Limfjordsteatret version 2019

Det lille egnsteater i Nykøbing Mors åbner sæsonen i nyopført visionær arkitektur tegnet til kunst og samarbejde

Den nye teaterbygning ligner ikke noget andet scenekunsthus i Danmark. Foto: Jamal Mekdad
Teatret kan nu bænke 150 mennesker. Her tages den store sal i brug ved åbningen. Foto: Jamal Mekdad
Store glasflader trækker lys ind i bl.a. foyeren. Foto: Jamal Mekdad
Indtil 2019 havde teatret til huse i en gammel skole. Foto: Lars Horn, Baghuset
Med pladsmangel og forældede faciliteter var nye rammer nødvendige. Foto: Lars Horn, Baghuset
Udover kontorer og værksteder er der nye opholdsrum til medarbejderne. Foto: Lars Horn, Baghuset
Med de nye fysiske rammer kan teatret fortsat være en lokal kulturdynamo. Foto: Lars Horn, Baghuset

Limfjordsteatret har længe haft brug for større rammer. Teaterleder Gitta Malling kan fortælle om et langt liv i byens gamle skole, hvor teatret de sidste 15 år er knopskudt med pladskrævende aktiviteter, der til sidst betød, at de eksisterende faciliteter var for små, for nedslidte og for teknisk utidssvarende til, at hun og holdet kunne drive overlevelsesdygtig teatervirksomhed. Huset havde haft sin tid, fortæller hun, og udvidelsesmuligheder på den pågældende skoleadresse i byen var ikkeeksisterende.

De forhold er en væsentlig grund til, at det lille egnsteater efter en byggeperiode på omkring et år har kunnet åbne 2019-sæsonen i en nyopført bygning blandt andet støttet af A.P. Møller Fonden med 30 mio. kr.

Var ved at blive ’sat af'
Men forholdenes tiltagende kummerlighed var ikke den eneste grund til, at en større bygning var påkrævet. ”Hvis der skulle være teater på Mors 30 år frem i tiden, så kunne jeg se, at vi ret hurtigt ville blive sat af i forhold til den måde, resten af verden udvikler sig på”, fortæller Gitta Malling.

I husets hjerte giver to såkaldt sorte bokse samt en øvesal stor fleksibilitet. Foto: Lars Horn, Baghuset I husets hjerte giver to såkaldt sorte bokse samt en øvesal stor fleksibilitet. Foto: Lars Horn, Baghuset

I regi af små egnsteatre er ’udvikling’ lig med samarbejde på tværs af teaterensembler, har teaterlederen erfaret. Man producerer forestillinger sammen, som så spiller skiftevis på de samarbejdende teaterscener rundt om i landet. ”Men det rent praktiske med at få teatret til at flytte rundt og kunne gøre ting, der blev vi hurtigt udelukket, fordi vi ikke havde en stor nok scene eller tekniske forhold, der kunne matche det, som vores venskabsteatre havde”.

Lokalsamfundet et bærende aktiv
Et egnsteater er i sagens natur en del af lokalsamfundet. Rodfæstet i området og med ønske om at involvere den lokale befolkning. Sådan beskriver Gitta Malling de overvejelser, der var drivende for, at hun for 18 år siden forlod den københavnske teaterscene til fordel for den energi, hun stadig mener, man kan skabe i et scenekunsthus i provinsen, der ser lokalsamfundet som et bærende aktiv.

Talentelever fra Morsø Gymnasium er med i årets juleforestilling på den nye scene. Foto: Lars Horn, Baghuset Talentelever fra Morsø Gymnasium er med i årets juleforestilling på den nye scene. Foto: Lars Horn, Baghuset

Det hænger godt sammen med, at det nye Limfjordsteater er opført i tæt tilknytning til en række uddannelsesinstitutioner, herunder Morsø Gymnasium, som teatret samarbejder med blandt andet omkring talentudvikling af helt unge. Gymnasiet har som det eneste i Danmark drama på A-niveau og disponerer over en stor øvesal i den nye teaterbygning. ”Vi har talentlinje, vi har teaterskole med to forskellige årgange, vi har showdance, vi har yoga, vi har fortællekreds, og vi har teatertalent Mors+, hvor du også kan blive tekniker og scenograf, manuskriptforfatter og instruktør. Så efter du har afsluttet en toårig uddannelse, kan du tage det andet”, forklarer Gitta Malling.  

Tegnet til formålet
Den nye teaterbygning er tegnet af Boris Brorman i samarbejde med tegnestuen CEBRA med tanke på de mange typer samarbejde og nye aktiviteter, og så ligner den ikke noget andet scenekunsthus i Danmark.

Et bånd af aluplader løber rundt om den runde bygning. Foto: Lars Horn, Baghuset Et bånd af aluplader løber rundt om den runde bygning. Foto: Lars Horn, Baghuset

På den cirkelrunde bygnings facade løber til eksempel et bånd af rå aluplader vekslende med store glasflader. Det skaber et hus, der sine steder trækker hverdagslyset ind og åbner sig transparent mod omverdenen, og andre steder lukker for sollys og indkig.

Ud over den vigtige udvidelse af kvadratmeterarealet får Limfjordsteatret desuden et topmoderne, energibesparende lysstyringssystem, tidssvarende klimaanlæg, ny stor teatersal samt diverse øve-, møde- og administrationslokaler, værksteder og en multisal m.m. Sammenlignet med den gamle teatersal, der kunne rumme 100 tilskuere, kan Limfjordsteatret nu bænke 150 personer, men det afhænger helt af teaterproduktionens format, understreger Gitta Malling.

Sorte bokse i hjertet
Selve planløsningen er bygget op omkring to såkaldt sorte bokse samt en øvesal. Oven på disse finder man blandt andet teatrets administration samt et stort eventrum. Alle rum kan anvendes fleksibelt til forskellige typer arrangementer.

Runde vægge og trapper skaber opholdsnicher for publikum og medarbejdere. Foto: Lars Horn, Baghuset Runde vægge og trapper skaber opholdsnicher for publikum og medarbejdere. Foto: Lars Horn, Baghuset

Med de runde ydervægge omkring boksene inde i husets hjerte skabes opholdsarealer og nicher til uformelt samvær for teatrets publikum og til møder og pauser for husets personale og andre brugere. ”Der er ingen tvivl om, at vi med de flere kvadratmeter og nye tekniske løsninger rent kunstnerisk har fået flere heste at spille på. Og måske holder medarbejderne også lidt længere, fordi vi ikke som tidligere skal sidde på nakken af hinanden”.

Fremtidens kunst- og kulturdynamo
At de nye fysiske rammer har gjort Limfjordsteatret attraktivt for publikum og som samarbejdspartner for andre af landets 33 egnsteatre, og desuden understøtter teatrets rolle som kunst- og kulturdynamo i lokalområdet, er Gitta Malling helt overbevist om.

Med det nye hus kan teatret tiltrække et langt mere mangfoldigt publikum end før. Foto: Jamal Mekdad Med det nye hus kan teatret tiltrække et langt mere mangfoldigt publikum end før. Foto: Jamal Mekdad

”Vi har fået fantastiske muligheder for at udvikle nye ting, men mest af alt har vi fået et hus, som kan rumme flere forskellige udbud og et langt mere mangfoldigt publikum, end vi kunne før. Og med sådan en geografisk placering som vores er det altafgørende, hvis teatret skal vedblive at være her og have udviklingspotentiale i fremtiden”.

Redaktionen afsluttet december 2019

Tags

Kultur Kunst Nybyggeri