Nakskov Havn

Stort byudviklingsprojekt i Nakskov

Honnørkajen og Havnebygningen fra 1915 (tv.) er omdrejningspunkt for udvikling og nyfortolkning af Nakskov Havn. Foto: BARK Rådgivning

Den før så driftige værftsby og købstad Nakskov har i mange år døjet med tab af arbejdspladser og faldende befolkningstal. Situationen har så småt været ved at vende de seneste år, og nu skal et nyt kapitel føjes til byens fortælling for at fastholde den gode udvikling. Ved at bruge turisme som løftestang skal byudviklingsprojektet "Nakskov 2030" sikre byen som attraktiv erhvervs- og tilflytterby og som hovedby på Lolland. Turismen og oplevelsesøkonomien er nemlig et sted, hvor Nakskov og omegn har utrolig meget at byde på, fremhæver Nakskovs borgmester Holger Schou Rasmussen (S). "Havnen er byens stolthed sammen med middelalderbyen omkring Akseltorv, og så har vi landets smukkeste fjord".

Havnen er helt central i forhold til, hvad nakskovitterne opfatter som Nakskovs sjæl.
Henrik Madsen, souschef i Lolland Kommune
I den stadig levende industrihavn kan man bl.a. se havvindmølle-vinger blive udskibet. Foto: BARK Rådgivning
Udover havnen er der fokus på bymidten og fjorden med Hestehoved i "Nakskov 2030". Foto: BARK Rådgivning
Et af målene er bedre sammenhæng mellem havnen og den historiske bymidte. Foto: BARK Rådgivning
Omkring den øvrige fjord skal oplevelsesmulighederne øges. Foto: BARK Rådgivning
Havnens historie med bl.a. skibsværftet skal også formidles i projektet. Foto fra 1976: Nakskov lokalhistoriske Arkiv
Havnebygningen i ca. 1935 og et tog med sukkerroer. Foto: Nakskov lokalhistoriske Arkiv
Som startskud skal en arkitektkonkurrence give et helhedsblik på havnerummet. Foto: BARK Rådgivning

Et samarbejde mellem almennyttige fonde, Lolland Kommune og en række private investorer vil fokusere på at løfte og udvikle netop disse tre områder og sammen med nakskovitterne åbne byen for turister. Den kommende Femern-forbindelse gør det særligt relevant at tiltrække nordtyske besøgende med interesse for kyst-, natur- og kulturoplevelser.

En af ildsjælene bag initiativet er Mette Rix Krabbe, formand for projektet Nu tæller kun handling iværksat af byens Handelsstandsforening og andre virksomheder i 2014, og hun formulerer det meget klart: "Det er Nakskov version 2.0. Det, at fonde, kommune og erhvervsliv går sammen, betyder, at vi får en levedygtig udvikling".

Det maritime Nakskov
En donation fra A.P. Møller Fonden skal bidrage til "Nakskov 2030" med nyfortolkning og udvikling af Nakskov Havn.

Fra Honnørkajen kan man bl.a. se over på havnens store industriområde. Foto: BARK Rådgivning Fra Honnørkajen kan man bl.a. se over på havnens store industriområde. Foto: BARK Rådgivning

Omdrejningspunktet for denne udvikling er Honnørkajen og Havnebygningen fra 1915, som vil blive restaureret. "Havnen er helt central i forhold til, hvad nakskovitterne opfatter som Nakskovs sjæl, og i industrialiseringens tidsalder var Nakskov Havn byens økonomiske og sociale hjerte", fortæller Henrik Madsen, souschef i Lolland Kommunes Strategi- og Direktionssekretariat.

Det er velkendt, at både fastboende og turister umærkeligt bliver draget mod vandet, og ved Honnørkajen har man et overblik over de mange kvaliteter, som Nakskov besidder: "Herfra kan man se ud i den naturskønne fjord og over på det store industriområde på den anden side. Vender man sig om, kan man se den historiske middelalderby bagved", fortæller Henrik Madsen. Arealet foran Havnebygningen og placeringen på havnen har et stort rekreativt og oplevelsesmæssigt potentiale som hænge ud-sted, ligesom det er planen at etablere gode restauranter og caféer samt afholde events for både turister og fastboende.

Arrangementer på havnen er velbesøgte, som da Kunstskibet M/S Bibiana lagde til i 2017. Foto: Nakskov lokalhistoriske Arkiv Arrangementer på havnen er velbesøgte, som da Kunstskibet M/S Bibiana lagde til i 2017. Foto: Nakskov lokalhistoriske Arkiv

Startskuddet til denne del af "Nakskov 2030" bliver en arkitektkonkurrence for at få et helhedsblik på havnerummet og en bedre forståelse for, hvordan man kobler formidlingen af havnens mangefacetterede historie med det fysiske rum.

"Havnen kan flere ting på én gang. Vi har lavet arrangementer her, så vi ved, det er et sted, folk har lyst til at komme. Kongeskibet lægger til ved Honnørkajen og Havnebygningen, så stedet favner både det majestætiske og det folkelige. Det har sin egen råhed, der gør det til en spændende ramme", siger Mette Rix Krabbe.

At være midt i en havneoplevelse
Råheden i oplevelsen kommer af, at Nakskov Havn stadig er en levende industrihavn. "Der er meget få købstæder og områder tilbage i Danmark, hvor man har et havneområde med en industrihavn i fuld drift, som samtidig er attraktiv for rekreative formål", fortæller borgmester Holger Schou Rasmussen.

Ligesom her i 1933 lastes skibe stadig med sukker i havnen. Foto: Nakskov lokalhistoriske Arkiv Ligesom her i 1933 lastes skibe stadig med sukker i havnen. Foto: Nakskov lokalhistoriske Arkiv

Står man på Honnørkajen, kan man på den anden side af vandet følge med i, hvordan skibe bliver lastet med korn og sukker fra sukkerfabrikkerne. Fra møllevingeproduktionen kan man se, hvordan møllevinger bliver udskibet til havvindmølleparker: "Det ser imponerende ud, og man bliver meget opmærksom på, hvilken rolle byen spiller i den store omstilling til at løse klimaudfordringerne", understreger Henrik Madsen.

Erfaringen fra andre europæiske byer såsom Hamborg viser, at et levende, autentisk havnemiljø evner at tiltrække turister. Som Mette Rix Krabbe formulerer det, synes mange nemlig, at "det er ret cool at være midt i en havneoplevelse". Den levende havn fremhæver også byens historie som værftsby og giver "en unik stemning og oplevelse", siger hun. Formidlingen af havnens historie, blandt andet om Nakskov Skibsværft, vil være et omdrejningspunkt for udviklingen af området i forbindelse med "Nakskov 2030".

Havnebygningen, som engang rummede havnekontor og pakhus, bliver restaureret. Foto: BARK Rådgivning Havnebygningen, som engang rummede havnekontor og pakhus, bliver restaureret. Foto: BARK Rådgivning

En funklende stjerne
Nyfortolkningen af havnen vil i samklang med de mange tiltag i det øvrige "Nakskov 2030" bidrage til at gøre byen attraktiv for nakskovitterne selv, erhvervslivet og turisterne. Borgmester Holger Schou Rasmussen glæder sig især over én ting. Han har sejlet i mange år og kender hver en fjord i Danmark: "Indsejlingen til Nakskov Fjord er den mest fantastiske i hele Danmark. En restaureret Havnebygning ved Honnørkajen kommer til at funkle som en stjerne for enden af havnen".

Redaktionen afsluttet marts 2020

Tags

Byggeri og restaurering