VANDET OMKRING ARKEN

Med udgravningen af en bred kanal omkring kunstmuseet er ARKEN ikke længere landfast

Efter 20 år på samme sted har ARKEN fået nye omgivelser på Kunstens Ø. Foto: Emma Thunbo
En bred kanal omkring hele museumsgrunden er blevet fyldt med vand. Foto: Thomas Mikkel Jensen
Museet lå førhen et godt stykke fra vandkanten, som dette tidligere luftfoto viser. Foto: ARKEN
Jeppe Heins "Modificeret Social Bænk U" (2008) er et af de værker, der er rykket ud i det nye lagunelandskab. Foto: Torben Petersen
Fra museets restaurant kan man nyde udsigten til stranden. Foto: Hanne Fuglbjerg
Med projektet er strandens dyreliv også rykket helt tæt på. Foto: ARKEN

Kunstmuseet ARKEN på Københavns vestegn er udformet som et strandet skib. Oprindeligt var arkitektens tanke, at bygningen skulle ligge helt ude i vandkanten med bølgebrus omkring fundamentet, men på grund af fredningsbestemmelserne blev den i 1996 opført et godt stykke inde i terrænet. Det har altid ærgret museumsdirektør Christian Gether. Derfor glæder han sig over netop at have afsluttet et stort projekt, der omsider omkranser museet med vand. "For når ARKEN ikke må ligge ved vandet, må vandet jo komme til ARKEN", som han formulerer det.

Ny ø på vestegnen

Med projektet Kunstens Ø har landskabet omkring kunstmuseet undergået en vidtgående transformation. Rundt om hele museumsbygningen er der udgravet en bred kanal, der fyldes med vand fra den nærliggende Jægersø og hermed omskaber museumsgrunden til en ø, man har adgang til via broer.

Flere broer leder de besøgende over vandet. Foto: Torben Petersen Flere broer leder de besøgende over vandet. Foto: Torben Petersen

Klitområdet, der hidtil har ligget udstrakt bag museet imellem parkeringsområdet og havet, er trukket helt ind omkring bygningen og blevet det mest dominerende landskabelige udtryk beplantet med strandens vekslende vegetation. Af dette følger et øget dyreliv lige uden for museets vinduer, hvorfra gæsterne i fremtiden kan følge strandens forskellige fuglearter, harer og agerhøns på nært hold.

Projektet har modtaget 28 mio. kr. i støtte fra A.P. Møller Fonden og er ifølge Christian Gether kulminationen på det løft, ARKEN i sin tid blev sat i verden for at give Hovedstadsområdets vestegn. Efter etablering af veje, skoler, gymnasier, stadioner og koncerthal op gennem 1960'erne og 1980'erne skulle området have sit eget kunstmuseum i 1990'erne. Museumsdirektøren fortæller, at ARKEN blev et kvalitetsstempel, som sendte huspriserne i vejret og tiltrak nye borgere. Siden da har kunstmuseet været et referencepunkt for vestegnens identitet - en position institutionen har været sig bevidst og bygget videre på hele vejen gennem museets knopskydende udvikling fra åbningen i 1996 og frem til færdiggørelsen af det nye projekt i år, understreger han.

Så blev det lyst

'Kunstens Ø' handler enkelt sagt om at etablere en logisk forbindelse mellem ARKENs udformning og de unikke omgivelser. Opgaven er løst ved at skabe vandnærhed og trække områdets strandkarakter så tæt på huset som muligt.

En uventet, men velkommen effekt er mere lys inde i bygningen. Foto: Lars Skaaning En uventet, men velkommen effekt er mere lys inde i bygningen. Foto: Lars Skaaning

Man var ikke langt i processen, før museets ansatte fik syn for de forandringer, projektet ville føre med sig. Christian Gether fortæller, at den omfattende rydning af buskads og træer, man foretog helt indledningsvis, pludselig skabte udsigt til havet og skruede op for lyset inde i bygningen. "Vi fik ligesom en Skagensfornemmelse i de dage, hvor den øgede lysmængde stadig var ny for os", husker han. Hvor uventet effekten end var, er den fuldstændig i tråd med tankerne bag 'Kunstens Ø', som sigter på at tilføre museumsgæsternes kunstoplevelse yderligere værdi gennem den omgivende natur.

Gennem naturen til kunsten

Som eksempel på, hvad der menes med det, nævner Christian Gether den romantiske, landskabelige have, vi kender fra 1700-tallet. Dens udformning var kendetegnet ved ikke at have en klar adskillelse mellem natur og kultur, hvilket skulle appellere til sanseoplevelsen ved opholdet i haven. Det er den virkning, han håber, Kunstens Ø får på museumsgæsterne fremover. "Forestil dig, at man kommer ud til det her område og begynder at kigge sig omkring og ser naturelementerne, mærker vejr og vind, og lytter til fuglelivet og lyden af gruset under fødderne. Dén sansemættede stemning kan man faktisk bruge, når man går indenfor, for den gearer én til en spontan og intuitiv kunstoplevelse".

Mere end en sviptur

Kunstmuseet ARKEN besøges årligt af omkring 200.000 gæster, udstillingspaletten dækker både national og international kunst, og museets egen samling indeholder mere end 400 værker af primært danske, nordiske og internationale samtidskunstnere fra perioden efter 1990.

Udstillingsbygningen og elementerne omkring den skal tilsammen udgøre en enestående kulturattraktion på Vestegnen. Foto: Torben Petersen Udstillingsbygningen og elementerne omkring den skal tilsammen udgøre en enestående kulturattraktion på Vestegnen. Foto: Torben Petersen

Museets stærke lokale forankring viser sig i en stor og trofast medlemsskare, som er dybt engageret i stedet og dets mange årlige arrangementer, fortæller ARKENs kommunikationschef Marie-Louise Dunker Nielsen, som har ansvar for KlubARKEN. Alligevel er både hun og museumsdirektøren bevidste om, at museet ligger et godt stykke fra hovedstadens kunstinteresserede publikum. "Men det er omvendt også vores mulighed", tilføjer hun. "Vi er optaget af at fortælle så mange som muligt om kunstens magiske univers. Elementerne omkring huset er jo del af det budskab, så vi inddrager dem nu i skabelsen af en enestående kulturattraktion, der skal gøre ARKEN til et prioriteret udflugtsmål".

Mulighed for nye erkendelser

Ambitionen trækker tråde til ARKENs 'Mission Statement', som understreger, at kunstmuseet ser det som én af sine kerneopgaver at skabe rammer, der engagerer, og hvor besøget ikke er uforpligtende tidsfordriv. "Ved at gå i mental dialog med kunsten kan man få en dybere indsigt i tilværelsen", påpeger Christian Gether. "Man skal blive klogere på sig selv og livet, når man har været her. Og jo mere udviklet ens sanseapparat er, jo større muligheder har man for at få nogle nye erkendelser. Og det vil landskabet i høj grad bidrage til".

I 2016 runder ARKEN 20 år. Med direktørens ord betegner Kunstens Ø en ny æra i kunstmuseets historie, hvor bygningen endelig er på plads i sine omgivelser, og noget nyt kan starte for det fuldvoksne museum.

Redaktionen afsluttet november 2015

Tags

Anlæg/Parker Kunst Landskab Museum