Foto: Designmuseum Danmark

Foto: Designmuseum Danmark

Foto: Designmuseum Danmark

Foto: Designmuseum Danmark

Designmuseum Danmark

Designmuseum Danmark (tidl. Det Danske Kunstindustrimuseum) blev grundlagt i 1890 med formålet at formidle et kvalitetsbegreb inden for formgivning og kvalitetssikre industriens produktudvikling. Samtidig ønskede museet at gøre samtidens forbrugere mere kritiske og kvalitetsbevidste.

I dag udstiller Designmuseum Danmark dansk og internationalt kunsthåndværk og industrielt design. Museets samlinger, bibliotek og arkiver udgør et centralt videnscenter for designhistorisk forskning i Danmark. Med afsæt i samlingerne forsker museet i kunst- og designhistorie og formidler resultaterne i udstillinger, publikationer og undervisning.

Museet har i snart 100 år ligget i Bredgade i det tidligere Kgl. Frederiks Hospital, som blev opført i 1756. Årenes gang har sat sine spor på den fredede rokokobygning, og de seneste år har bygningen været under løbende renovering. I perioden 2012-2014 blev museumsbygningens sandsten renoveret og museumsfirkantens 7000 m2 store tag omlagt.

Senest har den historiske bygning gennemgået en omfattende renovering og ombygning. Renoveringen har blandt andet opfattet nyrestaurerede facadeudsmykninger, 2500 kvadratmeter nylagt marmorgulv og en større klimatilpasning.

A.P. Møller Fonden har løbende støttet renoveringen af museet. I 2012 modtog museet 48 mio. kr. til tagrenoveringen og senest 21 mio. kr. til det gennemgribende renoveringsprojekt, som er gået til restaurering og nyhugning af sandstensudsmykningerne og oppudsning af facaden. En række andre fonde har også støttet renoverings- og ombygningsprojektet, herunder Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, C.L. Davids Fond og Villum Fonden.

Øvrige bevilling til Designmuseum Danmark
A.P. Møller Fonden bevilgede 1,7 mio. kr. i 2014 til den store særudstilling Hans J. Wegner bare én god stol, som markerede 100 året for møbelarkitektens fødsel.

FAKTA

PROJEKT: Løbende restaurering og renovering af Designmuseum Danmark
STED: Designmuseum Danmark, København
PERIODE: 2012-2014 (tagrenovering), 2014 (særudstilling) og 2019-2022 (restaurering og nyhugning af sandstensudsmykningerne i museumsfirkanten og de fritstående anlæg samt facadeoppudsning)
STØTTE: 48 mio. kr. til tagrenovering, 1,7 mio. kr. til særudstillingen Hans J. Wegner bare én god stol  og 21 mio. kr. til omfattende renovering- og ombygningsprojekt.