Hack Your Future

It-professionelle mentorer hjælper flygtninge i job

HackYourFutures uddannelsesforløb strækker sig over seks-syv måneder, hvor de studerende får undervisning hver søndag. Foto: Julie Hoff

Mange flygtninge har både motivationen og ressourcerne til at begå sig på det danske arbejdsmarked, men har brug for en hånd til at komme i meningsfuld beskæftigelse.

Den danske it-branche oplever i øjeblikket mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det vurderes, at der vil være efterspørgsel på kompetencer inden for softwareudvikling i lang tid fremover. Derfor vil organisationen HackYourFuture gennem et praksisorienteret it-undervisningsforløb klæde flygtninge på til at kunne varetage jobs som udviklere inden for den danske it-branche.

Frivillige mentorer, der alle er professionelle fra it-branchen, står for undervisningen. Foto: Julie Hoff Frivillige mentorer, der alle er professionelle fra it-branchen, står for undervisningen. Foto: Julie Hoff

Flere i uddannelse og arbejde
HackYourFuture er sat i verden for at hjælpe flygtninge i uddannelse og job og dermed øge deres chancer for at skabe sig et meningsfuldt liv som en integreret del af det danske arbejdsmarked. Projektet er lavet efter en succesfuld model fra Holland, hvor 56 ud af de 80 studerende, der har gennemført uddannelsesforløbet, efterfølgende har fundet beskæftigelse.

Organisationen deler Den A.P. Møllerske Støttefonds ambition om at hjælpe flere borgere i uddannelse og arbejde. Projektet har modtaget 3,8 mio. kr. i støtte fra Fonden og hører under fokusområdet ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’

Faglige og sociale kompetencer
HackYourFutures uddannelsesforløb strækker sig over seks-syv måneder, hvor de studerende får undervisning hver søndag. Derudover har de studerende 25 timers projektorienteret hjemmearbejde ugentligt, hvor de har mulighed for at stille spørgsmål via en onlineplatform. Undervisningen tilrettelægges af frivillige mentorer, der alle er professionelle fra et bredt udsnit af it-branchen.

Målet med undervisningsforløbet er at give de studerende de rette faglige og sociale kompetencer til at kunne arbejde som web- og softwareudviklere. Desuden får de studerende gennem undervisningsforløbet et netværk inden for den danske it-branche.

Rekruttering og mål
HackYourFuture rekrutterer de studerende gennem sociale medier, asylcentre og andre samarbejdspartnere, der er i kontakt med målgruppen.

Projektet vil uddanne 120 flygtninge i programmering over de næste tre år. Foto: Julie Hoff Projektet vil uddanne 120 flygtninge i programmering over de næste tre år. Foto: Julie Hoff

Over de næste tre år vil HackYourFuture uddanne 120 flygtninge i programmering. Målsætningen er, at minimum 50 % af deltagerne kommer i beskæftigelse eller benytter forløbet som indgang til videreuddannelse. Formålet er i sidste ende at give kursisterne de redskaber, de har brug for til at kunne skabe sig en bæredygtig fremtid i Danmark.

Kapacitetsopbygning og bæredygtig forankring
HackYourFuture vil gennem den treårige projektperiode – sideløbende med uddannelsesforløbene – have fokus på kapacitetsopbygning. Målet er at udvikle en bæredygtig forretningsmodel, som skal sikre økonomisk og organisatorisk forankring.

Evaluering og udbredelse
Indsatsen følges af evalueringsfirmaet LG Insight. Evalueringen vil blandt andet have fokus på indsatsens effekt på de studerendes beskæftigelse og trivsel. LG Insight vil desuden bistå HackYourFuture i arbejdet med at udvikle sprednings- og forankringsstrategier, der skal være med til at udbrede indsatsen til andre kommuner i landet.

Tags

Socialindsatsen