Et væld af skulpturelle og dekorative detaljer åbenbarer sig i det nyrestaurerede anlæg på Ledreborg Slot. Foto: Mette Marciniak

Slotspladsen er omkranset af piller, prydet af skiftevis kugler og småbørnsskulpturer, de såkaldte putti. Foto: Mette Marciniak

De i alt 18 putti er et særkende ved Ledreborg. Her ses “Håbet” før og efter restaureringen. Foto: Mette Marciniak

Lygtesøjlerne af norsk marmor på hver side af hovedindgangen til slottet er et andet særkende ved Ledreborg Slotsplads. Foto: Mette Marciniak

Ledreborg Slotsplads

Ledreborg Slotsplads har gennemgået en gennemgribende restaurering, som har skabt større sammenspil mellem slot og slotsplads. Forud for restaureringsarbejdet er gået en nøje granskning af Ledreborgs historiske arkiv, som blandt andet indeholder detaljerede bilag fra bygningsarbejder helt tilbage til 1600-tallet.

Restaureringsprocessen har bestået af dræning af hele pladsen, en genopbygning af løngangen, rensning af alle sten og nyhugning af en række stenfigurer og gesimser. Desuden er de mange piller i gitterhegnet blevet restaureret og malet i samme gule farve som det øvrige anlæg.

I forbindelse med restaureringsprojektet er der udarbejdet en oversigt over figurerne på slotspladsen, deres symbolik og betydning. Desuden er de latinske fyndord fra romerske digtere såsom Vergil, Ovid og Horats, som man kan læse på puttienes sokkelsten, blevet oversat.

FAKTA

PROJEKT: Renovering af slotspladsen, Ledreborg Slot
STED: Ledreborg v/ Lejre
PERIODE: 2013-2014
RÅDGIVERE: Jørgen Braad A/S, Vandel, og arkitekt Mette Marciniak
BYGHERRE: Ledreborg Fonden
STØTTE: 15 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: Ledreborg Slot