Med den åbne monumentplads kan de besøgende opleve dimensionerne i vikingernes store bygningsværk. Foto: Vejle Kommune

En enorm skibssætning omkring Thyras gravhøj er blevet markeret med skråtstillede betonfliser i græsset. Foto: Nils Rosenvold

Hundredvis af betonstolper markerer det oprindelige hegn af egetræsstolper rundt om den hellige plads. Foto: Vejle Kommune

Mellem gravhøjene står de to runesten. Den største, Harald Blåtands, på nøjagtig samme sted, hvor han placerede den i 900-tallet. Foto: Jens Lindhe

Monumentområdet i Jelling. Foto: Vejle Kommune

Jelling Monumentområde

I 2009 gav A.P. Møller Fonden en bevilling til Monumentområdet i Jelling, så en samlet fortælling af historien om rigets fødsel kunne begynde.

Siden Monumentområdet blev officielt indviet i 2013, er besøgstallet mangedoblet. Op mod 300.000 gæster besøger hvert år Jellingmonumenterne med Gorms og Thyras høje, runestenene, kirken, verdens (formentlig) største skibssætning på mere end 350 meter og det imponerende palisadehegn, der omkranser hele området. I 2021 gav Fonden endnu en bevilling, som sikre en fuldendelse af arbejdet med det kulturhistoriske område.

”Monumentområdet i Jelling er umistelig verdensarv, og der gøres løbende nye fund. Nu bliver det muligt at skabe en bedre oplevelse af stedet, og man kommer nærmere en fuldendelse af Jellings Monumentområde”, udtaler Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden, i anledning af bevillingen.

Færdiggørelsen vil give en bedre ankomst til området og gøre det muligt at opleve den vestlige palisade med de samme genkendelige, høje og hvide stolper som på de øvrige tre sider og dermed færdiggøre hele palisaden. Derudover etableres der blandt andet nye belægninger og en grøn timiansteppe, der skal få hele området til at hænge endnu bedre sammen.

FAKTA

PROJEKT: Jelling Monumentområde
STED: Jelling
PERIODE: 2009-2013 og 2021-2024
STØTTE: 70 mio. kr. i 2009 og 35 mio. kr. i 2021. Begge bevillinger er givet af A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Vejle Kommune har afsat 16 mio. kr. til fuldendelse af projektet.