Trelleborg - Den Genskabte Borg

Den Genskabte Borg - Trelleborg Illustration: Over Byen Arkitekter

Illustration: Over Byen Arkitekter

Med projektet Den Genskabte Borg opføres en rekonstruktion af Harald Blåtands Trelleborg. Rekonstruktionen omfatter et kvart udsnit af den oprindelige borg med vold, palisade, voldgrav, bro, port, svelleveje og tre langhuse.

Udsnittet opføres 1:1 med formålet at give besøgende en fornemmelse af, hvordan livet som vikingekriger har været under Harald Blåtand. Ambitionen med Den Genskabte Borg er at fortælle Trelleborgs historie og borgens arkæologiske baggrund i nye autentiske rammer med en levendegørelse af formidling og aktiviteter for både børn og voksne.

Trelleborg kom på UNESCOs Verdensarvsliste i 2023, og med bevillinger fra blandt andet A.P. Møller Fonden bliver formidlingen af Harald Blåtands unikke verdensarv muliggjort.

Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Slagelse Kommune og Nationalmuseet.

FAKTA

PROJEKT: Den Genskabte Borg
ORGANISATION: Slagelse Kommune
PERIODE: 2024-2026
STØTTE: 15 millioner fra A.P. Møller Fonden