Fornyelse af Skibelund Krat. Foto: Vejen Kommune

Fra 1895 til 1920 blev Skibelund Krat det vigtigste mødested for dansksindede i indsatsen for den danske sag syd for Kongeåen. Hvert år arrangerede Skibelundforeningen grundlovsmøder med taler, sang og festligt samvær. Med tiden kom et amfiteater til, og selve scenen havde udsigt til Sønderjylland som bagtæppe.

For at kunne fastholde områdets historiske betydning og åbne for nutidige rekreative behov, er Krattet blevet renoveret og udviklet til glæde for lokale og besøgende fra hele landet. Amfiteatrets siddepladser er blevet reetableret efter at have været groet helt til, der er skabt ny scene med tidssvarende elinstallationer, samt en ny indgang med en stentrappe fra stiforløbet i bunden af Krattet. Derudover er den store festplads blevet genskabt med borde og bænke samt naturlegeplads.

I forbindelse med renoveringsprojektet er stisystemerne gennem Krattet blevet tydeligere, og ved et samarbejde mellem Skibelundforeningen og Vejen Kommune er der blevet oprettet en hjemmeside og en app med informationer om Skibelund Krats historiske betydning.

FAKTA

PROJEKT: Fornyelse af Skibelund Krat – landskab og amfiteater              
STED: Vejen Kommune
PERIODE: 2019-2020
BYGHERRE: Skibelundforeningen og Vejen Kommune
STØTTE: 5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Vejen Kommune