HALDERNE VED HALD SØ

Nyformidling samler borgfortælling ved Viborg og styrker områdets kulturhistoriske værdi

De fem Hald'er ligger inden for gåafstand i smukke omgivelser ved Viborg. Foto: Lis Helles Olesen, Holstebro Museum
Hald Ruin og Valdemars Skanse, som det kommer til at se ud i den nye formidling, hvor træer og buske tilpasses, så anlægget træder tydeligere frem. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter
Hald Slot, som man kan se ruinerne af i dag, var omdrejningspunkt for turbulente begivenheder. Foto: Viborg Museum
På slotsruinen skal der bygges en udsigtsplatform i niveau med borgtårnets oprindelige højde, og den gamle vindebro bliver visualiseret. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter
Stierne mellem borganlæggene skal udbygges og renoveres, så det bliver tydeligt, at man kan gå mange forskellige ture i området. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter
I en gammel portbygning findes i dag Hald Hovedgård, hvor Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har til huse. Foto: Hald Hovedgård
I haven bag Hald Hovedgaard kan besøgende skue ud over Hald Sø fra en ny udsigtspost. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

I et vidunderligt landskab på kanten af Hald Sø ved Viborg er det muligt at vandre gennem 800 års Danmarkshistorie inden for få kilometer. Med start ved Niels Bugges Kro støder man i første omgang på Gammel Hald, som er et voldsted fra 1200-tallet. Ikke langt herfra i det bakkede terræn ligger resterne af Brattingsborg, et belejringsanlæg bygget i 1300-tallet, og for foden af bakkerne på en ø i søen finder man ruinerne af Hald Slot opført sidste gang i 1500-tallet.

Barokhaven ved Hald Hovedgaard med dens pavilloner fra 1700-tallet er en del af områdets kulturhistoriske spor, som nu nyformidles. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter Barokhaven ved Hald Hovedgaard med dens pavilloner fra 1700-tallet er en del af områdets kulturhistoriske spor, som nu nyformidles. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

Endelig kan man slutte sin tur ved det eksisterende Hald Hovedgård - måske i haven, hvor plænerne folder sig ud bag hovedbygningen for at samle sig i en gammel stentrappe ned til Hald Sø. Stentrappen er levn af det anlæg, som hørte til det nu nedrevne Gregers Daas Hald bygget i starten af 1700-tallet, mens havens to pavilloner er opført senere i 1700-tallet i tilknytning til den eksisterende hovedbygning.

National- og international historie

Viborgs tidligere status som Danmarks politiske centrum er årsagen til, at der gennem tiden er opført borge i området. I en periode husede byen både Jyllands landsting og fungerede som kongehyldningssted, så borgenes placering ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg. I dag ligger fortidsminderne og byen langt fra det nationale magtcentrum. Men historisk har stedet været omdrejningspunkt for begivenheder med tråde til turbulente forandringer i datidens internationale omverden.

Ikke mindst dukker et navn som Hans Tausen op, når man kradser lidt i områdets historie. I 1520'erne bragte den danske reformator Hans Tausen Martin Luthers tanker til Danmark og var drivkraft bag reformationens gennemførelse i Viborg i 1529. Én af hans største modstandere var byens katolske biskop Jørgen Friis. Flere gange forsøgte biskoppen at sætte en stopper for Tausens virke uden at opnå andet end væbnede viborgenseres så voldsomme vrede, at han måtte forlade byen og i 1528 rykke ud på sit opførte slot Ny Hald ved Hald Sø. Ironisk nok var det også her, han selv otte år senere sad fængslet i bygningens fangetårn i forlængelse af opgøret med reformationens modstandere.

Velbevarede voldsteder

For flere af Halderne ved Hald Sø er der i dag tale om markante og velbevarede anlæg. Arkæologerne skønner, at Gammel Hald er det ældste, påbegyndt i 1200-tallet, men aldrig færdiggjort. Borgpladsen måler 70 x 70 meter, og ud over sin smukke beliggenhed er voldstedets runde ydervold i dag en iøjnefaldende seværdighed.

Med bygningsmarkeringer i landskabet kan besøgende opleve, hvordan arkæologerne mener, at anlægget omkring Hald Ruin har set ud. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter Med bygningsmarkeringer i landskabet kan besøgende opleve, hvordan arkæologerne mener, at anlægget omkring Hald Ruin har set ud. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter

I 1346 erhvervede Niels Bugge hele området ved Hald og opførte sit Hald Slot på en ø i Hald Sø ikke langt fra Gammel Hald. I tæt tilknytning til Bugges Hald Slot finder man i dag resterne af, hvad arkæologerne tolker som et belejringsanlæg kaldet Brattingsborg eller Valdemars Skanse. Det består af to banker adskilt af en lav grav. Anlægget ligger højt i terrænet på en skråning med god, strategisk udsigt over Hald Sø og adgang til Hald Slot. Det har sandsynligvis rummet en stor kastemaskine til belejring af slottet. I dag ses de to banker tydeligt i landskabet. Efter Niels Bugges død i 1358 købte Valdemar Atterdag Hald. 35 år efter blev det skænket til bispesædet i Viborg af dronning Margrethe I, som dog krævede, at alle borgens bygninger blev revet ned. Materialerne blev benyttet til Vor Frue kapel ved Viborg Domkirke.

Bispens forsvarsborg

Men Hald rejste sig igen. I starten af 1500-tallet var området fortsat bispesædets ejendom. Derfor opførte Viborgs sidste katolske biskop, Jørgen Friis, sin bolig her i 1528, da han som følge af de reformatoriske strømninger og balladen med Hans Tausen inde i Viborg var nødt til at komme på afstand af de religiøse stridigheder.

Hald Slot i Resens Atlas fra 1677, hvor det bl.a. angives, at biskop Jørgen Friis først byggede fangetårnet og siden selv sad i det. Foto: defemhalder.dk Hald Slot i Resens Atlas fra 1677, hvor det bl.a. angives, at biskop Jørgen Friis først byggede fangetårnet og siden selv sad i det. Foto: defemhalder.dk

Borgen er opført som et digert forsvarsværk med meterhøje jordvolde omkring og begrænsede adgangsforhold. Mens Jørgen Friis sad fængslet i tårnet, beslaglagde kongen borgen, som derefter var ejet af skiftende lensmænd. I 1703 var bygningen dog så forfalden, at Halds daværende ejer generalmajor Gregers Daa rev den ned.

Symmetri og litteratur

De to yngste Halder ved Hald Sø er opført i henholdsvis 1703 og 1787 på et tidspunkt, hvor nødvendigheden af at forskanse sig bag høje, tykke jordvolde for angribende fjender for længst var passé. Det er derfor to helt anderledes byggerier præget af renæssancens forkærlighed for symmetri. Gregers Daas Hald opførtes i starten af 1700-tallet som en tofløjet bindingsværksbygning placeret i et imponerende barokinspireret haveanlæg. Landsdommer Frederiks Schinkel tilføjede senere en storstilet portbygning, efter at han havde overtaget stedet i 1750. Portbygningen blev i slutningen af 1700-tallet indrettet til beboelse og udgør i dag Hald Hovedgård, hvor Det Danske Forfatter- og Oversættercenter har til huse.

Nyformidling

Hele denne kulturhistoriske perle udgør en dansk sjældenhed. Den tidsmæssige spændvidde mellem de fem Halder, deres forholdsvis velbevarede stand og indbyrdes beliggenhed inden for gåafstand i meget smukke omgivelser gør det til en helt enestående og bevaringsværdig historisk seværdighed.

Som en del af nyformidlingen bliver der etableret en ny udstilling i Haldladen, som også bliver en samlet indgang til De 5 Hald'er. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekte Som en del af nyformidlingen bliver der etableret en ny udstilling i Haldladen, som også bliver en samlet indgang til De 5 Hald'er. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekte

Derfor bliver området nu nyformidlet blandt andet støttet af A.P. Møller Fonden. Projektet "De Fem Halder" skal skabe en samlet borgfortælling og dermed styrke stedets kulturhistoriske værdi. Formidlingen lægges an på at ske gennem det eksisterende landskab, fortidsminderne og bygningerne i området. Bag projektet står Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, samt Venneforeningen De Fem Halder. Projektet forventes afsluttet inden 2020 og udføres af Erik Brandt Dam Arkitekter Aps, som i august 2016 vandt arkitektkonkurrencen om nyformidling af Haldområdet.

Redaktionen afsluttet november 2015
Opdateret oktober 2016

Tags

Anlæg/Parker Formidling Historie/Kulturhistorie Kulturarv Landskab Udstilling