Virksomheder fra tømrerfirmaer til burgerbarer har taget godt imod de første unge deltagere i projektet 'Energi til mere', hvor i alt 568 unge skal tilbydes en indsats.

På kort sigt skal socialt udsatte unge have erfaring med et fritidsjob. På lang sigt skal flere i uddannelse og job – og få mere energi og nye perspektiver på fremtiden. Det er kort fortalt tanken med projekt ’Energi til mere’, som Støttefonden har prioriteret under fokusområdet ’Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri’.

Energi til fritidsjob
’Energi til mere’ er et todelt tilbud – til de ældste elever på fire folkeskoler og til udsatte 16-18-årige, som ikke er i job eller under uddannelse. I alt skal 568 unge tilbydes en indsats i det fire år lange forløb, hvor målene bl.a. er, at ¾ af dem kommer i fritidsjob eller job og beholder det i mindst seks måneder, og at 80-90 % får større lyst til at fortsætte i uddannelse eller job.

De unge lærer om arbejdspladskultur og har bl.a. haft online besøg af en bager.

”Med et fritidsjob og det at få en fod inden for på arbejdsmarkedet håber vi at se afsmittende effekter i forhold til mindre udsathed, at man får en arbejdsidentitet, at man er en del af det her fællesskab. Vi håber også, der kommer nogle afsmittende effekter i form af øget trivsel og fx bedre fremmøde i skolen”, fortæller projektleder Maria Høg.

Trods corona-nedlukninger i vinteren 2020-2021 er projektet kommet fint i gang og har kontakt med flere udsatte elever online. Her – altså online – har de bl.a. haft besøg af en bager, der fortalte om, hvad hun vægter, når hun hyrer ungarbejdere, mens en fritidsjobber fortalte, hvorfor hun har et job.

Energi i netværk
Netop det at få energi fra hinanden og fra virksomhederne er vigtigt i indsatsen. De unge vil forhåbentlig føle sig forpligtede på hinanden i de planlagte erhvervsrettede gruppeforløb, hvor de vil besøge virksomheder, få hjælp til ansøgning og CV, info om arbejdspladskultur, komme i praktik og få hjælp til at finde det rette fritidsjob. ”De unge kan blive hinandens ressourcer og inspirationskilder”, siger projektlederen.

Samtidig vil projektets tre fritidsjobkonsulenter arbejde for at finde flere og nye former for fritidsjob og vil opsøge og vejlede virksomhederne, så de unge kan blive en værdi for dem – og måske løser et rekrutteringsproblem. Virksomhederne kan også være med i netværk, hvor de kan samarbejde og udveksle erfaringer med andre virksomheder.

Energi i et arbejde
Fritidsjobkonsulenterne vil fysisk være på skolerne, hvor de vil opsøge elever og tilbyde dem jobrettede aktiviteter, også i skoletiden.

Et fritidsjob kan give arbejdsidentitet og gode erfaringer med at være del af et fællesskab. Modelfoto: Colourbox

For de unge, der har afsluttet folkeskolen og står uden uddannelse og job, planlægger projektet individuelle forløb, mentorforløb og gruppeforløb, hvor de bl.a. kan komme i afklarende praktikker.

’Energi til mere’ tror på, at de kan stille skarpt på, præcis hvad den enkelte har brug for, så han eller hun får energi til mere og tager det første skridt mod et bæredygtigt liv. ”Man kan godt have en arbejdsidentitet, hvor man kommer, man møder, man arbejder, man indgår i smalltalk”, pointerer Maria Høg. ”Resten af deres liv er måske vanskeligt på andre måder … Vores opgave er at føre dem hen mod det her fritidsjob, for så kan tingene forhåbentlig smitte af”.

Business Esbjerg og flere virksomheder støtter op om projektet, bl.a. Bilka, Danhaus, Sport og Event Park og Bjarne Nielsen.

Redaktionen afsluttet marts 2021

FAKTA

PROJEKT: Energi til mere
ORGANISERING: Esbjerg Kommune
PERIODE: 2020-2024
OMFANG: 568 udsatte unge under 18 år
STØTTE: 7.725.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 1.948.226 kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ