Amaliehavens springvand Foto: Thomas Rahbek, Slots- og Kulturstyrelsen

Foto: Thomas Rahbek

Amaliehaven blev i 1983 givet som en gave til det danske folk fra A.P. Møller Fonden. Haven ligger på den tidligere Larsens Plads mellem Amalienborg Slot og Københavns Havn.

Med sin unikke arkitektur, righoldige flora og springvand er Amaliehaven et attraktivt opholdssted midt i København. Gennem tiden er havens tekniske installationer blevet forældede, og i 2022 påbegyndte Slots- og Kulturstyrelsen derfor en omfattende restaurering af haven med støtte fra A.P. Møller Fonden på 65 millioner kroner.

Ved genåbningen den 8. maj 2024 sagde Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden:

”Haven er genopstået i forårsskrud, duftende, ren, funklende som en juvel. For Fondens bestyrelse og for mig personligt har det været helt afgørende at fremtidssikre Amaliehaven, som ligger Fondens hjerte så nær.”

Målet med restaureringsprojektet har været at bringe haven tilbage til sit oprindelige udseende fra da Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller indviede den i maj 1983 og samtidig opdatere de tekniske installationer. Projektet er blevet udført med omhu for at beskytte Amaliehavens eksisterende blomster og træer, som er blevet suppleret med nye planter.

Arbejdet har inkluderet restaurering af trapper, ramper og mure. Alle stenoverflader er blevet renset, så havens mure har fået sin hvide farve igen, og beskadigede sten og fliser er blevet udskiftet. De elektriske systemer i haven er blevet gennemgribende restaureret, og der er blevet etableret nye pumper, dyser og kontrolsystemer til springvandene. Formålet har været at sikre, at springvand og kaskader fremstår smukt, samtidig med at alt fungerer energimæssigt effektivt.

For at skabe en særlig smuk og sammenhængende oplevelse af både springvand, kaskader og haverum om aftenen, er belysningen i haven også blevet istandsat. Der er isat nye, energibesparende armaturer, og de oprindelige lamper er blevet bevaret og renoveret, da de er en del af det samlede kunstværk.

Amaliehaven blev indviet af hr. Mærsk Mc-Kinney Møller den 10. maj 1983. Parken er tegnet af den belgiske landskabsarkitekt Jean Delogne. Den italienske billedhugger Arnaldo Pomodoro har skabt havens fire bronzesøjler, springvandet i midten og kaskadefontænerne i siderne.

Amaliehaven er opført symmetrisk omkring Frederiksgades akse og ligger på én af dansk arkitekturs mest berømte sigtelinjer fra Marmorkirken gennem Frederiksstaden over Amalienborg Slotsplads til havneløbet og over på den anden side af havnen, hvor Operaen slutter sigtelinjen.

Amaliehaven ejes af Københavns Kommune og Staten, som også står for den daglige drift.

FAKTA – Restaurering
PROJEKT: Restaurering af Amaliehaven
STED: København
PERIODE: 2022-2024
ORGANISATION: Slots- og Kulturstyrelsen
ARKITEKT: Fogh & Følner Arkitekter (totalrådgiver)
STØTTE: Det samlede budget for projektet er 67,6 mio. kroner. Heraf bidrager A.P. Møller Fonden med 65 mio. kroner, mens de resterende udgifter betales af hhv. Københavns Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen.

FAKTA – Opførelse
PROJEKT: Opførelse af Amaliehaven
STED: København
PERIODE: 1981-1983
ARKITEKT: Jean Delogne
BILLEDHUGGER: Arnaldo Pomodoro
BYGHERRE: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
STØRRELSE: 1,1 ha
STØTTE: 95 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden