Danevirke, Nordens største forsvarsværk, får nyt museum

Foto: Danevirke Museum/Tom Körber Foto: Danevirke Museum/Tom Körber

Det historiske museum ved Danevirke i Sydslesvig vil i de kommende år blive erstattet af et nyt og mere tidssvarende museumsbyggeri på 2.000 m2. A.P. Møller Fonden har støttet byggeriet med 60 mio. kr.

Danevirke er Nordens største forsvarsværk og et afgørende fortidsminde i danmarkshistorien. I dag består det af volde og mure. Siden 2018 har forsvarsværket haft status af UNESCO-verdenskulturarv.

Danevirke menes at være blevet skabt og udbygget år 500–1200 for at sikre rigets grænser mod syd. Det strakte sig tværs over Jylland mellem fjorden Slien og floden Trenen. Så sent som i krigen 1864 fungerede Danevirke som forsvarsværk efter, at det i 1850 var blevet befæstet med skanser og kanonpladser. Under 2. Verdenskrig planlagde tyskerne at anlægge et panserforsvar på stedet, men efter en appel fra danskerne om at skåne Danevirke, blev arbejdet afbrudt. Lokaliteten blev fredet i 1950, og har siden haft stor betydning for dansk identitet.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, udtaler i forbindelse med Fondens donation:
”Danevirke har stor betydning for Danmark og især grænselandet. Derfor støtter Fonden med glæde dette historiske sted ved sit bidrag til en ny museumsbygning, som kan rumme fæstningsværkets fascinerende fortælling og samtidigt i sig selv udtrykke områdets levende historiefortælling".

Det kommende museum bygges af Sydslesvigsk Forening, der også hidtil har drevet det eksisterende museum. Sydslesvigsk Forening er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation.

Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) udtaler i forbindelse med donationen:
"Det er en stor dag for SSF, for mindretallet, men også for flertalsbefolkningen nord og syd for grænsen. Danevirke er et enestående stykke af Danmarks historie. Det er UNESCO-udnævnelsen et udtryk for, og nu får Danevirke et nyt moderne museum, der er Danevirkes betydning værdig. Vores store tak gælder A. P. Møller Fonden og Augustinus Fonden samt Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Det fornemme samarbejde hen over grænsen er på samme måde et stærkt udtryk for Danevirkes enorme betydning".

Foruden A.P. Møller Fonden støttes byggeriet af Augustinus Fonden med 13 mio. kr. Begge fonde har tidligere støttet Danevirke Museum. Folketinget og delstatsregeringen i Sydslesvig støtter driften af det kommende museum med hver 1 mio. kr. årligt, hvilket har været en forudsætning for fondenes respektive donationer.

Kultur- og kirkeminister Joy Mogensen udtaler om projektet:
"Danevirke er en vigtig del af dansk kulturarv. I 2020, hvor vi fejrer 100-året for genforeningen, glæder jeg mig over, at vi kan være med til at sikre, at et større publikum kan få en endnu bedre oplevelse af det voldanlæg, der har været det danske riges sydgrænse. Det handler både om Danmarks historiske rolle i grænselandet, og at Danmark og Slesvig-Holsten er partnere i formidlingen af vores fælles historie”.