Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 80 mio. kroner til søfartsskolen MARTEC Kragholmen

Dimittender togt 109. Foto: MARTEC Dimittender togt 109. Foto: MARTEC

Kort tid efter The International Seafarers Day den 25. juni har Den A.P. Møllerske Støttefond givet en donation til MARTEC Kragholmen i Frederikshavn. Donationen gør det muligt at udbygge og modernisere skolen med fokus på de grundlæggende maritime uddannelser. De nye rammer skal gøre det endnu mere attraktivt for unge at vælge en karriere indenfor søfart.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for Den A.P. Møllerske Støttefond, siger:
”Den 25. juni markeres The International Seafarers Day. Hver dag bidrager de søfarende til vores velfærd, til vores samfund globalt. De udgør rygraden i forsyningskæden, holder verden i gang – tillige under de enorme udfordringer som COVID-19 pandemien har medført. Derfor vil Den A.P. Møllerske Støttefond gerne medvirke til, at flere unge vælger en karriere indenfor søfarten, da en stærk maritim sektor er afgørende også for Danmarks udvikling. Et moderne og attraktivt uddannelsestilbud, også for de yngste, vil gavne såvel søfartsuddannelserne som lokalområdet og udvikling af andre arbejdspladser. Der er således tale om en vigtig donation for Fonden”.

Med donationen kan MARTEC moderniseres, så skolen får nutidige og attraktive studie-, skolehjems- og fritidsfaciliteter. Eksempelvis bygges en helt ny hovedbygning samt to skolehjemsbygninger med plads til eleverne.

Forberedelserne til byggeriet går nu i gang og det glæder Pia Ankerstjerne, direktør på MARTEC Kragholmen:
”Vi har i mange år ønsket at løfte niveauet på den gamle søfartsskole fra 1939, der nu går under navnet MARTEC Kragholmen, men der har ganske enkelt ikke været økonomi til at igangsætte et projekt af denne kaliber. Med Den A.P. Møllerske Støttefonds donation kan vi snart tilbyde de allerbedste vilkår for de unge, som ønsker sig en grundlæggende maritim uddannelse som skibsassistent eller som maritim student. Når dette projekt er tilendebragt, har vi både uddannelser og faciliteter i absolut topklasse.  Der er mangel på arbejdskraft i branchen, hvilket faktisk er lidt uforståeligt i betragtning af de kæmpe muligheder en søfartsuddannelse giver. Det forsøger vi at rette op på. Fondens støtte skal sikre, at MARTEC Kragholmen i fremtiden står som et tydeligt vartegn for Det Blå Danmark – og det vil vi gøre alt for at honorere”.

Udover støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond bidrager skolen selv til renovering og ombygning af de eksisterende bygninger.

Om MARTEC
MARTEC Kragholmen er en selvejende institution under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som udbyder alle de maritime uddannelser i Danmark. Skolen har adresse i Frederikshavn, Skagen og Aalborg. Uddannelserne spænder fra ungdomsuddannelser til videregående polytekniske og nautiske uddannelser, såsom skibsassistent, Maritim Student HF & STX, maskinmester, skibsmaskinist og skibsfører.

MARTEC tilbyder også efteruddannelser inden for det maritime erhverv, offshore og vindenergi-området. Derudover er MARTEC ansvarlig reder for Skoleskibet DANMARK.

LÆS MERE OM MARTEC