Søsportens Center i Holstebro

Visualisering: A2 Arkitekterne A/S

Planen om et fælles rum for foreningsliv, elitesport og breddeidræt har i mange år eksisteret i Holstebro Roklub.  

Med en bevilling fra A.P Møller Fonden er roklubben kommet et væsentligt skridt nærmere realiseringen af et nyt Søsportens Center. Ambitionen er, at Søsportens Center skal bidrage til en fortsat udvikling af talenter og yderligere udvikling af vandsporten i Holstebro.

Søsportens Center skal være et naturligt samlingspunkt ved Vandkraftsøen, der favner både elitesportsudøvere, naturnydere, foreningsliv og den brede offentlighed. Vandmiljøet skal spille en helt central rolle og nytænkes i en symbiotisk enhed.

Arkitekturen i den nye bygning skal være med til at sætte en ny kurs for vandsporten i Holstebro samt bidrage til, at barrierer mellem sportsforeninger og offentligheden bliver nedbrudt.

FAKTA

PROJEKT: Nyt Søsportens Center
STED: Holstebro
ORGANISATION: Holstebro Roklub
PERIODE: 2022-2023
STØTTE: 7,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: 2 mio. kroner fra Færchfonden og 2 mio. kroner fra Holstebro Kommune​