Fra luften ses tydeligt Kastellets skarpt optrukne linjer, der er resultatet af et stort restaureringsarbejde i 1987-1989 og 1997-1999. Foto: Flyvertaktisk Kommando - OOE

Kastellets oprindelige form som en ligesidet femkant med en bastion ved hver vinkelspids omgivet af voldgrav fremstår i dag funklende klar og tydelig. Det har dog ikke altid været tilfældet. I flere år var konturerne af bastionerne og ravelinerne slørede, og den tætte vegetation på voldene betød, at arealet mest af alt mindede om et parkanlæg. Endvidere var to af bastionerne delvist ødelagte og voldgraven ufuldstændig.

Kastellet – eller Citadellet Frederikshavn, som det oprindeligt hed – blev anlagt fra 1662 til 1664 på initiativ af Frederik d. III som afslutning på Københavns bybefæstning. I dag favner Kastellet bredt og er på en gang et militært område, et kulturhistorisk mindesmærke, et museum og en park.

Det imponerende voldanlægs nu skarpt optrukne linjer og tydelige funktion er resultat af et stort anlagt restaureringsarbejde, der foregik i to etaper fra 1987 til 1989 og fra 1997 til 1999. To bevillinger fra A.P. Møller Fonden bidrog afgørende til retableringen af det betydningsfulde danske mindesmærke.

FAKTA 

PROJEKT: Retablering af Kastellets voldanlæg
STED: København
PERIODER: 1987-1989 og 1997-1999
BYGHERRE: Forsvarets Bygningstjeneste
STØTTE: 35,7 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
VOLDKRONENS STILÆNGDE: 1,75 km.
SE MERE: Kastellet