Ny formidling af fortidsminder i landskabet. Foto: Kira Krøis Ursem

Fortidsminderne i projektet spænder vidt i type såvel som tid: Fra istidens jægere til vikingetidens første konger, f.eks. med rekonstruktionen af vikingetidens kongehaller i Gl. Lejre, der her ses fra luften. Foto: Ole Malling

I højen kan man kravle ind og se en udstilling om oldtidens dødekult. Foto: Janne Klerk

Grønsalen fra bondestenalderen ca. 3.500 f. Kr. er med sine 102 m en af Danmarks længste langdysser. Stenene er op til 2 meter i højden. Foto: Janne Klerk

Oldtiden i landskabet

I Danmark er der registreret 85.000 fredede gravhøje, hvoraf 4.000 af dem er skorstensgrave, der omfatter jættestuer og dysser. Oprindeligt var antallet af skorstensgrave omkring 44.000, men de er gennem historien gået til som følge af for eksempel opdyrkning af jorden.

Med projektet Danmarks oldtid i landskabet vil Slots- og Kulturstyrelsen, med støtte fra A.P. Møller Fonden, forbedre formidlingen af op til 100 forskellige fortidsminder i Danmark. Inspireret af den store nyopstilling af Nationalmuseets oldtidsudstilling, er et af projektets mål, at det skal være muligt at opleve oldtiden dér, hvor den faktisk har fundet sted. En væsentlig del af projektet har derfor også været at træffe aftaler om adgang til de fortidsminder, som ligger på privat jord uden offentlig adgang.

I projektet indgår også jernaldermarker og græsningsfolde ved Vestjylland og helleristninger på Bornholm.

FAKTA

PROJEKT: Ny formidling af fortidsminder i landskabet
STED: Landet rundt
PERIODE: 2010-2014
ANTAL: ca. 100 udvalgte fortidsminder
PROJEKTANSVARLIG: Kulturstyrelsen
STØTTE: 27 mio. kr.
SE MERE: Slots- og Kulturstyrelsen