Esbjerg International School er blevet udvidet. Foto: Esbjerg International School

Udvidelsen betyder, at alle fag får eget lokale, bl.a. til IT-undervisning. Foto: Esbjerg International School

Opgraderingen af skolens faciliteter skal også bidrage til at tiltrække og fastholde gode lærere. Foto: Esbjerg International School

International skole i Esbjerg

Esbjerg International School har fået tilbygget fem nye specialbyggede klasselokaler samt renoveret eksisterende lokaler.

De fem nye klasselokaler danner rammen om undervisning i IT, historie, matematik og geografi, og et lokale er også blevet dedikeret til musikundervisning. Udvidelsen af skolen betyder, at alle fag nu har deres eget lokale. De eksisterende lokaler er blevet renoveret for at skabe arbejdsstationer for lærerne, så skolen lever op til den nye skolereform fra 2014. 

Siden Esbjerg International School blev etableret, er antallet af elever steget støt, og den er blevet Danmarks største internationale skole udenfor København. Skolen har stor betydning for de mange højtspecialiserede, internationale virksomheder i området, der er afhængig af udenlandsk eller såkaldt expat arbejdskraft. Ydermere er der en del danske expats, der kommer tilbage fra en udstationering og ønsker, at deres børn fortsætter et internationalt skoleforløb.

Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet byggeriet af de nye lokaler samt opgradering af administrationslokaler og lærerværelser.

FAKTA

PROJEKT: Tilbygning af nye lokaler, renovering af eksisterende samt reception
STED: Esbjerg International School, Esbjerg
PERIODE: 2016
BYGHERRE: Esbjerg International School
STØRRELSE: Nybygning 1.050 m2, renovering 375 m2
KAPACITET: 270 elever
STØTTE: 15 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond