Restaurering af Amaliehaven

Amaliehaven blev i 1983 givet som en gave til det danske folk fra A.P. Møller Fonden. Siden har Amaliehaven med sin karakteristiske udformning, mangfoldige planteliv og det store springvand været et attraktivt opholdssted for mange gæster fra både ind- og udland.

I lyset af havens lange levetid er mange af havens tekniske installationer nu udtjent. Derfor skal Amaliehaven restaureres. Restaureringen gennemføres med en donation fra A.P. Møller Fonden på 65 mio. kroner.

Foruden udskiftning af udtjente tekniske installationer og springvandssystemet vil arbejdet omfatte afrensning af alle overflader samt restaurering af havens inventar.

Arbejdet udføres nænsomt for at tage hensyn til havens velvoksne planter og træer, der så vidt muligt vil blive genanvendt. Når Amaliehaven åbner igen i 2023, vil den derfor fremstå, som da haven blev indviet for snart 40 år siden, omend med en mere velvoksen beplantning.

Haven vil blive restaureret i perioden 1. oktober 2022 – december 2023. Haven vil være lukket for gæster, imens arbejdet finder sted.

Fakta

Projekt: Restaurering af Amaliehaven
Organisation: Slots- og Kulturstyrelsen
Sted: København
Arkitekter: Fogh & Følner Arkitekter er totalrådgiver
Periode: 2022-2023
Støtte: Det samlede budget for projektet er 67,6 mio. kroner. Heraf bidrager A.P. Møller Fonden med 65 mio. kroner, mens de resterende udgifter betales af hhv. Københavns Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.