HackYourFutures uddannelsesforløb strækker sig over seks-syv måneder, hvor de studerende får undervisning hver søndag. Foto: Julie Hoff

Mange flygtninge har både motivationen og ressourcerne til at begå sig på det danske arbejdsmarked, men har brug for en hånd til at komme i meningsfuld beskæftigelse.

Den danske it-branche oplever i øjeblikket mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det vurderes, at der vil være efterspørgsel på kompetencer inden for softwareudvikling i lang tid fremover. Derfor vil organisationen HackYourFuture gennem et praksisorienteret it-undervisningsforløb klæde flygtninge på til at kunne varetage jobs som udviklere inden for den danske it-branche.

Frivillige mentorer, der alle er professionelle fra it-branchen, står for undervisningen. Foto: Julie Hoff

Flere i uddannelse og arbejde
HackYourFuture er sat i verden for at hjælpe flygtninge i uddannelse og job og dermed øge deres chancer for at skabe sig et meningsfuldt liv som en integreret del af det danske arbejdsmarked. Projektet er lavet efter en succesfuld model fra Holland, hvor 56 ud af de 80 studerende, der har gennemført uddannelsesforløbet, efterfølgende har fundet beskæftigelse.

Organisationen deler Den A.P. Møllerske Støttefonds ambition om at hjælpe flere borgere i uddannelse og arbejde. Projektet har modtaget 3,8 mio. kr. i støtte fra Fonden og hører under fokusområdet ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’

Faglige og sociale kompetencer
HackYourFutures uddannelsesforløb strækker sig over seks-syv måneder, hvor de studerende får undervisning hver søndag. Derudover har de studerende 25 timers projektorienteret hjemmearbejde ugentligt, hvor de har mulighed for at stille spørgsmål via en onlineplatform. Undervisningen tilrettelægges af frivillige mentorer, der alle er professionelle fra et bredt udsnit af it-branchen.

Målet med undervisningsforløbet er at give de studerende de rette faglige og sociale kompetencer til at kunne arbejde som web- og softwareudviklere. Desuden får de studerende gennem undervisningsforløbet et netværk inden for den danske it-branche.

I et treårigt projekt har HackYourFuture uddannet 117 flygtninge og andre med udenlandsk baggrund i programmering.. Foto: Julie Hoff

Rekruttering og mål
HackYourFuture rekrutterer de studerende gennem sociale medier, asylcentre og andre samarbejdspartnere, der er i kontakt med målgruppen.

I et treårigt projekt har HackYourFuture uddannet 117 flygtninge og andre med udenlandsk baggrund i programmering. I alt er 76 % kommet i job, uddannelse, praktik eller er blevet selvstændigt erhvervsdrivende i it-branchen:

• 24 % er i job
• 4 % er i uddannelse
• 10 % er blevet selvstændigt erhvervsdrivende
• 38 % er i virksomhedspraktik

Målsætningen var, at minimum 50 % af deltagerne kom i beskæftigelse eller benytter forløbet som indgang til videreuddannelse. Formålet er i sidste ende at give kursisterne de redskaber, de har brug for til at kunne skabe sig en bæredygtig fremtid i Danmark.

Kapacitetsopbygning og bæredygtig forankring
HackYourFuture skulle gennem den treårige projektperiode – sideløbende med uddannelsesforløbene – have fokus på kapacitetsopbygning. Målet var at udvikle en bæredygtig forretningsmodel, som skal sikre økonomisk og organisatorisk forankring. Det er endnu ikke fuldt udviklet, men der arbejdes med forskellige scenarier for den videre drift.

Forudsætningerne har ændret sig betydeligt gennem projektperioden, og projektets målgruppe er undervejs blevet tilpasset, da strømmen af flygtninge er aftaget. Uddannelsen favner i dag også mere ressourcestærke udlændinge, men der er fortsat en tredjedel med flygtningebaggrund.

FAKTA 

PROJEKT: HackYourFuture
ORGANISATION: HackYourFuture
OMFANG: 120 flygtninge
PERIODE: 2018-2021
STØTTE: 3,8 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond
EGENFINANSIERING: 410.000. kr.
ANDEN STØTTE: Fonden Roskilde Festival 100.000 kr.
SE MERE: HackYourFuture og Evalueringsrapport

DET SOCIALE INITIATIV

Donationen udspringer af Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ fra 2016-2021, hvor 750 mio. kr. blev øremærket til indsatser inden for det sociale område over en femårig periode. Initiativet rettede sig mod at få flere udsatte borgere i uddannelse og arbejde, bryde med den negative sociale arv hos børn og unge og forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte borgere.

Læs mere om Det sociale initiativ