International skole i Esbjerg

En af Danmarks største internationale skoler løftes med nye klasselokaler, renovation af lærerværelse og administrationsbygninger

En 8-årig med vokseværk: Esbjerg International School er nu landets største internationale skole uden for København. Foto: Esbjerg International School
En ny bygning på 1.050 m2 (nederst) skal give bedre plads til de 250 elever og deres lærere. Foto: Esbjerg International School
Udvidelsen betyder, at alle fag får eget lokale - bl.a. et state-of-the-art fysiklokale. Foto: Esbjerg International School
De nye specialindrettede klasselokaler skal bl.a. danne ramme om IT-undervisning. Foto: Esbjerg International School
I maj 2016 var der rejsegilde på skolens nye bygning, som skal stå færdig i det nye skoleår. Foto: Esbjerg International School

Sydafrikanske De Wet Snyders er nyligt udstationeret med sin familie i Esbjerg. Han er direktør for vækstmarkeder i Cocio Chokolademælk A/S. "Her er fantastisk smukt, men vi ville ikke have overvejet at bo i Esbjerg, medmindre der var en international skole", understreger han og fortæller, at uddannelsesmæssig kontinuitet og høj undervisningskvalitet er helt afgørende for børnenes skolegang og fremtid. Familien er kommet til Danmark efter otte år i Saudi-Arabien, og Esbjerg International School følger det pensum og de undervisningsmetoder, man bruger på internationale skoler over hele verden, inklusive på skolen i Riyadh. Dog under lidt mere afslappede former. "Børnene nyder, at de ikke skal have skoleuniform på", som han siger.

Esbjerg International School har til huse i en tidligere folkeskole, der nu udbygges med nye lokaler, mens eksisterende faciliteter også opgraderes. Visualisering: NIRAS Esbjerg International School har til huse i en tidligere folkeskole, der nu udbygges med nye lokaler, mens eksisterende faciliteter også opgraderes. Visualisering: NIRAS

De Wet Snyders er begejstret for de fem nye specialbyggede klasselokaler, der vil stå færdige i det nye skoleår: "Jeg er imponeret over, at man opgraderer eksisterende forhold snarere end at udvide antallet af elever. Det sender et stærkt signal om, at man prioriterer undervisningen meget højt". Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret penge til byggeri af de nye lokaler samt opgradering af administrationslokaler og lærerværelser.

Specialbyggede faglokaler

De nye klasselokaler vil danne rammen om undervisning i IT, historie, matematik og geografi. Et lokale vil også være dedikeret til musikundervisning. "Forskning viser, at matematisk og musikalsk kunnen går hånd i hånd", fortæller skolens rektor, canadiske Timothy Veale. Han følger ikke alene den nyeste pædagogiske forskning, men også den nyeste udvikling inden for undervisningsindhold og -metode i det internationale skolemiljø.

Et af skolens nye lokaler vil være dedikeret til musikundervisning. Foto: Esbjerg International School Et af skolens nye lokaler vil være dedikeret til musikundervisning. Foto: Esbjerg International School

Kombineret med et state-of-the-art fysiklokale og andre specialindrettede klasselokaler betyder udvidelsen af skolens kvadratmeterantal, at alle fag nu har deres eget lokale. "Mere plads og en god ramme om opfyldelse af pensum betyder meget for både børn og for lærere", mener rektor.

Man har renoveret eksisterende lokaler for at skabe arbejdsstationer for lærerne, så skolen lever op til den nye skolereform fra 2014, fortæller medlem af skolens bestyrelse, Ingelise Terkildsen, Head of Strategic Sourcing, Mærsk Oils danske forretningsenhed i Esbjerg. For skolen skal naturligvis opfylde de samme krav som danske folkeskoler.

Pionerånd og hurtig vækst

Esbjerg International School er lidt af en succeshistorie: På otte år er elevtallet vokset fra syv til 250 inklusive børnehavebørn, og skolen er nu den største internationale skole uden for København. I 2011 overtog skolen bygningerne efter den nedlagte Guldager Folkeskole i en forstad til byen, der ligger tæt på naturskønne områder.

På kun otte år er skolens elevtal vokset fra syv til 250. Her har 2. klasse lavet kunstprojekt over temaet "vand". Foto: Esbjerg International School På kun otte år er skolens elevtal vokset fra syv til 250. Her har 2. klasse lavet kunstprojekt over temaet "vand". Foto: Esbjerg International School

Undervisningen går op til 10. klasse. Skolens hurtige vækst har betydet, at institutionen har en vis pionerånd. De første års voldsomme vækst er dog stilnet af, fortæller Timothy Veale, selvom antallet af elever fortsat stiger. Ingelise Terkildsen tilføjer, at Mærsk Oil er afhængig af udenlandsk eller såkaldt expat arbejdskraft, og det samme gælder for de øvrige højtspecialiserede, internationale virksomheder i området. Vil man tiltrække den, forudsætter det en international skole.

"Det er højtuddannede folk med et stærkt fokus på deres børn og deres børns skolegang", som Ingelise Terkildsen siger. "Expat-miljøet er vokset betydeligt de seneste år på grund af skolen. Typisk arbejder ægtefæller, eller spouses, ikke, og skolen bidrager til at skabe et godt fællesskab i miljøet".

Ydermere er der en del danske expats, der kommer tilbage fra en udstationering og ønsker, at deres børn fortsætter et internationalt skoleforløb.

Rift om de bedste lærere

På verdensplan er der et boom i antallet af internationale skoler, og derfor er der rift om de bedste lærere. Tim Veale fortæller, at opgraderingen af skolens klasseværelser bidrager til at tiltrække og fastholde de gode lærere. Samtidig tilbyder skolen faglige og personlige udviklingsforløb for alle lærere.

Opgraderingen af skolens faciliteter skal bidrage til at tiltrække og fastholde gode lærere. Foto: Esbjerg International School Opgraderingen af skolens faciliteter skal bidrage til at tiltrække og fastholde gode lærere. Foto: Esbjerg International School

"Skolen handler ikke kun om vækst, men om udvikling og forøgelse af undervisningskvaliteten. Det er noget, mange lærere gerne vil være en del af", siger den canadiske rektor. Skolens 21 lærere kommer fra et bredt udsnit af lande, fordi man ønsker at spejle elevernes brede internationale sammensætning på lærerværelset.

Vigtigt at lære det lokale sprog

Skolens hovedsprog er engelsk, men en af dens styrker er at tilbyde danskundervisning for alle elever hver dag. Det er noget, De Wet Snyders sætter pris på. "Da vi typisk er udstationeret tre til fem år ad gangen, ønsker vi, at vores børn lærer det lokale sprog, ligesom vi også selv går til danskundervisning", fremhæver han. Elever med dansk som modersmål får i øvrigt danskundervisning på samme niveau som i en dansk folkeskole og tager afgangsprøve i dansk. Det at opretholde og udvikle gode dansk kundskaber sammen med skolegang i et internationalt miljø giver lokale danske børn på skolen og børn af danske expats flere uddannelsesmæssige muligheder, når de bliver ældre.

Redaktionen afsluttet juni 2016

Tags

Byggeri og restaurering