Med opkøb af landbrugsjord ved Tissø er fremtidens forskning i det enestående vikingekompleks sikret. Foto: Naturpark Åmosen

Området var beboet fra cirka år 550 til 1050 og dækker dermed udviklingen fra førkristen til kristen tid. Foto: Naturpark Åmosen

Fund af arabiske mønter afslører, at Tissøs beboere var betydningsfulde også internationalt. Foto: Tine Bonde Christensen, Nationalmuseet

Ny viden om overgangen mellem vikingetid og middelalder i Danmark kan findes omkring Sæby Kirke. Foto: Naturpark Åmosen

Besøgende kan få en fornemmelse af storgårdskomplekset med markeringer i landskabet fra tidligere udgravninger. Foto: Naturpark Åmosen

Hvideslægten ved Tissø

Tissø er en af Danmarks største søer, og i vikingetiden lå et betydningsfuldt storgårdskompleks ved dens vestlige bred. Løbende udgravninger fra slutningen af 1970’erne og frem har afdækket, at det cirka 70 hektar store område har været beboet fra cirka år 550 til 1050.

I 1977 fandt en landmand en over to kilo tung guldhalsring på en af markerne, hvor man nu ved, at storgårdskomplekset lå, og det var den direkte anledning til, at man begyndte at undersøge området.

Med et jordopkøb af nye arkæologiske arealer samt nye udgravninger, har man kunnet undersøge knap tre fjerdedel af det areal, man mener komplekset har fyldt. Formålet med de nye udgravninger har været at klarlægge, om kompleksets beboere udgjorde stammen til middelalderens magtfulde Hvideslægt.

Området er enestående både nationalt og internationalt, da det periodemæssigt dækker udviklingen fra førkristen til kristen tid, herunder den magtmæssige forandring fra småkonge- til national kongemagt.

FAKTA 

PROJEKT: Opkøb af landejendom og forskningsprojekt
STED: Tissø
PERIODE: 2015-2018
ANSVARLIG: Nationalmuseet
STØTTE: 9,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
STØRRELSE: 27 ha
SE MERE: Nationalmuseet