NORÐ – stærkere nordiske fællesskaber

Projekt NORÐ skal skabe stærkere nordiske fællesskaber. Foto: Morten Rode

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd skal gennem projektet NORÐ samle unge i fællesskaber på tværs af Norden og give unge større indblik i nordiske sprog og kulturer. Projektet er et tværnordisk samarbejdsprojekt, som DUF leder i tæt samarbejde med sine nordiske søsterorganisationer.

Hovedaktiviteten i projektet bliver et Ungeting – en stor, årlig begivenhed for unge i Norden. Her kan unge med interesse for nordisk samarbejde mødes, udveksle idéer og skabe partnerskaber på tværs af nordiske lande. Der vil blive afholdt to Ungeting i projektperioden 2022-2024.

Ungetinget og de øvrige aktiviteter i NORÐ er målrettet unge i alderen 16-30 år fra nordiske ungdomsorganisationer.

Projektet er en del af A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse 2021.

FAKTA

PROJEKT: NORÐ – stærkere nordiske fællesskaber
STED: Forskellige steder i Norden
ORGANISATION: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd i samarbejde med de andre nordiske ungdomsråd
PERIODE: 2022-2024
STØTTE: 5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden