Ribe VikingeCenter

Rekonstruktion af en kirke fra år 860 og en havn fra år 750 føjer nye facetter til forståelsen af vikingetiden

Den nyopførte Ansgar Kirke i Ribe er et bud på, hvordan Danmarks første kirke fra 860 kan have set ud. Foto: Ribe VikingeCenter

Selvom kirken efter nutidens målestok ikke er stor, har den i vikingetidens øjne været anseelig. Dens anderledes form, det brungyldne tag med klokketårn og de mange træudskæringer har også gjort indtryk.

Når datidens mennesker trådte indenfor i trækirken, har den store tøndeformede døbefont i træ nok været det første, de lagde mærke til. For i år 860 blev man sænket helt ned i vandet under dåben, og da det ofte var voksne, der lod sig omvende fra asatro til kristendom, skulle dimensionerne passe.

Vikingecentrets håndværkere og frivillige har over fire år opført kirken efter vikingetidens byggetraditioner. Foto: Ribe VikingeCenter
Vinduer med pergamentpapir giver et stemningsfuldt lys i kirkerummet. Foto: Ribe VikingeCenter
På nærmeste hold har publikum kunnet følge byggeriet. Her laves træskærerarbejder til kirken. Foto: Ribe VikingeCenter
Dramatiseringer har også formidlet kristendommens indtog, som ved kirkeklokkens ankomst. Foto: Ribe VikingeCenter
To vikingeskibe er også bygget i projektet og sejler nu i havneanlægget. Foto: Ribe VikingeCenter

Kirkens små, højtsiddende vinduer var som i dag dækket af gennemsigtigt pergament. Det bløde lys har givet en speciel stemning og fremhævet detaljerne i de rige træskærerarbejder, der også smykker kirkens kor og hovedskib. Et byggeri i den målestok har vist ripenserne, at den nye tro sydfra var en magtfaktor.

Kristne vikinger 100 år før Jelling
Det er Ribe VikingeCenters håndværkere og frivillige, som over en fireårig periode har opført Ansgar Kirke efter vikingetidens byggetraditioner. Forbilledet er Danmarks første kirke, der efter al sandsynlighed er opført i Ribe i år 860.

Kirken (i forgrunden) ligger ved den lille havn, der også er anlagt som del af projektet. Foto: Ribe VikingeCenter Kirken (i forgrunden) ligger ved den lille havn, der også er anlagt som del af projektet. Foto: Ribe VikingeCenter

Selvom arkæologer endnu ikke har lokaliseret konkrete spor fra kirken i Ribe, har nye fund underbygget teorien om, at der er opført en kirke i årene omkring 860. I forbindelse med byggeriet (2013-2016) af en ny kannikegård på domkirkepladsen har arkæologer således afdækket en stor kristen kirkegård fra perioden. Samtidige skriftlige kilder bekræfter også, at ærkebiskop Ansgar, Nordens Apostel, netop på det tidspunkt fik tilladelse til at bygge en kirke i byen. Det er derfor overvejende sandsynligt, at rester efter den oprindelige kirke ligger skjult under den nuværende domkirke fra middelalderen. Under alle omstændigheder viser udgravningerne, at kristendommen har etableret sig i Danmark mere end 100 år før, Harald Blåtand på Jellingstenen kundgjorde, at danerne var kristne.

Forskellige trosretninger mødes
Selvom man altså ikke har den historiske kirke som forlæg, er der tilstrækkelig viden om kirkebyggeri i 800-tallet til, at Ribe VikingeCenter kan give et kvalificeret bud på datidens kirkebyggeri. Som kilde er bl.a. brugt Tostedt kirke syd for Hamborg, hvor Ansgar var ærkebiskop, forklarer Bjarne Clement, oplevelsescenterets leder: ”Med en kirke fra den tidlige vikingetid kan vi formidle den nyeste forskning til en stor gruppe af mennesker. Vi kan her på stedet fortælle om den historiske udvikling og sætte fokus på mødet mellem forskellige trosretninger”. 

Havneanlægget viser den store betydning, som handel og skibsfart på Ribe Å har haft.  Foto: Ribe VikingeCenter Havneanlægget viser den store betydning, som handel og skibsfart på Ribe Å har haft. Foto: Ribe VikingeCenter

Parallelt med kirkebyggeriet er der opført et havneanlæg med fire huse samt bygget to vikingeskibe for at vise den store betydning, som handel og skibsfart på Ribe Å havde for byens vækst og magtposition i den tidlige vikingetid. Det har også været søvejen, der bragte datidens ripensere i kontakt med kristne handelsfolk og munke. De nyopførte attraktioner er støttet af A.P. Møller Fonden med 10 mio. kr.

Eksperimental arkæologi
Ribe åløb er ændret markant siden vikingetiden, fordi man i middelalderen anlagde tre sluser. Trods mange års søgen er det endnu ikke lykkedes at lokalisere vikingetidens havn. Derfor bygger rekonstruktionen af moleanlægget på fund fra og den nyeste forskning om havnen i vikingebyen Hedeby ved Slesvig.

Her har man udgravet pæle, nagler og planker i store mængder, men desværre er der ikke dukket hele moleforløb op. Derfor har man i Ribe ved hjælp af eksperimental arkæologi fundet frem til, hvordan løsdelene skulle samles til et funktionsdygtigt moleanlæg.

Vikingerne har sandsynligvis brugt tresidede planker for at gøre molen skridsikker. Foto: Ribe VikingeCenter Vikingerne har sandsynligvis brugt tresidede planker for at gøre molen skridsikker. Foto: Ribe VikingeCenter

Arbejdet har resulteret i ny værdifuld viden og givet en sandsynlig forklaring på, hvorfor plankerne fra Hedeby havde en trekantet profil. Hvis man lægger træplanker, så gangfladen er plan, bliver de glatte at gå på, når de er våde. Det kender vi fra træterrasser. Forsøg med de tresidede planker viste derimod, at både mennesker – og heste – står bedre fast, hvis man skaber en riflet gangflade. ”Vi havde meget diskussion om det. Men da vi havde besøg af 200 internationale arkæologer, sagde de ’yes’ til vores løsning”, tilføjer Bjarne Clement.

Formidling gennem rollespil
I de år, byggeriet stod på, har publikum på nærmeste hold kunnet følge bygmesteren og hans svende bakse med konstruktionerne. Byggeprocessen har dermed været en vigtig del af centerets formidling. ”Det har givet mange genbesøg, fordi publikum gerne ville se, hvor langt vi var nået. Men folk er også optagede af, hvordan livet var dengang, og hvad det var for konflikter, der har udspillet sig i mødet mellem asatroen og kristendommen”, påpeger Bjarne Clement.

Gennem centrets dramatiseringer kan publikum opleve vikingetidens livlige handelsliv på havnen. Foto: Ribe VikingeCenter Gennem centrets dramatiseringer kan publikum opleve vikingetidens livlige handelsliv på havnen. Foto: Ribe VikingeCenter

Det kan de blive klogere på igennem rollespil og dramatiseringer. Hovedrollerne har vikingecenterets medarbejdere og mange frivillige, men publikum bliver også inddraget, fortæller dramaturg og formidler Christin Vestager Clausen, der står for at udvikle historierne.

”Når jeg har det her tøj på, er jeg handelskvinden Gyda, enke efter sølvsmeden”. Sammen med sine kolleger giver hun publikum et indtryk af det leben, der udspillede sig, når skibene anløb. Samtidig kan hun fortælle om den betydning, havnen havde for Ripa, som byen hed dengang.

Udsmykningsarbejdet fortsætter
Kirken er indviet med en festgudstjeneste i maj 2018. Men der arbejdes fortsat med at farvelægge træskærerarbejdet. Træet skulle nemlig først være tørt.

Der arbejdes fortsat med at farvelægge træskærerarbejdet på kirken. Foto: Ribe VikingeCenter Der arbejdes fortsat med at farvelægge træskærerarbejdet på kirken. Foto: Ribe VikingeCenter

Man kan derfor ofte møde Trine Theut i fuld gang med farver og pensler. Ud over at have stået for research og design af kirken er hun nemlig kunstmaler: ”Nationalmuseets kemikere har fundet frem til farvetyperne. Helt i overensstemmelse med de fund, der er gjort, bruger vi f.eks. trækul til den sorte farve”.

Det står på ønskelisten, at kirken skal males hvid indvendig og derefter udsmykkes med billedfelter. Forlægget er bl.a. en kirke fra det 9. århundrede i Schweiz. ”Her skal også dufte af røgelse og lyde klokkeringning. Der skulle jo være noget for alle sanser, så man fik lyst til at tilslutte sig kristendommen”, beskriver hun. I lang tid havde mange dog nok et ret pragmatisk forhold til situationen. Trine Theut fisker to lædersnore med vedhæng frem. I den ene hænger et kors og i den anden et hedensk symbol.

Redaktionen afsluttet september 2018

Tags

Byggeri og restaurering Grænselandet Kunst og kultur