Skolen ved Sorte Hest

Særligt sårbare unge får støtte til at komme i fritidsjob

Foto: Skolen ved Sorte Hest

Angst, autismediagnoser, skolevægring, tidligt omsorgssvigt og adfærdsvanskeligheder karakteriserer typisk børn og unge på dagbehandlingsskoler. De er i risiko for livslang udsathed, og muligheder for job eller uddannelse er ofte spinkle, særligt hvis forældrene er i en udsat position.

Dagbehandlingstilbuddet Skolen ved Sorte Hest har i et pilotprojekt ‘Mit første projekt’ haft succes med at få unge i fritidsjob. De har fået håndholdt støtte og undervisning i jobrettede aktiviteter som at skrive ansøgninger eller gå til jobsamtale. Fritidsjob er blevet anvendt som pædagogisk løftestang til at højne fagligt selvværd og træne sociale færdigheder, men også til at opbygge en arbejdsidentitet hos eleverne. Fritidsjob giver de unge følelsen af at leve et ”normalt” ungdomsliv.

I perioden 2019-2022 skal indsatsen udbredes til 10 dagbehandlingsskoler i Hovedstadsområdet. Minimum 200 unge mellem 13 og 17 år vil få afklaret deres arbejdsmarkeds-kompetencer, heraf skal 50 % i træningsjob på skolerne, fx i kantinen, og 25-30 % opnå et fritidsjob. Flere erhvervsforeninger støtter op om tiltaget. 

FAKTA

PROJEKT: Mit første job
ORGANISERING: Skolen ved Sorte Hest, dagbehandlingstilbud, Vesterbro
PERIODE: 2019-2022
OMFANG: Minimum 200 unge i alderen 13-17 år
STØTTE: 4.267.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: Ti dagbehandlingsskoler, 2.988.000 kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ