Vitskøl Kloster

Unge med tilpasningsvanskeligheder får en uddannelseschance på TAMU-center ved Limfjorden

Vitskøl Kloster har kapacitet til 60-70 elever ad gangen, og en del bor på skolen. Får og kvæg har det gamle kloster også plads til. Foto: Jens Lindhe
Det over 850 år gamle, tidligere cistercienserkloster og tilhørende have fremstår i dag smukt og velholdt. Foto: Jens Lindhe
Eleverne er med til at vedligeholde klosteret, samtidig med at de uddanner sig. Foto: Jens Lindhe
Kantineholdet sørger både for måltider til deres kammerater og for forplejningen til de møder og kurser, som holdes på klosteret. Foto: Jens Lindhe
TAMU-centrenes pædagogik er baseret på den opfattelse, at enhver er ansvarlig for sine egne handlinger og konsekvenserne af dem. Foto: Jens Lindhe
De individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb på op til 34 uger gennemføres under arbejdspladslignende forhold. Foto: Jens Lindhe
Klosteret er en stor producent af krydder- og lægeurter. Foto: Jens Lindhe
De mange unge, der gennem tiden har opholdt sig på Vitskøl, har bidraget aktivt til, at det gamle kloster fremstår som et toptunet historisk bygningsanlæg. Foto: Jens Lindhe
De første munke på Vitskøl Kloster kaldte det Vitae Schola, "Livets Skole". Foto: Jens Lindhe

Det summer af aktivitet i frokoststuen, hvor eleverne på kantineholdet lige har sat mad frem til deres kammerater på TAMU-center Vitskøl. Ved bordene sidder gartnerilinjen side om side med rengøringsholdet, og over tallerknerne flyder en let venskabelig tone med humoristiske stikpiller iblandet stille alvorsfuldhed. De unge har en pause. Og de nyder den. Når maden er spist, fortsætter arbejdsdagen enten med at sætte stiklinger i udplantningskasser i klosterets drivhus eller med oprydning efter det store middelaldertema, der hen over weekenden trak flere tusind besøgende til Vitskøl Kloster.

Klosteret har eget drivhus, hvor eleverne fra gartnerilinjen bl.a. sætter stiklinger til udplantning i skolens gamle klosterhave. Foto: Jens Lindhe Klosteret har eget drivhus, hvor eleverne fra gartnerilinjen bl.a. sætter stiklinger til udplantning i skolens gamle klosterhave. Foto: Jens Lindhe

Både stiklinger og oprydning er led i det uddannelsesforløb, de unge er i færd med at gennemføre, og som ender med bevis på, at de har erhvervet sig en kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelse: En uddannelse, de efter skolens erfaringer sandsynligvis næppe ville have fået under andre omstændigheder.

Henvist af de sociale myndigheder

Vitskøl er én af seks institutioner i Danmark under Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU). Her kommer unge mellem 18 og 30 år, som af sociale og personlige årsager har haft svært ved at finde sig til rette i uddannelsessystemet og derfor endnu ikke har fuldført en uddannelse eller haft reel tilknytning til arbejdsmarkedet. De kommer på eget initiativ, men ofte også efter henvisning fra de sociale myndigheder, Kriminalforsorgen eller andre institutioner. Når de har valgt en linje inden for brancheområderne bygningsservice, kantine, jordbrug, gartneri eller rengøring, kan de se frem til et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb på op til 34 uger, som gennemføres på baggrund af en konsekvent pædagogik og under arbejdspladslignende forhold. TAMU sluser på årsbasis omkring 800 elever fra det meste af landet igennem en uddannelse. Hver landsdækkende afdeling har mellem 60 og 70 elever ad gangen, hvoraf omkring halvdelen bor på skolernes kostafdeling.

Klosterets gamle kirkesal danner bl.a. ramme om en messe, når de årlige middelalderdage afholdes omkring Vitskøl Kloster. Foto: Jens Lindhe Klosterets gamle kirkesal danner bl.a. ramme om en messe, når de årlige middelalderdage afholdes omkring Vitskøl Kloster. Foto: Jens Lindhe

Kloster til salg

I 2010 var de velfungerende uddannelsesaktiviteter i Vitskøl imidlertid lukningstruede. Københavns Kommune, som ejede bygningerne, men siden 1992 havde lejet ud til TAMU, besluttede, at klosteret skulle sælges. Udsigten til at måtte nedlægge sine aktiviteter som følge af salget fik skolens ledelse med forstander Jens Bay i spidsen på benene for at finde løsninger. Med støtte fra A.P. Møller Fonden og to andre fonde blev det i 2012 muligt for den nystiftede "Fond til Vitskøl Klosters bevarelse" at erhverve bygningerne og drive skolen videre. Udfaldet af sagen betyder, at unge, for hvem mulighederne for en erhvervsrettet uddannelse gennem de ordinære kanaler har vist sig udtømte, også i fremtiden er sikret et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb på Vitskøl Kloster, hvis de ønsker det.

Gensidige fordele

Med over 20 års skoledrift i bagagen viser erfaringerne på Vitskøl Kloster, at eleverne har brug for skolen. Men det gælder sandelig også den anden vej rundt. Stedets læringsprincipper lægger vægt på praktisk arbejde, og derfor har de mange unge, der gennem tiden har opholdt sig på Vitskøl, bidraget aktivt til, at det over 850 år gamle, tidligere cistercienserkloster og tilhørende have i dag fremstår som et smukt og særdeles toptunet historisk bygningsanlæg. På samme måde tager eleverne del i såvel afvikling af den omfattende møde- og kursusvirksomhed, klosteret lægger lokaler til, som de kulturhistoriske arrangementer, der inviteres til i årets løb. Klosteret lever med andre ord af elevernes daglige indsats, alt imens de for deres del kvalificerer sig til en fremtid på arbejdsmarkedet ved at indgå i stedets vedligehold og forskellige former for virksomhedsdrift.

Handling og konsekvens

Et grundelement i de uddannelsestilbud, stedet udbyder, og som vægtes på højde med de teknisk-faglige kompetencer, er den konsekvenspædagogiske tilgang. Studser man over ordet, går det simpelt sagt ud på at udvikle den enkeltes sociale væremåde og handlingskompetencer - ikke gennem 'opdragelse', men gennem social læring. Pædagogikken er udviklet af TAMU-centrenes mangeårige forstander Jens Bay og baserer sig på den opfattelse, at enhver er ansvarlig for sine egne handlinger og konsekvenserne af dem. Tankegangen er konkret indarbejdet i skolens regelsæt samt de uddannelsesaktiviteter, eleverne gennemgår i forløbet. Og dens langsigtede mål er at ruste dem til at kunne honorere de krav, en fast tilknytning til arbejdsmarkedet fordrer.

I 2011 gik 74 % af TAMUs elever efter endt uddannelse ud på arbejdsmarkedet med et kompetencegivende uddannelsesbevis. Disse unge er dermed ude af kontanthjælpssystemet og er blevet en del af det ordinære arbejdsmarked eller er i gang med en ungdomsuddannelse.

Tags

Sociale indsatser