Røsnæs Rundt

Oplev hele halvøen på 25 km lang vandrerute fuld af fortællinger, opholdspladser og smukke udsigtspunkter

Røsnæs Rundt-ruten følger 13 landmarks på særlige steder, som her et udsigtspunkt højt oppe i Kongstrup Klinter. Foto: Spektrum Arkitekter
Landmarks'ene fungerer som sidde/udkigsplatforme, hvor man kan holde pause og læse om det pågældende sted. Foto: Spektrum Arkitekter
Det nybyggede Naturrum udgør en smuk velkomstportal til Røsnæs Rundt-ruten. Foto: Spektrum Arkitekter
I Naturrummet kan man danne sig et overblik over de mange forskellige oplevelser, inden man begiver sig ud på ruten. Foto: Spektrum Arkitekter
Hele Røsnæs Rundt-ruten er 25 km lang, men kan tages i mindre etaper til fods og på cykel. Foto: Spektrum Arkitekter
Ruten går gennem både skov, marker og klinter ud til fyret på næssets spids. Foto: UMANO
Et nyt brugerstyret hus på havnen er blevet et socialt samlingssted såvel som ramme for alskens maritime aktiviteter. Foto: Spektrum Arkitekter

Ude på Sjællands vestligste punkt Røsnæs kan man opleve et vidtstrakt, kuperet landskab med 18.000 år gamle randmoræner, store overdrevsarealer, skov og hav, alt sammen belyst ovenfra, som man ellers kun kender det fra Skagen. 

13 landmarks

For stedets lokale har Røsnæs-halvøen altid været et elsket udflugtsmål, men med færdiggørelsen af projektet Røsnæs Rundt er det hensigten at udbrede kendskabet til den skønne plet, så andre får lejlighed til at opleve de naturmæssige herligheder.

Som små tæpper af træ indpasser mindre landmarks sig i landskabet, primært langs kysten. Foto: Spektrum Arkitekter Som små tæpper af træ indpasser mindre landmarks sig i landskabet, primært langs kysten. Foto: Spektrum Arkitekter

Med støtte fra A.P. Møller Fonden er der etableret 13 såkaldte landmarks. De er placeret på udvalgte steder i terrænet langs eksisterende stisystemer, hvor et særligt stykke natur egner sig til formidling, enten på grund af et usædvanligt dyreliv, en unik bygning, eller simpelthen fordi stedet giver det smukkeste kig ud over havet, så langt øjet rækker.

Ildsjælene bag projekt Røsnæs Rundt elsker deres område. Elsker den gavmildhed på sansemættende oplevelser, terrænet rummer, og derfor ønsker de sig, at resten af verden skal opdage stedet og forstå, hvor storslået det er. Idéen til at formidle Røsnæs for en bredere offentlighed opstod oprindelig i kølvandet på et strategioplæg fra kommunen, hvor planerne for udvikling af Kalundborg og de omkringliggende byer hægtede Røsnæs for meget af, fortæller Troels Birk Kristoffersen, bosat på Røsnæs og formand for Udviklings- og beboerforeningen. "Og det kunne Røsnæs-borgerne altså ikke leve med", istemmer Mogens Anholm, en anden af initiativtagerne til Røsnæs Rundt-projektet og ligeledes aktiv i Udviklings- og beboerforeningen. "Derfor indkaldte vi til borgermøde, hvor over 150 mennesker mødte op for at diskutere fremtiden for Røsnæs".

Røsnæs Rundt-ruten er resultatet af et stort lokalt engagement, hvor borgere har ønsket at dele områdets kvaliteter med en bredere offentlighed. Foto: Troels Birk Kristoffersen Røsnæs Rundt-ruten er resultatet af et stort lokalt engagement, hvor borgere har ønsket at dele områdets kvaliteter med en bredere offentlighed. Foto: Troels Birk Kristoffersen

Mødet i 2007 blev startskuddet til et lokalt engagement i et ambitiøst udviklingsarbejde for at gøre Røsnæs til et attraktivt landdistrikt for nuværende og kommende beboere. Et udviklingsarbejde, hvor Røsnæs Udviklings- og beboerforening har været drivende, og Kalundborg Kommune siden kom til som samarbejdspartner, og som nu er resulteret i Røsnæs Rundt-ruten med de 13 forskellige landmarks, der forbinder og tilgængeliggør halvøens attraktioner.

Start i Naturrummet

Selv på en bidende kold forårsdag, hvor vinden ellers driver folk inden døre, er det det hele værd at trodse vejrliget og besøge Naturrummet ved Kongstrup, en smuk, fysisk velkomstportal til Røsnæs Rundt-ruten. Her kan man en dag som denne lige få varmen, mens man danner sig et overblik over de mange forskelligartede oplevelser, ruten byder på, og inden man begiver sig af snoede stier, gennem kratskov, ned ad bakker, forbi vinstokke, får og geder til havet eller gennem nåleskov ud til fyret med bølger om spidsen.

Naturrummet er spækket med information om dyrelivet, naturhistorien og vegetationen på Røsnæs. Foto: Spektrum Arkitekter Naturrummet er spækket med information om dyrelivet, naturhistorien og vegetationen på Røsnæs. Foto: Spektrum Arkitekter

Som indgangsportal er Naturrummet et velfungerende startsted for en vandretur, fordi bygningen er spækket med information om dyrelivet på Røsnæs, naturhistorien i området og stedets vegetation. Videoindslag og kort med turguide beskriver de 13 landmarks, så besøgende på forhånd er orienteret om, hvad de rummer af aktiviteter og oplevelser.

Naturrummet er støttet af A.P. Møller Fonden og tegnet af Spektrum Arkitekter, som desuden har tegnet de robuste 'trætæpper', der er udlagt strategiske steder i terrænet og fungerer som sidde/udkigsplatforme, hvor man kan spise sin medbragte mad og læse historien om det pågældende landmark. Det har været arkitekternes ambition at indpasse tæpperne ydmygt i landskabet og anvende dem som et mødested mellem menneske og natur.

Klokkefrøer og maritimt aktivitetshus

Hvert eneste af Røsnæs' landmarks har sin fortælling. På Horsedalens sydvendte skrænter betyder varmen og den kalkholdige jord, at der gror en række sjældne planter og blomster, og ved Vindekilde pibler syv grader varmt vand op ad jorden året rundt. Fra toppen af Røsnæs Fyr fra 1886 kan man se det underjordiske rev, som strækker sig 1,8 km ud i havet i forlængelse af Røsnæs' spids. Endelig er det lavtliggende vådområde Maderne beboet af de sjældne klokkefrøer, hvis flertonede stemmer efter sigende lyder som fjerne kirkeklokker. Traver man op til Hybeshøj, møder man her en gravhøj fra bronzealderen.

Det nyopførte Maritime Aktivitetshus i Nyby Havn er et flagskib på Røsnæs Rundt-ruten. Foto: Spektrum Arkitekter Det nyopførte Maritime Aktivitetshus i Nyby Havn er et flagskib på Røsnæs Rundt-ruten. Foto: Spektrum Arkitekter

Fra Højen er der 360 graders udsigt over hele halvøen og derfor også kig til flagskibet på Røsnæs Rundt-ruten, det nyopførte Maritime Aktivitetshus i Nyby Havn. Som Naturrummet og trætæpperne er også denne bygning tegnet af Spektrum Arkitekter. Det brugerstyrede hus danner ramme om alskens maritime aktiviteter for skoleelever, lystfiskere, havsportsudøvere og alle andre med interesse for at udfolde sig til lands og vands. Og det er de lokale beboers oplevelse, at bygningen med sine tilhørende sidde- og opholdsarealer inviterer til nye fællesskaber omkring såvel sportsaktiviteter som almindeligt socialt samvær.

Hele Røsnæs Rundt-ruten er 25 km lang, men kan tages i mindre etaper til fods og på cykel, som man nu har tid til, når bilen er parkeret på én af områdets mange parkeringspladser.

Landmarks'ene tilgængeliggør områdets værdier, f.eks. med en indbygget aktivitetskasse med fundne sten og fossiler. Foto: Spektrum Arkitekter Landmarks'ene tilgængeliggør områdets værdier, f.eks. med en indbygget aktivitetskasse med fundne sten og fossiler. Foto: Spektrum Arkitekter

Modelområde for andre

Med realiseringen af ruten er Røsnæs ikke blot blevet tilgængeliggjort for en større offentlighed, det fungerer tillige som inspirerende modelområde for andre, der går med tilsvarende udviklingstanker for deres lokalområde, fortæller Troels Birk Kristoffersen. Hertil kommer, at samarbejdet mellem de lokale og kommunen på mange måder har været forbilledligt. For Kulturchefen i Kalundborg Kommune Jane Hald Christiansen er projektet et eksempel på, at man når længere sammen, end hvis man skulle gøre tingene hver for sig: "Det er helt klart blevet nogle bedre løsninger til gavn for os alle sammen, at vi har kunnet trække på de menneskelige ressourcer og det potentiale, der er herude", understreger hun, mens Mogens og Troels begge nikker bekræftende, og man med al tydelighed forstår, at en fælles ambition om at udnytte områdets eksisterende værdier for at skabe "et godt sted at komme og et godt sted at leve i fremtiden" er præcis dét, der har drevet projektet fra start til slut.

Redaktionen afsluttet oktober 2016

Tags

Kunst og kultur Landskab