Røsnæs Rundt-ruten følger 13 landmarks. Foto: Spektrum Arkitekter

Ruten går gennem både skov, marker og klinter ud til fyret på næssets spids. Foto: UMANO

Naturrummet udgør en velkomstportal til ruten på Røsnæs. Foto: Spektrum Arkitekter

Som små tæpper af træ indpasser mindre landmarks sig i landskabet, primært langs kysten. Foto: Spektrum Arkitekter

Med projektet Røsnæs Rundt er der blevet etableret en 25 km lang vandrerute i det vidtstrakte og kuperede landskab på Røsnæs-halvøen. Med 13 landmarks rundt i den smukke natur langs stisystemerne, er der nu rig mulighed for at opleve de forskellige og særegne stykker natur.

Som en ”velkomstportal” til ruten kan man finde Naturrummet ved Kongstrup, som indeholder information om dyrelivet og naturhistorien i området samt guides til de 13 landmarks på ruten. Hver landmarksene har sin egen fortælling, og de er placeret på udvalgte steder, der egner sig særlig godt til formidling enten på grund af usædvanligt dyreliv, en unik bygning eller en smuk udsigt over havet. For eksempel kan man ved Horsedalen finde sjældne planter og blomster, ved Vindekilde se syv grader varmt vand pible op af jorden året rundt og fra toppen af Røsnæs Fyr kan man se det underjordiske rev, der strækker sig 1,8 km ud i havet. Der er desuden blevet udlagt robuste ”trætæpper” rundt i terrænet, som fungerer som sidde/udkigsplatforme.

Med tilblivelse af ruten er Røsnæs ikke kun blevet gjort tilgængelig for en større offentlighed, men projektet kan samtidigtig fungere som inspiration til andre med tilsvarende udviklingsplaner.

FAKTA 

PROJEKT: Kystrute med landmarks
STED: Røsnæs ved Kalundborg
PERIODE: 2014-2016
BYGHERRE: Kalundborg Kommune
ANTAL: 13 landmarks, herunder Maritimt Aktivitetshus og Naturrum
LÆNGDE: 25 km
STØTTE: 3 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Kalundborg Kommune, Nordea-fonden og Lokale- og Anlægsfonden
SE MERE: Røsnæs Rundt