Statens Museum for Kunst

Brugeroplevelsen er i centrum for den nyophængning af Statens Museum for Kunsts samling, der blev færdig i 2012. Foto: Frida Gregersen
Alle museets medarbejdere har været involveret i nyophængningen, der har taget tre år at færdiggøre. Foto: SMK
Der er bl.a. kommet flere og bedre vægge til de mange værker, og det er blevet nemmere at orientere sig i de over 700 års kunst. Foto: SMK
En bred palet af formidlingsformer fra tekst, digitale fortællinger og film er med til at kaste lys over værkerne. Foto: Frida Gregersen
Hver sal er forskellig, så udstillingen byder på en ny oplevelse for hvert rum. Foto: SMK
Som noget nyt har nyophængningen taget flere skulpturer med i den kunsthistoriske fortælling. Foto: SMK
Præsentationen er også opbygget i forskellige tematikker som fx 'Kønnet i kunsten' og 'Kroppen i kunsten'. Foto: SMK
Undervejs i udstillingen er det muligt at gøre ophold og fordybe sig i forskellige temaer eller enkeltværker. Foto: SMK
I 2012, hvor den nye permanente udstilling åbnede, besøgte 430.000 gæster SMK - det næsthøjeste besøgstal i museets historie. Foto: Magnus Kaslov

Den nye præsentation af SMK’s faste samling af 700 års kunst stod færdig i 2012. Med nyophængningen har den ældre danske og nordiske kunst fået en sektion for sig i den gamle bygning og den nyere kunst kan findes i den hvide tilbygning.

Alle SMK’s medarbejdere har været involveret i nyophængningen, hvilket har resulteret i en bred palet af formidlingsformer af tekst, digitale fortællinger, film samt underforstået formidling. Der er desuden blevet tilføjet flere skulpturer, grafik og tegning i den kunsthistoriske fortælling. Samtidig har det været et mål at få flere kvindelige kunstnere med i ophængningen. Det er blevet mest tydelig i afdelingen for kunst efter 1900, hvor der også er blevet indkøbt nyere kunst til samlingen.

En af grundtankerne for nyophængningen har været fleksibilitet. Det betyder, at de forskellige tematiske rum kan ændre sig over tid og optage nye værker, ny forskning og nye perspektiver, og på den måde bliver den permanente udstilling vedvarende en udstilling i tiden.

Tags

Kunst og kultur