Efter 20 år på samme sted har ARKEN fået nye omgivelser på Kunstens Ø. Foto: Emma Thunbo

En bred kanal omkring hele museumsgrunden er blevet fyldt med vand. Foto: Thomas Mikkel Jensen

Museet lå førhen et godt stykke fra vandkanten, som dette tidligere luftfoto viser. Foto: ARKEN

Jeppe Heins “Modificeret Social Bænk U” (2008) er et af de værker, der er rykket ud i det nye lagunelandskab. Foto: Torben Petersen

Fra museets restaurant kan man nyde udsigten til stranden. Foto: Hanne Fuglbjerg

Med projektet er strandens dyreliv også rykket helt tæt på. Foto: ARKEN

Vandet omkring ARKEN

Med projektet Kunstens Ø har landskabet omkring kunstmuseet ARKEN undergået en vidtgående transformation. Rundt om hele museumsbygningen er der udgravet en bred kanal, der er blevet fyldt med vand fra den nærliggende Jægersø og hermed omskabt museumsgrunden til en ø, man har adgang til via broer.

Flere broer leder de besøgende over vandet. Foto: Torben Petersen

Klitområdet, der hidtil har ligget udstrakt bag museet imellem parkeringsområdet og havet, er trukket helt ind omkring bygningen og blevet det mest dominerende landskabelige udtryk beplantet med strandens vekslende vegetation. Af dette følger et øget dyreliv lige uden for museets vinduer, hvorfra gæsterne kan følge strandens forskellige fuglearter, harer og agerhøns på nært hold. Kunstens Ø etablerer således en logisk forbindelse mellem ARKENs udformning som et strandet skib og museumsbygningens unikke omgivelser.

Ambitionen bag Kunstens Ø har blandt andet været at skabe rammer, der engagerer, og som udgør en enestående kulturattraktion på Vestegnen.

Om ARKEN

Kunstmuseet ARKEN besøges årligt af omkring 200.000 gæster, udstillingerne dækker både national og international kunst, og museets egen samling indeholder mere end 400 værker af primært danske, nordiske og internationale samtidskunstnere fra perioden efter 1990.

Tags

FAKTA

PROJEKT: Fornyelse af landskab omkring museum
STED: ARKEN, Ishøj
PERIODE: 2014-2015
ENTREPRENØR: Barslund
ARKITEKT: Arkitekt- og planlægningsfirmaet Møller og Grønborg
LANDSKABSARKITEKT: Schul Landskabsarkitekter
BYGHERRE: ARKEN
STØTTE: 28 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
SE MERE: ARKEN Museet for Moderne Kunst