museet, som ikke mindst gaven fra Royal Copenhagen er med til at skabe.

Redaktionen afsluttet juni 2015

Tags

Arkitektur Kunst Nybyggeri Udstilling