Ringsted Oplevelsessti

Første etape af det 25 kilometer lange borgerinitiativ 'Ringsted Oplevelsessti' er klar med naturoplevelser og aktiviteter for alle

Ringsteds borgere kaster sig ivrigt ud i at bruge den Oplevelsessti, som en gruppe af dem har taget initiativ til. Foto: Peter Hansen
Første etape af i alt cirka 25 kilometer gang-, cykel- og aktivitetssti er klar i de naturskønne områder omkring Ringsted. Foto: Leif Gredal
Turen går forbi Haraldsted Sø, hvor der er anlagt fiske- og bådebroer - men grene og sten kan jo også bruges... Foto: Peter Hansen
Stien byder både på et rigt fugle- og dyreliv og stor variation i landskabet. Foto: Ringsted Kommune
Skilte til både aktiviteter og seværdigheder hjælper stiens gæster på vej. Foto: Leif Gredal
Over 70 forskellige aktiviteter kommer til at indgå i stien. Bålhytten er for længst taget i brug. Foto: Peter Hansen
Danmarks måske længste balancebom for børn frister også de større forbipasserende. Foto: Peter Hansen
Overnatter man i dette nybyggede shelter, er der direkte udsigt over Haraldsted Sø. Foto: Leif Gredal

"Folk begyndte allerede at bruge første etape af stien, før den var helt færdig. Der kom børnehaver, skoler og mange andre", siger en begejstret Peter Hansen. Han er formand for borgergruppen Oplevelsesstiens Venner, der i 2009 tog initiativet til at skabe en cirka 25 kilometer lang gang-, cykel- og aktivitetssti i de naturskønne områder omkring Ringsted.

Første etape af Oplevelsesstien slynger sig gennem bl.a. skoven nord for Ringsted. Foto: Leif Gredal Første etape af Oplevelsesstien slynger sig gennem bl.a. skoven nord for Ringsted. Foto: Leif Gredal

Som første etape af stien viser, har initiativet i den grad båret frugt. I et område nord for Ringsted slynger en grusbelagt sti med træbroer sig langs Vigersdal Å og fortsætter langs den billedskønne Haraldsted Sø op gennem Vrangeskov. Her er stor variation i landskabet med eng, sø og kuperet skovterræn. Foruden sjældne naturoplevelser med et rigt fugle- og dyreliv er opsat borde og bænke ved forskellige udsigtsposter. Her er fiske- og bådebroer, platforme til kajaksejlads, bålhytte, overnatningsshelter og tilmed Danmarks måske længste balancebom for børn.

Folkelig opbakning

Realiseringen af Ringsted Oplevelsessti har taget seks år, og i den tid har borgergruppen fået støtte fra lokale sportsforeninger, lokalbefolkningen og lodsejere. "Vi lavede et stort borgermøde, hvor over 30 foreninger bakkede op om projektet. For os handlede det om at få bredde i projektet, så det ikke kun var nogle få mennesker, der syntes, det var sjovt", fortæller Peter Hansen.

Ringsted Kommune står for den formelle projektledelse, og kommunen laver også de konkrete aftaler med de mange lodsejere, som man skal forhandle med om anlæggelse af stien. Men det er borgergruppen med det store lokalkendskab, der leverer input til stiføring og seværdigheder. Det sikrer, at projektet har en bred folkelig involvering og forankring.

Hele stien og dens over 70 forskellige aktiviteter vil være færdig ved udgangen af 2017. Ringsted Oplevelsessti er realiseret ved hjælp af støtte fra A.P. Møller Fonden.

Alle skal kunne komme tæt på Ringsteds naturværdier, så tilgængeligheden er vægtet på Oplevelsesstien. Foto: Peter Hansen Alle skal kunne komme tæt på Ringsteds naturværdier, så tilgængeligheden er vægtet på Oplevelsesstien. Foto: Peter Hansen

Tilgængelighed i højsædet

Formålet med projektet er at sætte fokus på kommunens naturværdier til glæde for borgere, turister og andre uden for kommunen, fortæller Peter Hansen. Solide grusstier og broer vidner om, at formålet også er at øge tilgængeligheden til kommunens unikke natur. For her skal være adgang for alle: voksne, børn og unge, barnevogne, cyklister og gangbesværede. "Der er ikke så voldsomt mange steder ude i naturen, hvor bevægelseshæmmede kan komme frem, så tilgængeligheden er vægtet på Oplevelsesstien", siger arkitekt og projektleder Ståle Ullestad fra Ringsted Kommune.

En kort strækning af første etape af stien byder dog på særlige udfordringer. Den løber igennem de fredede områder Voldstedet og Ridebanen, der daterer sig til før middelalderen, og her må kun være en trampesti. Enkelte steder skal man også navigere faldlåger, som er etableret af hensyn til græssende får.

Natur og kultur i skønsom forening

Vrangeskov har taget sit navn efter skovens mange krinkelkrogede såkaldte vrange bøgetræer.

De krinkelkrogede bøgetræer har givet navn til Vrangeskov, som stien går igennem. Foto: Peter Hansen De krinkelkrogede bøgetræer har givet navn til Vrangeskov, som stien går igennem. Foto: Peter Hansen

Men skoven byder på stor trævariation, for den tilhørte tidligere Skjoldenæsholm Gods, hvis ejer havde en forkærlighed for eksotiske træsorter. Et særligt sted på skrænten langs Haraldsted Sø ligger en grævlingegrav i nærheden af stien. "Den er over 100 år gammel og består af et kæmpestort underjordisk kompleks med flere grævlingefamilier. Den er helt speciel", fortæller Peter Hansen. Hvis man om sommeren gæster denne etape af Oplevelsesstien ved morgengry, kan man være så heldig at se Danmarks næststørste rovdyr lunte ud på jagt.

Denne del af stien byder dog ikke alene på interessant natur med udførlig skiltning om flora, fauna og geologi, fortæller Ståle Ullestad. Der er også et væld af kulturoplevelser.

Stien løber under den historiske Staveds Bro fra 1784, så man har måttet bygge en "bro under broen". Foto: Leif Gredal Stien løber under den historiske Staveds Bro fra 1784, så man har måttet bygge en "bro under broen". Foto: Leif Gredal

Første del af stien fra Roskildevej går under den historiske Staveds Bro fra 1784. Vigersdal Å, som den krydser, mener man blev brugt i vikingetiden til at trække både op til Snekkerup. Overfladevand fra Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø forsynede i en årrække københavnerne med drikkevand, og nord for stien ved byen Haraldsted finder man ruinerne af Knud Lavards Kapel fra 1100-tallet.

De historiske og kulturelle seværdigheder er også skiltet, så man på alle måder kan gå beriget fra en tur på Oplevelsesstien.

Forbindelser

På længere sigt satser borgergruppen bag Oplevelsesstien på, at initiativet vil anspore til mere lokal aktivitet. "I borgergruppen kalder vi stien den rekreative hovedvej. Vi håber på, at mange i lokalsamfundene omkring stien vil anlægge mindre stier ned til hovedstien", siger Peter Hansen. Som en begyndelse har Ståle Ullestad fået til opgave at anlægge to smutveje fra Ringsted by til Oplevelsesstien. På den måde bliver den en integreret del af den trafikale infrastruktur, der som cykelsti forbinder byen med landområderne og landområderne med hinanden.

Redaktionen afsluttet juni 2015

Tags

Parker og haver