Teaterhøjskolen Rødkilde

En omfattende restaurering af Teaterhøjskolen Rødkilde på Møn skal fremtidssikre skolen. Foto: Martin Winther

Rødkilde Højskole på Møn er med sin etablering i 1865 en af landets ældste højskoler. Siden 1998 har højskolen været teaterhøjskole og herigennem præsenteret unge mennesker til teatrets verden. En stor del af højskolens tidligere elever er studerende på Statens Scenekunstskoler eller arbejder på anden måde professionelt i branchen.

Selvom højskolens mere end 150 år gamle bygninger løbende er blevet vedligeholdt, har der længe været et stort behov for en restaurering, som kan fremtidssikre og videreudvikle højskolen.

Med en bevilling på 12 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden kan Rødkilde Højskole gennemgå en omfattende restaurering.

Foruden fremtidssikring af højskolen vil restaureringen bidrage til højskolens ambition om at åbne sig endnu mere for lokalsamfundet, og styrke sin rolle som kulturinstitution. Restaureringsprojektet vil bidrage til at skabe sammenhæng mellem højskolen og dens omgivelser, både i forhold til tilgængelighed og gennem et tættere samspil med højskolens park.

Projektet omfatter ud- og indvendig istandsættelse af de tre fredede hovedbygninger, to bevaringsværdige bygninger samt en tilføjelse af en ny funktionsbygning til højskolens teatersal, Ottekanten. Forstanderboligen får anlagt nyt tag og vinduer, mens bygningerne Syden og Gamle Skole opgraderes.  Herudover etableres toiletfaciliteter, som vil være tilgængelige for offentligheden, heriblandt vandrere på Camønoen, som går gennem højskoleparken.

FAKTA

PROJEKT: Fremtidssikring af Teaterhøjskolen Rødkilde på Møn
ORGANISATION: Teaterhøjskolen Rødkilde
PERIODE: 2023-2025
STØTTE: 12 mio. kroner fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Vordingborg Kommunes Landsbypulje