Når byens sprækker lukker

Fortidens baghuse, hvor kunstnere billigt indrettede værksteder, er forsvundet. Det vil Containerakademiet råde bod på

Klassiske transportcontainere er byggesten i det nye akademi. Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio
By & Havn stiller en grund til rådighed i Nordhavn i 20 år. Foto: Ole Malling / By & Havn
Højt placerede vinduer vil sikre godt dagslys. Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio
Mellem containerne giver dobbelt højde plads til højloftede atelierer. Visualisering: Arcgency
Akademiet kan bidrage til at skabe et kulturelt center i Nordhavn. Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST Studio

Fra 2021 kan talentfulde, unge kunstnere i nogle år få stillet atelier til rådighed i København til en favorabel husleje. Der bliver tale om et arbejdende fællesskab, hvor de vil møde andre unge kunstnere, som de kan udveksle erfaringer og idéer med på daglig basis. Det kommende tilbud er døbt Containerakademiet, og brugerne bliver udvalgte unge, som har afgang fra eksempelvis et kunstakademi og har et par års erfaring som udøvende kunstnere. 

Containerne isoleres udvendig og beklædes i en let stålfacade. Foto af kontorhuset STACK i Nordhavn: Arcgency Containerne isoleres udvendig og beklædes i en let stålfacade. Foto af kontorhuset STACK i Nordhavn: Arcgency

Initiativtageren er professor Bjørn Nørgaard, kunstner gennem 56 år og landskendt for blandt andet værker som Dronning Margrethes gobeliner på Christiansborg Slot og den smukke granitbelægning på Amagertorv i København. Han ser det som en af de væsentligste udfordringer for nyuddannede kunstnere at finde egnede arbejdssteder, der er til at betale, mens de er ved at etablere sig som selvstændige kunstnere i eget navn. Blandt andet fordi byfornyelse og boligbyggeri har kostet mange små baghuse og værksteder i København. ”Man lukker byens sprækker, og det har en uheldig virkning på kunsten, som er et urbant fænomen og mødested mellem mennesker. Derfor er der brug for at give mine unge kunstnerkollegaer en håndsrækning”.

Både enrum og samtale
Sammen med to andre fonde har A.P. Møller Fonden støttet Bjørn Nørgaard i at skabe et atelierfællesskab i københavnerbydelen Nordhavn. Fællesskabet kommer til at rumme 30 individuelle atelierer eller værksteder for unge kunstnere, som vil få mulighed for at få tildelt et ophold på to-fire år til en husleje på under 3.000 kr. om måneden. Tildelingen sker på baggrund af ansøgning og efterfølgende udvælgelse.

Fællesskabet kommer til at rumme 30 atelierer eller værksteder og desuden bl.a. udstillingsrum og udendørs arbejdsplads. Diagram: Arcgency

Containerakademiet opføres med klassiske transportcontainere som byggesten. Containerne bliver stablet, tilpasset med store vinduespartier og opstillet, så der både opstår højloftede atelierer med godt lysindfald, træ- og metalværksteder og udstillingsrum. Akademiets klare formål er at give den enkelte kunstner arbejdsro og desuden skabe rum for en kunstnerisk frugtbar dialog mellem kunstnerne og med den omgivende by, forklarer Bjørn Nørgaard: ”Den enkelte kunstner får et økonomisk og praktisk albuerum til at skabe geniale værker, men vil ikke kun stå i sit eget værksted. Der vil samtidig foregå en løbende samtale mellem kunstnerne på akademiet og med byens borgere, som vil blive inviteret ind i de arbejdende værksteder til foredrag, seminarer og mindre udstillinger”. 

Talent og stamina er et krav
Der udpeges en bestyrelse, som skal drive stedet som selvejende institution. En komité under bestyrelsen skal foretage udvælgelsen af, hvilke unge kunstnere der skal tilbydes et ophold. Komitéens medlemmer vil blandt andet blive udpeget af de tre kunstakademier, Akademiraadet, Håndværkerforeningen København med flere.

Initiativtager Bjørn Nørgaard vil hjælpe yngre kolleger med at etablere sig. Foto fra Steinprent, Tórshavn: Jan Andersson Initiativtager Bjørn Nørgaard vil hjælpe yngre kolleger med at etablere sig. Foto fra Steinprent, Tórshavn: Jan Andersson

For Bjørn Nørgaard er det vigtigt, at komitéen lægger til grund for et ophold, at kunstneren er ung men ikke helt nyuddannet. Kunstneren skal have et par år på bagen som selvstændig kunstner og her have udvist både kunstnerisk talent og stamina i forhold til at ernære sig som kunstner. ”De fleste kunstnere har meget små indtægter i første fase af karrieren, og selv efter 56 år ved jeg stadig ikke, hvad jeg tjener næste år. Derfor skal Containerakademiet være for kunstnere, der har demonstreret både talent men også styrke til at klare sig i det nok mest liberale fag i verden”.

Der er brug for at give mine unge kunstnerkollegaer en håndsrækning.
Bjørn Nørgaard, kunstner og initiativtager

At hæve niveauet
Efter et ophold på Containerakademiet skal kunstneren ud og klare sig selv, så institutionen kan invitere en ny kunstner indenfor. For Bjørn Nørgaard er det ambitionen, at en relativt stor andel af de kunstnere, som får ophold på akademiet, kommer til at gøre det godt på den nationale og/eller internationale kunstscene.

Containerne bliver stablet i to plan. Her ses opbygning af kontorhuset STACK i Nordhavn. Foto: Arcgency Containerne bliver stablet i to plan. Her ses opbygning af kontorhuset STACK i Nordhavn. Foto: Arcgency

Akademiet vil kunne hæve niveauet for de kunstneriske udtryksformer i Danmark, forventer han. ”På Containerakademiet vil unge kunstnere i deres vigtige dannelsesår møde ligesindede og udfordre hinanden. Forhåbentlig fører det til skabelse af kunstværker, som kan fortælle vores efterkommere, hvordan vi tænker om verden i dag”. Bjørn Nørgaard ser den frie kunst som en intuitiv kritik af det bestående, som er vigtig for, at samfundet udvikler sig. Også af den grund har det værdi at stimulere vækstlaget blandt danske kunstnere, hvilket er Containerakademiets ambition. Endelig vil akademiet bidrage til at skabe et kulturelt center i Nordhavn, forudser han.

Containeren er et alment rum
At akademiet opføres af gamle containere skyldes dels, at containeren som industriel genstand har en midlertidig karakter, og valget af byggemateriale har været medvirkende til, at By & Havn stiller en grund til rådighed for akademiet 20 år frem uden beregning, fortæller Bjørn Nørgaard. ”Samtidig er containeren et alment rum og i forvejen et velkendt modul i Nordhavn, der blandt andet huser havneindustri”.

Efter planen rykker det første hold kunstnere ind efter sommeren 2021. Der bliver fortrinsvis tildelt ophold til danske kunstnere, men nordiske og europæiske kunstnere kan også søge for at sikre et udviklende og dynamisk kunstnermiljø.

Redaktionen afsluttet april 2020

Tags

Kultur Kunst Nybyggeri