Tønder Kirkeplads

Den nyrenoverede kirkeplads i Tønder indbyder til ro i den travle sønderjyske handelsby

Omkring Tønders Kristkirke er den smukt komponerede kirkeplads renoveret med respekt for dens særlige historie og atmosfære. Foto: Mogens Gabs

Tønders Kristkirke med det markante tårn rager højt op over byens hustage. Selve kirken er fra 1592, mens det 50 meter høje kirketårn med spir stammer fra den middelalderlige Sct. Nicolai Kirke, der lå samme sted. Tårnet kunne ses vidt og bredt i det omkringliggende flade marsklandskab og var engang et vigtigt sømærke for sejlende, der skulle anløbe Tønders havn.

Kirkens 50 meter høje tårn med spir rager højt op over byens hustage. Foto: Mogens Gabs
Gangstier i rødlige teglsten er nøje afstemt med kirkens murværk. Foto: Mogens Gabs
Pladsen har også fået et nyt drænsystem med dekorative dæksler. Foto: Mogens Gabs
Tilgængelighed er i højsædet, så gangbesværede og kørestolsbrugere nu ubesværet kan bevæge sig rundt. Foto: Mogens Gabs
Om aftenen er kirkepladsen oplyst af Wegner Lygten og orienteringslys. Foto: Mogens Gabs

Med byen omkring sig
Kristkirken er omgivet af en smukt komponeret kirkeplads med pikstensbelægning, gangstier i rødlige teglsten og to store lindetræer. En herlighed af historiske bygninger såsom den gamle Latinskole og præsteboligen omkranser pladsen. Flere af husene har en smal græsplæne ud mod pladsen, og de fine træer langs Smedegade medvirker til at skabe et roligt og indbydende indtryk. Indtil 1814 var der kirkegård på pladsen. En buste af den sønderjyske biskop og salmedigter Hans Adolph Brorson, der i en årrække havde præsteembede ved kirken, flankerer dens indgang.

Pikstenene af granit er genbrugt fra den tidligere belægning. Foto: Mogens Gabs Pikstenene af granit er genbrugt fra den tidligere belægning. Foto: Mogens Gabs

Kirkepladsen blev gennemgribende renoveret i 2017 med respekt for dens særlige historie og rolige atmosfære. Sidst, den blev renoveret, var i slutningen af 1940’erne, og gangstierne var derfor utidssvarende med begrænset tilgængelighed, mens pikstensbelægningen havde behov for nylægning. Mere alvorligt trængte der fugt ind i kirkens fundament, da der var afvandingsproblemer fra den omkringliggende plads. Renoveringen er muliggjort ved en donation fra A.P. Møller Fonden. Fonden støttede for år tilbage også restaureringen af kirkens markante tårn.

En halv meter under
Kristkirken er en af landets betydeligste renæssancekirker, og når man har taget dens righoldige inventar i øjesyn, bemærker man, at kirkens gulvniveau faktisk ligger omkring en halv meter under kirkepladsens niveau.

Et nyt dræningssystem betyder, at den førhen fugtplagede kirke nu kan holdes tør. Foto: Mogens Gabs Et nyt dræningssystem betyder, at den førhen fugtplagede kirke nu kan holdes tør. Foto: Mogens Gabs

Landskabsarkitekt Birgitte Henningsen har udarbejdet renoveringsplanen og fortæller, at niveauforskellen er en naturlig følge af, hvordan en by udvikler sig gennem århundrederne. "Det omkringliggende terræn kommer højere og højere op", siger hun, fordi forskellige belægninger bliver lagt oven på hinanden.

En kombination af denne niveauforskel og manglende afvanding skabte i en årrække de førnævnte fugtproblemer, og indtil renoveringen var der af samme grund en fugtig lugt i kirkerummet. For at komme problemerne til livs har man tætnet og behandlet kirkens fundament, og da Tønderområdet er meget fladt, har man også anlagt et nyt dræningssystem på pladsen for at holde kirken tør. "Det har skabt en god, frisk lugt inde i kirken", fortæller Birgitte Henningsen.

I forbindelse med etableringen af drænsystemet har man fået støbt dekorative dæksler med Tønder Sogn og Kirkes enkle logo, nemlig kirkens karakteristiske tårn. Disse er at finde spredt ud over kirkepladsen.

Nutidigt uden at forstyrre historien
Alle kirkepladsens stier er belagt med rødlige, hårdtbrændte teglsten lagt på højkant. På pladsens resterende områder er der piksten af granit, for eksempel rundt omkring kirken helt op til bygningen. Pikstenene er genbrugt fra den tidligere belægning.

Linjedræn af rustrøde stålriste i geometrisk mønster giver pladsen et mere moderne udseende. Foto: Kjelkvist A/S Linjedræn af rustrøde stålriste i geometrisk mønster giver pladsen et mere moderne udseende. Foto: Kjelkvist A/S

En bred gangsti løber rundt om kirken og strækker sig ud til Store Torv og forbinder kirkepladsen med resten af byen, som Birgitte Henningsen formulerer det. Stier op til husene direkte mod pladsen er også belagt med de rødlige teglsten, så hele udtrykket hænger sammen. Teglstenenes farve er nøje afstemt med de brogede, rustikke piksten og ikke mindst med kirkens murværk. Udfordringen var at vælge en farve, der harmonerede med "mosaikken af tegl i alle nuancer", som Birgitte Henningsen beskriver kirkens murværk. Man valgte derfor en teglsten i en tone, der også findes i kirken, men som farvemæssigt er mere ensartet.

Tilgængeligheden er i højsædet, så gangbesværede og kørestolsbrugere nu ubesværet kan bevæge sig rundt på kirkepladsen og ud til byens øvrige gangstier. "Man skal ikke hen over en meget ujævn brolægning for at komme ud til Tønders tilstødende Store Torv", fremhæver Birgitte Henningsen.

Noget, der bidrager til at give den historiske plads et mere moderne udseende, er linjedræn af rustrøde stålriste i et geometrisk mønster. "Man skal bevare roen og lave noget, der er nutidigt, men som ikke forstyrrer de eksisterende, historiske kvaliteter", siger landskabsarkitekten.

Hans J. Wegners lygte fra 1970'erne er blevet genproduceret og oplyser nu pladsen. Foto: Okholm Lighting A/S Hans J. Wegners lygte fra 1970'erne er blevet genproduceret og oplyser nu pladsen. Foto: Okholm Lighting A/S

Wegners lys over pladsen
Tønders verdensberømte bysbarn, møbelarkitekt Hans J. Wegner, blev født i et hus i Smedegade i 1914. Derfor gav det sig selv, at den Wegner Lygte, som han designede sammen med sin datter Marianne Wegner i 1970’erne til gadebelysning i fødebyen, også skulle oplyse kirkepladsen.

I forbindelse med moderniseringen af pladsen besluttede man derfor at genoptage produktionen af Wegner Lygten, så et antal kunne placeres på stedet. I kombination med en række pullerter udstyret med orienteringslys lyser Wegner Lygten nu pladsen op, ligesom der naturligvis står en Wegner Lygte lige uden for den berømte møbelarkitekts fødehjem.

Redaktionen afsluttet juli 2019

Tags

Grænselandet Kunst og kultur