Honnørkajen og Havnebygningen fra 1915 (tv.) er omdrejningspunkt for udvikling og nyfortolkning af Nakskov Havn. Foto: BARK Rådgivning

Et nyt byudviklingsprojekt skal ved hjælp af turisme løfte hovedbyen Nakskov på Lolland og være med til at sikre byen som attraktiv erhvervs- og tilflytterby. En donation fra A.P. Møller Fonden skal bidrage til Nakskov 2030 med nyfortolkning og udvikling af Nakskov Havn.

Omdrejningspunktet for udviklingen er Honnørkajen og Havnebygningen fra 1915, som vil blive renoveret, så de i fremtiden kan være et mødested for byens borgere. Arealet foran Havnebygningen og placeringen på havnen har et stort rekreativt og oplevelsesmæssigt potentiale, og det er derfor også en del af planen at etablere gode restauranter og caféer samt afholde events for både turister og fastboende.

ERIK BRANDT DAM arkitekter ApS med underrådgivere Lenschow & Pihlmann og professor Martin Zerlang er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen for Nakskov Havn med arkitektforslaget ’Alle tiders havn’. ’Alle tiders havn’ har vundet konkurrencen, fordi det er et unikt forslag, der meget tydeligt hviler på og fremhæver Nakskovs og Havnebygningens helt særlige kvaliteter. 

Restaureringen af Havnebygningen bliver udført med stor respekt for bygningens værdi. Rådgiverne foreslår for eksempel, at den gamle spisesal for havnens arbejdere bliver genetableret i sin oprindelige form, og at den østlige fløj, pakhusdelen, bliver etableret med urørte vægge og tagkonstruktion. Ifølge vinderforslaget skal Honnørkaj afgrænses af to lunde af piletræer, som vil indramme Havnebygningen samt Honnørkaj. Det vil skabe et rum med variation, når man bevæger sig langs havnepromenaden.

Udviklingsplanen rummer endvidere forslag til udviklingen af færgelejerne, Mejerikarréen, Nordkajens havnefront, forbindelsen på tværs af havnen og Sydkajen.

Selve renoveringen forventes at starte i 2022 med henblik på, at Havnebygningen og Honnørkaj skal stå klar til brug i midten af 2023. 

FAKTA

PROJEKT:  Nakskov Havn – bidrag til udvikling af “Nakskov 2030”
STED:  Nakskov Havn
PERIODE: 2020-2025
PROJEKTEJER:  Lolland Kommune
STØTTE: 50 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE:  Realdania og Lolland Kommune
LÆS MERE: Nakskov 2030