Hammer Bakker

Hammer Bakkers markante kuperede landskab er enestående for Nordjylland. Foto: Den Danske Naturfond

Hammer Bakker er ca. 2000 hektar stor og ligger 10 km nord for Aalborg.  Bakkerne kan ses langsvej fra i det flade limfjordslandskab. Selve området er kuperet med mange højdedrag, bakker og stejle skrænter. I dag er meget af området tæt beplantet med nåleskovsplantage, fordi stedet de sidste 100 år har været brugt til skovdrift. Den tætte nåleskov har gjort det svært for sollyset at nå jorden. Dermed er vækstbetingelserne for andre former for vegetation ringe, fordi fugle og insekter holder sig væk - Til stor skade for den oprindelige danske natur og biodiversitet.

I 2018 blev et større naturgenopretningsprojektet igangsat, som skal sikre biodiversiteten og oplevelsen af landskabets geologiske historie. 

Naturgenopretningen sker ved gradvist at afvikle nåletræsplantage, udlæg af urørt skov samt etablering af åbne arealer med hede og overdrev med græssende dyr. Med projektet skal området samtidig gøres mere tilgængeligt og udbygges som et rekreativt besøgsted med flere vandrestier, bedre cykelruter, lejrpladser og formidling.

Tags

Klima og miljø Kunst og kultur Landskab