HF-uddannelse til unge med angst

Undervisningen foregår både fysisk og virtuelt, så eleverne også kan få undervisning hjemme, hvis de i en periode har svært ved at møde op. Foto: Fundamentet

Næsten 6 ud af 1.000 børn og unge har angst eller depression, viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Det er en tredobling siden 2006. Mange af de unge strander i det sociale system, fordi de ikke magter at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse, der typisk kræver, at man møder stabilt ind og er med i sociale og faglige fællesskaber.

Den sociale forening Fundamentet er derfor gået sammen med Aarhus HF & VUC om at udbyde en særligt tilrettelagt treårig HF-uddannelse. ”Vi mister så mange dygtige og kompetente mennesker, fordi de ikke passer ind i eller ikke kan agere inden for den ramme, der er sat for dem”, siger Fundamentets leder, Jan Houborg Andersen.

En anderledes hjemme-skole
I sommeren 2020 begyndte det første hold a 16 elever på den nye HF-uddannelse. Og i februar måned 2021 hænger 13 af dem stadig på og møder ind til morgenmad i Fundamentets lokaler fire dage om ugen. Det gør de, selvom VUC er corona-nedlukket, og selvom flere af eleverne har større psykiske udfordringer, end projektet oprindeligt sigtede efter.

Frivillige fungerer som mentorer for eleverne under uddannelsen. Foto: Fundamentet

Det særlige ved den nye HF-uddannelse er vekselvirkningen mellem støtte til personlig mestring i Fundamentet og undervisning i almindelige HF-fag, der foregår både fysisk og virtuelt. Det betyder, at man kan få undervisning hjemme, hvis man i en periode ikke orker at møde op. Samtidig får eleverne mentorstøtte af en frivillig, hjælp til lektier og individuel vejledning og behandlingstilbud, der skal støtte dem i at håndtere deres udfordringer og styrke deres psykiske robusthed.

I alt 72 unge skal gennemføre en HF-uddannelse. Målet er, at 75 % af dem bliver mere robuste og gennemfører uddannelsen, mens 80 % et år efter deres dimission skal være i videre uddannelse eller i job.

Arbejdet med at støtte unge hele vejen rundt for at skabe positive forandringer passer naturligt ind hos Støttefonden, der derfor har prioriteret projektet under fokusområdet ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’.

Holder fast i det, der virker
Fundamentet i Aarhus ligner på ingen måde en traditionel uddannelsesinstitution, men er et hyggeligt og inkluderende hjem indrettet med genbrugsmøbler, grønne planter og nips. ”Vi fungerer som en ressourcestærk familie, hvor man bakker op om hinanden”, forklarer Jan Houborg Andersen.

Eleverne møder ind til undervisning i Fundamentets lokaler, som er indrettet hyggeligt og inkluderende. Foto: Fundamentet

Og Fundamentet er vant til sårbare unge, der savner et trygt fællesskab. I 2016 støttede fonden projektet ’Vi tror på dig’, hvis kerne var en mentor, der guidede den unge, så han eller hun kunne komme i arbejde, praktik eller uddannelse. Det projekt er centralt i Fundamentets arbejde i dag, hvor netop de frivillige også fylder i HF-uddannelsen – og er en succeshistorie i sig selv. For mens de frivillige har forpligtet sig til tre timer med deres elev om ugen, ses nogle hver dag. ”Mange af dem er pensionerede lærere; de er meget kompetente mennesker, og det bliver deres mål, at deres elever skal lykkes”, fortæller Jan Houborg Andersen med ægte glæde i stemmen. ”Det bliver en tilknytning, som måske aldrig bliver brudt”.

Redaktionen afsluttet marts 2021

FAKTA

PROJEKT: Udvikling af HF-uddannelse til unge med angst
ORGANISERING: Fundamentet i Aarhus i partnerskab med HF & VUC i Aarhus
PERIODE: 2020-2024
OMFANG: 72 unge
STØTTE: 8.379.000 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
ANDEN STØTTE: HF og VUC i Aarhus 8.521.000 kr.

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ