Anlæggelse af 67 km trampesti ved Kongeåen. Foto: Vejen Kommune

Kongeåstien er en 67 km lang trampesti, der med fri adgang skal give lokale og turister mulighed for at bevæge sig gennem det vekslende landskab langs Kongeåen.

Det meste af stien er angivet med pæle, og er, som trampesti antyder, skabt ved brug. Anlægsprojektet omfatter seks store træbroer, så man kan krydse åen flere steder end hidtil, et utal af mindre broer over sideløb og grøfter samt gangplanker over sumpede områder.

Projektet omfatter også anlæggelse af rastepladser med servicefaciliteter såsom borde og bænke, toilet, sheltere og brænde til grillplads. Ved den historiske Frihedsbro ved Skibelund Krat er der desuden en ophalingsplads til kanoer, der har gjort det langt mere attraktivt at sejle på turen.

Man kan desuden finde historiske fortællinger og formidling fra traditionelle infostandere og nyudviklede digitale infosøjler med gratis wi-fi, hvor man for eksempel kan tanke sin kongeåsti-app op med informationer.

FAKTA

PROJEKT: Anlæggelse af 67 km trampesti
STED: Ved Kongeåen, Vejen Kommune og Esbjerg Kommune
OMFANG: Seks store broer samt mindre broer, fem ophalingspladser, seks toiletter, fem sheltere og seks digitale infostande
BYGHERRER: Vejen Kommune og Esbjerg Kommune
ARKITEKT: Jesper Danø
FORMIDLINGSKONCEPT: Kommunikationsbureauet Tankegang og studerende fra Kolding Designskole
STØTTE: 3,553 mio. kr. til Esbjerg-delen og 4,911 mio. kr. til Vejen-delen. Begge bevillinger fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: LAG/Grøn Vækst puljen